Strona gwna
bip.gov.pl
Instrukcja O Biuletynie Redakcja
Biuletyn Informacji Publicznej > Informacje > Planowanie przestrzenne > Obwieszczenie - Budowa linii kablowej nN-0.4kV YAKXS 4x70 o długości ok. 435m; rodzaj zabudowy: obiekty infrastruktury technicznej; cel publiczny: urządzenia służące do przesyłania energii elektrycznej Dzi jest 18.05.2024

Data ostatniej aktualizacji 12.01.2016
Liczba odwiedzin 6503461
  Obwieszczenie - Budowa linii kablowej nN-0.4kV YAKXS 4x70 o długości ok. 435m; rodzaj zabudowy: obiekty infrastruktury technicznej; cel publiczny: urządzenia służące do przesyłania energii elektrycznej

 

Braniewo, dnia 08.07.2015r.MKA.6733.2.2015.NSzOBWIESZCZENIEZgodnie z art. 53 ust.1 ustawy z 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz.U. Z 2015 r., poz. 199)
zawiadamiam


e w dniu 08.07.2015r.zakoczone zostao postpowanie administracyjne w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla terenu pooonego w Braniewie przy ul. Wiejskiej, obejmujcego dziaki geodezyjne nr 26/19, 21, 3, 273/5 obrb 2 wszczte na wniosek Krzysztofa Piotrowskiego, cze 9, 82-340 Tolkmicko. dziaajcego z upowanienia ENERGA- OPERATOR S.A. Oddzia w Olsztynie, ul. J Tuwima 6, 10-950 Olsztyn i wydana zostaa decyzja.


Rodzaj inwestycji: Budowa linii kablowej nN-0.4kV YAKXS 4x70 o dugoci ok. 435m; rodzaj zabudowy: obiekty infrastruktury technicznej; cel publiczny: urzdzenia suce do przesyania energii elektrycznej;


Na niniejszej decyzji suy stronie odwoanie do Samorzdowego Kolegium Odwoawczego w Elblgu za porednictwem Burmistrza Miasta Braniewa w cigu 14 dni od daty jej upublicznienia.

Materiay w powyszej sprawie znajduj si do wgldu w siedzibie Urzdu Miasta Braniewa pok. nr 24 w godzinach od 8:00 do 15:00.

osoba wytwarzajca informacj publiczn: Norbert Szymorekdata wytworzenia informacji publicznej:
2015-07-08

drukuj
ostatnie zmiany dla strony „Obwieszczenie - Budowa linii kablowej nN-0.4kV YAKXS 4x70 o długości ok. 435m; rodzaj zabudowy: obiekty infrastruktury technicznej; cel publiczny: urządzenia służące do przesyłania energii elektrycznej”

uytkownikdata aktualizacjiopis zmian
Anna Kroczyk09.07.2015, 07:33 CESTwprowadzenie informacji

peny rejestr zmian dla tej strony
do gry
IQ.pl
BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
© 2004 Urzd Miasta Braniewa
Wszelkie prawa zastrzeone.