Strona gwna
bip.gov.pl
Instrukcja O Biuletynie Redakcja
Biuletyn Informacji Publicznej > Informacje > Planowanie przestrzenne > Obwieszczenie - rozbudowa wysokoparametrowej sieci ciepłowniczej preizolowanej z przyłączami; rodzaj zabudowy: obiekty infrastruktury technicznej; cel publiczny: urządzenia służące do przesyłania energii cieplnej. Dzi jest 18.05.2024

Data ostatniej aktualizacji 12.01.2016
Liczba odwiedzin 6503471
  Obwieszczenie - rozbudowa wysokoparametrowej sieci ciepłowniczej preizolowanej z przyłączami; rodzaj zabudowy: obiekty infrastruktury technicznej; cel publiczny: urządzenia służące do przesyłania energii cieplnej.

Braniewo, dnia 10.09.2015r.


MKA. 6733.6.2015.NSz

 

OBWIESZCZENIE


         Zgodnie z art. 53 ust.1 ustawy z 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz.U. Z 2015 r., poz. 199)


zawiadamiam

e w dniu 10.09.2015r. zakoczone zostao postpowanie administracyjne wszczte na wniosek Miejskiego Przedsibiorstwa Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. ul. Kocielna 4a, 14-500 Braniewo i wydana zostaa decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla terenu pooonego w Braniewie przy ul. Sucharskiego - Moniuszki obejmujcego dziaki geodezyjne o nr 8/144, 8/145, 8/75 obrb 12, nr 25/39, 58/1, 25/21, 25/32, 58/2, 59/2 obrb 7, nr 8/4, 7/3, 7/65 obrb 8

Rodzaj inwestycji: rozbudowa wysokoparametrowej sieci ciepowniczej preizolowanej z przyczami; rodzaj zabudowy: obiekty infrastruktury technicznej; cel publiczny: urzdzenia suce do przesyania energii cieplnej.

Materiay w powyszej sprawie znajduj si do wgldu w siedzibie Urzdu Miasta Braniewa pok. Nr 24 w godz. 800 do 1500. Od niniejszej decyzji przysuguje odwoanie do Samorzdowego Kolegium Odwoawczego w Elblgu za porednictwem Burmistrza Miasta Braniewa w terminie 14 dni od upublicznienia obwieszczenia.

osoba wytwarzajca informacj publiczn: Norbert Szymorekdata wytworzenia informacji publicznej:
2015-09-10

drukuj
ostatnie zmiany dla strony „Obwieszczenie - rozbudowa wysokoparametrowej sieci ciepłowniczej preizolowanej z przyłączami; rodzaj zabudowy: obiekty infrastruktury technicznej; cel publiczny: urządzenia służące do przesyłania energii cieplnej.”

uytkownikdata aktualizacjiopis zmian
10.09.2015, 12:04 CEST

peny rejestr zmian dla tej strony
do gry
IQ.pl
BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
© 2004 Urzd Miasta Braniewa
Wszelkie prawa zastrzeone.