Strona g│ˇwna
bip.gov.pl
Instrukcja O Biuletynie Redakcja
Biuletyn Informacji Publicznej > Informacje > Planowanie przestrzenne > Obwieszczenie - Budowa linii kablowej SN - 15 kV oraz s┼éupowej stacji transformatorowej o wymiarach 1m x 1m. Dzi jest 18.05.2024

Data ostatniej aktualizacji 12.01.2016
Liczba odwiedzin 6503416
  Obwieszczenie - Budowa linii kablowej SN - 15 kV oraz s┼éupowej stacji transformatorowej o wymiarach 1m x 1m.

Braniewo, dnia 18.08.2014r.

 

PP. 6733.5.2014

 

 

OBWIESZCZENIE

 

Zgodnie z art. 53 ust.1 ustawy z 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. Z 2012 r. poz.647 ) oraz art.61ž4 kodeksu postŕpowania administracyjnego (Dz.U. Z 2013r. poz.267)

 

zawiadamiam

┐e w dniu 29.07.2014r., na wniosek Meble - Okmed DEMKO s.j., 14-500 Braniewo, ul. kolejowa 13, wszczŕte zosta│o postŕpowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla terenu po│o┐onego w Braniewie obejmuj▒cego dzia│ki geodezyjne nr 18/8, 18/7, 78 obrŕb 9 oraz 7/1 obrŕb Bobrowiec.

 

Rodzaj inwestycji: Budowa linii kablowej SN – 15 kV oraz s│upowej stacji transformatorowej o wymiarach 1m x 1m.

 

Materia│y w powy┐szej sprawie znajduj▒ siŕ do wgl▒du w siedzibie Urzŕdu Miasta Braniewa pok. nr 24 w godz. 8.00 do 14.00.

W terminie do 14 dni od dnia upublicznienia sk│adaŠ mo┐na ┐▒dania i wyjaÂnienia w tej sprawie. Po tym terminie postŕpowanie zostanie zako˝czone i wydana bŕdzie decyzja.

osoba wytwarzaj▒ca informacjŕ publiczn▒: Norbert Szymorekdata wytworzenia informacji publicznej:
2014-08-18

drukuj
ostatnie zmiany dla strony „Obwieszczenie - Budowa linii kablowej SN - 15 kV oraz s┼éupowej stacji transformatorowej o wymiarach 1m x 1m.”

u┐ytkownikdata aktualizacjiopis zmian
20.08.2014, 14:58 CESTwprowadzenie informacji

pe│ny rejestr zmian dla tej strony
do gˇry
IQ.pl
BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
© 2004 Urz▒d Miasta Braniewa
Wszelkie prawa zastrze┐one.