Strona gwna
bip.gov.pl
Instrukcja O Biuletynie Redakcja
Biuletyn Informacji Publicznej > Informacje > Planowanie przestrzenne > Obwieszczenie - budowy kwatery balastu wraz z budową Punktu Dobrowolnego Gromadzenia Odpadów ma terenie składowiska odpadów Dzi jest 18.05.2024

Data ostatniej aktualizacji 12.01.2016
Liczba odwiedzin 6503468
  Obwieszczenie - budowy kwatery balastu wraz z budową Punktu Dobrowolnego Gromadzenia Odpadów ma terenie składowiska odpadów

PP.6733.2.2011

Braniewo, dn. 28.06.2011r.


OBWIESZCZENIE


Zgodnie z art. 53 ust.1 ustawy z 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. Z 2003 r. Nr 80, poz.717 z pn. zmianami) oraz art.614 kodeksu postpowania administracyjnego (Dz.U. Z 2000r. Nr 98, poz.1071 z pn. zmianami)


zawiadamiam


e w dniu 28.06.2011r. zakoczone zostao postpowanie administracyjne wszczte na wniosek Miejskiego Przedsibiorstwa Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. 14-500 Braniewo, ul. Koscielna 4A i wydana zostaa decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla terenu pooonego w Braniewie przy ulicy Stefczyka obejmujcego dziaki geodezyjne nr 13/8, 13/9, 13/10, 13/11 obrb 12, dotyczca:


budowy kwatery balastu wraz z budow Punktu Dobrowolnego Gromadzenia Odpadw ma terenie skadowiska odpadw innych ni niebezpieczne i obojtnie w miejscowoci Braniewo w ramach przedsiwzicia pt ,,Zintegrowany system gospodarki odpadami komunalnymi w rejonie N-W ZZO Elblg na terenie gminy Braniewo i Pask-ETAP II budowa kwatery balastu wraz z budow Punktu Dobrowolnego Gromadzenia Odpadw na skadowisku w Braniewie”


Materiay w powyszej sprawie znajduj si do wgldu w siedzibie Urzdu Miasta Braniewa pok. nr 24 w godz. 8.00 do 14.00.

Zgodnie z art. 127 2 oraz art. 129 1 i 2 KPA od niniejszej decyzji suy stronie odwoanie do Samorzdowego Kolegium Odwoawczego w Elblgu za porednictwem Burmistrza Braniewa w terminie 14 dni od daty jej upublicznienia.


drukuj
ostatnie zmiany dla strony „Obwieszczenie - budowy kwatery balastu wraz z budową Punktu Dobrowolnego Gromadzenia Odpadów ma terenie składowiska odpadów”

uytkownikdata aktualizacjiopis zmian
08.07.2011, 14:48 CESTwprowadzenie informacji - Obwieszczenie - budowy kwatery balastu wraz z budową Punktu Dobrowolnego Gromadzenia Odpadów ma terenie składowiska odpadów

peny rejestr zmian dla tej strony
do gry
IQ.pl
BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
© 2004 Urzd Miasta Braniewa
Wszelkie prawa zastrzeone.