Strona gwna
bip.gov.pl
Instrukcja O Biuletynie Redakcja
Biuletyn Informacji Publicznej > Informacje > Planowanie przestrzenne > Obwieszczenie - kanału ulgi do mostu drogowego w ciągu ul. Gdańskiej, w tym mur gabionowy; rodzaj zabudowy: obiekt infrastruktury technicznej; cel publiczny: drogi wodne. Dzi jest 21.05.2024

Data ostatniej aktualizacji 12.01.2016
Liczba odwiedzin 6505160
  Obwieszczenie - kanału ulgi do mostu drogowego w ciągu ul. Gdańskiej, w tym mur gabionowy; rodzaj zabudowy: obiekt infrastruktury technicznej; cel publiczny: drogi wodne.

 

Braniewo, dnia 09.05.2013r.PP. 6733.2.2013

OBWIESZCZENIEZgodnie z art. 53 ust.1 ustawy z 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. Z 2012r., poz.647) oraz art.614 kodeksu postpowania administracyjnego (t.j. Dz. U. 2013 poz. 267)zawiadamiam


e w dniu 09.05.2013r., zakoczone zostao postpowanie wszczte na wniosek Magdaleny Nikiewicz, Hydroprojekt Sp. z o.o. z siedzib 87-800 Wocawek, ul. Pocka 169 dziaajcej z upowanienia Energa Hydro Sp. z o.o. z siedzib 83-010 Straszyn, ul. Hoffmanna 5, i wydana zostaa decyzja o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla terenu pooonego w Braniewie obr. 8, obejmujcego dziaki geodezyjne nr 55/1, 177/10, 178/3, 224.Rodzaj inwestycji: przebudowa brzegu rzeki Paski, w zakresie umocnienia prawego brzegu rzeki od kanau ulgi do mostu drogowego w cigu ul. Gdaskiej, w tym mur gabionowy; rodzaj zabudowy: obiekt infrastruktury technicznej; cel publiczny: drogi wodne.


Materiay w powyszej sprawie znajduj si do wgldu w siedzibie Urzdu Miasta Braniewa pok. nr 24 w godz. 8.00 do 14.00.

Zgodnie z art. 127 2 oraz z art. 129 1 i 2 KPA od niniejszej decyzji suy stronie odwoanie do Samorzdowego Kolegium Odwoawczego w Elblgu za porednictwem Burmistrza Braniewa w terminie 14 dni od dnia jej dorczenia lub ogoszenia.

osoba wytwarzajca informacj publiczn: Norbert Szymorekdata wytworzenia informacji publicznej:
2013-05-10

drukuj
ostatnie zmiany dla strony „Obwieszczenie - kanału ulgi do mostu drogowego w ciągu ul. Gdańskiej, w tym mur gabionowy; rodzaj zabudowy: obiekt infrastruktury technicznej; cel publiczny: drogi wodne.”

uytkownikdata aktualizacjiopis zmian
10.05.2013, 11:34 CESTwprowadzenie informacji

peny rejestr zmian dla tej strony
do gry
IQ.pl
BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
© 2004 Urzd Miasta Braniewa
Wszelkie prawa zastrzeone.