Strona gwna
bip.gov.pl
Instrukcja O Biuletynie Redakcja
Biuletyn Informacji Publicznej > Urząd Miasta > Sprawy do załatwienia > URZĄD STANU CYWILNEGO > REJESTRACJA ZGONU Dzi jest 15.06.2024

Data ostatniej aktualizacji 12.01.2016
Liczba odwiedzin 6527115
  REJESTRACJA ZGONU

ZGOSZENIE ZGONU

WYMAGANE DOKUMENTY


  • karta zgonu wydana przez lekarza lub placwk suby zdrowia,

  • dowd osobisty osoby zmarej,

  • zezwolenie na sporzdzenie aktu zgonu, wydane przez prokuratora – w sytuacji uzasadnionego podejrzenia, e przyczyn mierci byo przestpstwo lub samobjstwo,

  • wany dowd osobisty osoby zgaszajcej zgon – do wgldu,

  • paszport osoby zmarej,

  • ksieczka wojskowa osoby zmarej,


SPOSB I TERMIN ZAATWIENIA SPRAWY


Akt zgonu rejestruje si w Urzdzie Stanu Cywilnego w miejscu zgonu.

Akt zgonu oraz odpis skrcony aktu zgonu sporzdzane s bez zbdnej zwoki.


OPATY


Zwolnione z opaty skarbowej jest:

· sporzdzenie aktu zgonu,

· pierwszy odpis skrcony aktu zgonu.


Opacie skarbowej podlega:

· kolejny odpis aktu zgonu – skrcony 22 z, zupeny 33 z,

. penomocnictwo do zgoszenia zgonu, jeli takie zostao udzielone – 17,00 z. Zwolnione z opaty skarbowej jest penomocnictwo udzielone: wstpnym (rodzice, dziadkowie), zstpnym (dzieci) oraz rodzestwu.

Opat skarbow mona uici:

· przelewem na konto bankowe Urzdu Miasta w Braniewie Nr konta PL 77 8313 0009 0036 900 6200 00090.PODSTAWA PRAWNA


Ustawa z dnia 28 listopada 2014 r. Prawo o aktach stanu cywilnego (j.t. Dz. U. z 2014 r.,poz 1741 ze zm.).

Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opacie skarbowej (j.t. Dz. U. z 2012 r. poz. 1282 z pn. zm.).

Ustawa z dnia 31 stycznia 1959 r. o cmentarzach i chowaniu zmarych (j.t. Dz. U. z 2011 r. nr 118 poz. 687 ze zm.)

Ustawa z dnia 13 lipca 2006 r. o dokumentach paszportowych (Dz.U. Nr 143, poz.1027 z pn. zm.).

Rozporzdzenie Ministra Spraw Wewntrznych z dnia 9 lutego 2015 r. w sprawie sposobu prowadzenia rejestru stanu cywilnego oraz akt zbiorowych rejestracji stanu cywilnego (Dz.U. z 2015 r., poz. 225).

Rozporzdzenie Ministra Zdrowia z dnia 11 lutego 2015 r. w sprawie wzoru karty zgonu (Dz. U. z 2015 r. poz.231)
osoba wytwarzajca informacj publiczn: Anna Werykdata wytworzenia informacji publicznej:
2015-03-03

drukuj
ostatnie zmiany dla strony „REJESTRACJA ZGONU”

uytkownikdata aktualizacjiopis zmian
Anna Kroczyk03.03.2015, 14:26 CETwprowadzenie informacji
Anna Kroczyk07.02.2013, 14:05 CETuaktualnienie informacji
06.08.2008, 09:11 CESTwprowadzenie informacji - Rejestracja zgonów

peny rejestr zmian dla tej strony
do gry
IQ.pl
BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
© 2004 Urzd Miasta Braniewa
Wszelkie prawa zastrzeone.