Strona gwna
bip.gov.pl
Instrukcja O Biuletynie Redakcja
Biuletyn Informacji Publicznej > Urząd Miasta > Sprawy do załatwienia > PATRONAT BURMISTRZA MIASTA BRANIEWA > Patronat Burmistrza Miasta Braniewa Dzi jest 22.05.2024

Data ostatniej aktualizacji 12.01.2016
Liczba odwiedzin 6505875

  Patronat Burmistrza Miasta Braniewa

ZARZDZENIE NR 30/2015

BURMISTRZA MIASTA BRANIEWA

z dnia 24 lutego 2015 r.

 

 

w sprawie ustanowienia Patronatu Burmistrza Miasta Braniewa

 

 

 

            Na podstawie art. 31 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorzdzie gminnym (tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z pn. zm.) zarzdzam, co nastpuje:

 

1.

W celu podkrelenia szczeglnego charakteru imprez lub wydarze organizowanych na terenie miasta Braniewa ustanawia si nastpujce dla nich wyrnienie : Patronat Burmistrza Miasta Braniewa.

 

2.

Regulamin przyznawania Patronatu Burmistrza Miasta Braniewa stanowi Zacznik Nr 1 do Zarzdzenia.

 

3.

 

Wykonanie Zarzdzenia powierza si Kierownikowi Wydziau Inwestycji i Promocji.

 

4.

Zarzdzenie wchodzi w ycie z dniem podpisania.lp.zacznik:
1REGULAMIN PRZYZNAWANIA PATRONATU BURMISTRZA MIASTA BRANIEWA.pdf
2ZAŁĄCZNIK NR 1 DO REGULAMINU.doc
3ZAŁĄCZNIK NR 1 DO REGULAMINU.pdf
4ZAŁĄCZNIK NR 2 DO REGULAMINU.doc
5ZAŁĄCZNIK NR 2 DO REGULAMINU.pdf
osoba wytwarzajca informacj publiczn: Anna Kroczykdata wytworzenia informacji publicznej:
2015-02-26

drukuj
ostatnie zmiany dla strony „Patronat Burmistrza Miasta Braniewa”

uytkownikdata aktualizacjiopis zmian
Anna Kroczyk26.02.2015, 14:33 CETwprowadzenie informacji

peny rejestr zmian dla tej strony
do gry
IQ.pl
BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
© 2004 Urzd Miasta Braniewa
Wszelkie prawa zastrzeone.