Strona gwna
bip.gov.pl
Instrukcja O Biuletynie Redakcja
Biuletyn Informacji Publicznej > Informacje > Planowanie przestrzenne > Obwieszczenie - przebudowa elektroenergetycznej linii kablowej oraz połączenie z istniejącą siecią kablową nn 0,4 kV Dzi jest 22.06.2024

Data ostatniej aktualizacji 12.01.2016
Liczba odwiedzin 6539329
  Obwieszczenie - przebudowa elektroenergetycznej linii kablowej oraz połączenie z istniejącą siecią kablową nn 0,4 kV

 

Braniewo, dnia 12.11.2015r.MKA. 6733.8.2015.NSz
OBWIESZCZENIEZgodnie z art. 53 ust.1 ustawy z 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz.U. Z 2015 r., poz. 199)zawiadamiam


e w dniu 20.10.2015r. zakoczone zostao postpowanie administracyjne wszczte na wniosek Pana Pawa Danilczuk reprezentujcego firm VOLT s.c., ul. Pk. Dbka 85/II/9, 82-300 Elblg dziaajcego z upowanienia Energa – Opreator S.A. Oddzia w Olsztynie, ul. Tuwima 6, 10-950 Olsztyn i zostaa wydana decyzja dotyczca ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla terenu pooonego w Braniewie przy ul. Sdowej na dziakach geodezyjnych nr 244/3, 193/1, 244/1, 185/1 obrb 4


Rodzaj inwestycji: przebudowa elektroenergetycznej linii kablowej oraz poczenie z istniejc sieci kablow nn 0,4 kVMateriay w powyszej sprawie znajduj si do wgldu w siedzibie Urzdu Miasta Braniewa pok. Nr 24 w godz. 800 do 1500. Od niniejszej decyzji suy stronie odwoanie do Samorzdowego Kolegium Odwoawczego w Elblgu za porednictwem Burmistrza Braniewa w terminie 14 dni od daty publicznego ogoszenia obwieszczenia.


osoba wytwarzajca informacj publiczn: Norbert Szymorekdata wytworzenia informacji publicznej:
2015-11-12

drukuj
ostatnie zmiany dla strony „Obwieszczenie - przebudowa elektroenergetycznej linii kablowej oraz połączenie z istniejącą siecią kablową nn 0,4 kV”

uytkownikdata aktualizacjiopis zmian
Anna Kroczyk13.11.2015, 14:11 CETwprowadzenie informacji

peny rejestr zmian dla tej strony
do gry
IQ.pl
BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
© 2004 Urzd Miasta Braniewa
Wszelkie prawa zastrzeone.