Strona gwna
bip.gov.pl
Instrukcja O Biuletynie Redakcja
Biuletyn Informacji Publicznej > Informacje > Planowanie przestrzenne > Obwieszczenie - budowa mostu drogowego przez rz. Pasłękę w ciągu dróg powiatowych ul. PCK i u. Przemysłowej wraz z przebudową odcinka ul. Przemysłowej do oczyszczalni ścieków. Dzi jest 18.05.2024

Data ostatniej aktualizacji 12.01.2016
Liczba odwiedzin 6503415
  Obwieszczenie - budowa mostu drogowego przez rz. Pasłękę w ciągu dróg powiatowych ul. PCK i u. Przemysłowej wraz z przebudową odcinka ul. Przemysłowej do oczyszczalni ścieków.

Braniewo, dnia 16.01.2014r.

 

 

PP. 6733.6.2013

 

 

 

 

 

 

 

OBWIESZCZENIE

 

 

            Zgodnie z art. 53 ust.1 ustawy z 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz.U. Z 2012 r., poz.647)

 

 

zawiadamiam

 

e w dniu 16.01.2014r., zakoczone zostao postpowanie administracje wszczte na wniosek EMProjekt Sp. z o. o., ul. Wita Stwosza 7, 40-040 Katowice, dziaajcej z upowanienia Gminy Miasta Braniewa, ul. Kociuszki 111, 14-500 Braniewo i zostaa wydana decyzja Burmistrza Miasta Braniewa o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla terenu pooonego w Braniewie obejmujcego nieruchomoci oznaczone nr ewid.:

 

obr. 4 – dz. nr : 124, 4/1, 3/5, 1/4, 125/22, 99/2, 98/1, 12/3, 62/1, 63/1, 62/2, 63/8.

 

 

Rodzaj inwestycji: budowa mostu drogowego przez rz. Pask w cigu drg powiatowych ul. PCK i u. Przemysowej wraz z przebudow odcinka ul. Przemysowej do oczyszczalni ciekw; rodzaj zabudowy: drogi publiczne; cel publiczny: jw.

Zakres inwestycji:

-                    most stalowy, jednoprzsowy, ukowy, na przyczkach masywnych, z jezdni 6,6 m, cigiem pieszo-rowerowym 2,5 m, o szerokoci cakowitej 13,4 m i dugoci 64,5 m;

-                    instalacja owietleniowa oraz odwodnienie mostu;

-                    przebudowa ulicy Przemysowej.

 

 

 

            Materiay w powyszej sprawie znajduj si do wgldu w siedzibie Urzdu Miasta Braniewa pok. nr 24 w godz. 8.00 do 14.00.

            Od niniejszej decyzji suy odwoanie do Samorzdowego Kolegium Odwoawczego w Elblgu za porednictwem Burmistrza Miasta Braniewa w terminie 14 (czternastu) dni od dnia jej publicznego ogoszenia.

osoba wytwarzajca informacj publiczn: Norbert Szymorekdata wytworzenia informacji publicznej:
2014-01-16

drukuj
ostatnie zmiany dla strony „Obwieszczenie - budowa mostu drogowego przez rz. Pasłękę w ciągu dróg powiatowych ul. PCK i u. Przemysłowej wraz z przebudową odcinka ul. Przemysłowej do oczyszczalni ścieków.”

uytkownikdata aktualizacjiopis zmian
21.01.2014, 12:56 CETwprowadzenie informacji

peny rejestr zmian dla tej strony
do gry
IQ.pl
BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
© 2004 Urzd Miasta Braniewa
Wszelkie prawa zastrzeone.