Strona gwna
bip.gov.pl
Instrukcja O Biuletynie Redakcja
Biuletyn Informacji Publicznej > Informacje > Planowanie przestrzenne > Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego - przebudowa ciągu drogowego Nowa Pasłęka-Braniewo-Pieniężno-Jesionowo Dzi jest 21.05.2024

Data ostatniej aktualizacji 12.01.2016
Liczba odwiedzin 6505104
  Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego - przebudowa ciągu drogowego Nowa Pasłęka-Braniewo-Pieniężno-Jesionowo

PP.6730.28.2011

Braniewo, dnia 02.06.2011r.

OBWIESZCZENIE


Zgodnie z art. 53 ust.1 ustawy z 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2003 r. Nr 80, poz.717 z pn. zmianami) oraz art.61 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postpowania administracyjnego (Dz.U. Z 2000r. Nr 98, poz.1071 z pn. zmianami)zawiadamiam


e w dniu 13.05.2011r., na wniosek Zarzdu Drg Powiatowych, ul Krlewiecka 55, 14-500 Braniewo wszczte zostao postpowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla terenu pooonego w Braniewie obejmujcego dziaki geodezyjne nr 7, 111/2, 111/3, 160,131/6, 175/1, 124, 182, 201,205, 206, 346, 196, 193/1, 204, 207, 238, 350/4, 141/4, 113/12, 183/13, - obrb 4, nr 203/3, 255/2, 259/36 - obrb 6, nr 199/4 - obrb 5, dotyczcej:  • przebudowy cigu drogowego Nowa Paska-Braniewo-Pienino-Jesionowo na odcinku drogi powiatowej Nr 1377N ulice: Morska, Sdowa, witojaska w Braniewie.Materiay w powyszej sprawie znajduj si do wgldu w siedzibie Urzdu Miasta Braniewa przy ul Kociuszki 111 w Braniewie pok. nr 24 w godz. 8:00 do 14:00. W terminie do 14 dni od dnia upublicznienia skada mona dania i wyjanienia w tej sprawie. Po tym terminie postpowanie zostanie zakoczone i wydana bdzie decyzja.


drukuj
ostatnie zmiany dla strony „Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego - przebudowa ciągu drogowego Nowa Pasłęka-Braniewo-Pieniężno-Jesionowo”

uytkownikdata aktualizacjiopis zmian
03.06.2011, 10:02 CESTwprowadzenie informacji - Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego - przebudowa ciągu drogowego Nowa Pasłęka-Braniewo-Pieniężno-Jesionowo

peny rejestr zmian dla tej strony
do gry
IQ.pl
BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
© 2004 Urzd Miasta Braniewa
Wszelkie prawa zastrzeone.