Strona gwna
bip.gov.pl
Instrukcja O Biuletynie Redakcja
Biuletyn Informacji Publicznej > Urząd Miasta > Sprawy do załatwienia > BRANIEWSKA KARTA DUŻEJ RODZINY > Braniewska Karta Dużej Rodziny Dzi jest 19.07.2024

Data ostatniej aktualizacji 12.01.2016
Liczba odwiedzin 6560425

  Braniewska Karta Dużej Rodziny

 

Doceniajc wan rol jak odgrywa w Naszym spoeczestwie dua rodzina opracowany zosta Program ,,Braniewskiej Karty Duej Rodziny". Program jest elementem polityki prorodzinnej Miasta Braniewa i ma na celu promocj modelu rodziny wielodzietnej i jej pozytywnego wizerunku. Dziki Programowi ,,Braniewskiej Karty Duej Rodziny" poprawi si standard ycia rodzin wielodzietnych oraz zwiksz si szanse rozwojowe i yciowe dzieci oraz modziey wychowujcej si w tych rodzinach. Jedynym kryterium przyznawania Karty jest liczba dzieci w rodzinie, nie jest istotna sytuacja materialna rodziny. Powstanie Karty jest wyrazem docenienia przez braniewski samorzd rodzin wychowujcych liczne potomstwo. Poprzez Kart rodziny wielodzietne otrzymaj wsparcie materialne, ktre polega na obnieniu kosztw korzystania z usug podmiotw komunalnych oraz prywatnych.

Program adresowany jest do duych rodzin zamieszkaych na terenie Miasta Braniewa, skadajcych si z rodzicw (jednego rodzica, maonka rodzica, opiekuna prawnego, rodzin zastpczych), majcych na utrzymaniu troje lub wicej dzieci w wieku do 18 roku ycia lub do 25 roku ycia (w przypadku kontynuowania nauki). W przypadku dzieci niepenosprawnych ograniczenia wiekowe nie obowizuj.

W celu uzyskania Braniewskiej Karty Duej Rodziny naley zoy wniosek w Urzdzie Miasta Braniewa, pokj numer 5. Karta wana jest przez jeden rok, wydawana jest bezpatnie. Kady czonek rodziny otrzyma swoj indywidualn kart. Korzystanie z ulg i zwolnie na podstawie Karty jest moliwe wycznie z dokumentem potwierdzajcym tosamo uytkownika. W przypadku dzieci wraz z legitymacj szkoln.

Wraz z wnioskiem o wydanie karty naley doczy niej wymienione dokumenty:

- w przypadku rodzicw lub opiekunw prawnych – kserokopi dowodu tosamoci

- w przypadku dzieci w wieku szkolnym – kserokopi altualnej legitymacji szkolnej

- w przypadku studentw do 25 roku ycia – kserokopi legitymacji studenckiej

- w przypadku rodzin zastpczych – kserokopi postanowienia sdu

- w przypadku osb niepenosprawnych – orzeczenie o stopniu niepenosprawnoci


Wniosek o wydanie Karty rozpatrywany bdzie w cigu 7 dni od dnia jego zoenia wraz z zacznikami. Karta zostanie wydana nie pniej ni 30 dni po zoeniu wniosku wraz z zacznikami. Po odbir kart naley si zgosi do Urzdu Miasta Braniewa, pokj numer 5.

Korzyci pynce z wprowadzenia Braniewskiej Karty Duej Rodziny


Korzyci dla rodzin wielodzietnych:

-podniesienie prestiu rodzin wielodzietnych w spoecznoci lokalnej poprzez podkrelenie ich znaczenia i dostrzeenie problemw

- obnienie kosztw comiesicznych wydatkw rodzin wielodzietnych,

-zachcenie rodziny do aktywnego spdzania wolnego czasu,

- zwikszy si dostp do rnych form rozrywki, sportu i rekreacji oraz inicjatyw kulturalnych

-integracja wewntrzrodzinna

- integracja rodowisk rodzin wielodzietnych


Korzyci dla samorzdu i podmiotw gospodarczych:

- promocja poprzez utrwalenie pozytywnego wizerunku gminy przyjaznej rodzinie

- program zachci rodziny wielodzietne (lub planujce posiadanie wikszej liczby dzieci) do zamieszkania lub pozostania w miecie Braniewie co wie si z dodatkowymi wpywami do budetu miasta

- zwikszy si popyt na lokalne usugi i dobra – dziki ulgowym warunkom korzystania dla duych rodzin

- zwikszenie obrotu firm poprzez dotarcie do okrelonej grupy klientw

- dodatkowa promocja dla firm przystpujcych do programu


Uytkownik na podstawie Braniewskiej Karty Duej Rodziny bdzie mg skorzysta tylko z ulg i zwolnie udostpnionych przez instytucje miejskie oraz przez Partnerw programu tj. firmy i instytucje nie powizane strukturalnie i kapitaowo z samorzdem Miasta Braniewa, ktre przystpiy do programu Braniewska Karta Duej Rodziny. Aktualny wykaz Partnerw programu oraz instytucji miejskich bdzie dostpny na stronie internetowej Urzdu Miasta Braniewa. Kady punkt bdzie oznaczony logo wraz z napisem ,, TU HONORUJEMY BRANIEWSK KART DUEJ RODZINY"


Do pobrania:

  • Wniosek o wydanie Braniewskiej Karty Duej Rodziny

  • Aktualny katalog ulg i zniek

  • Deklaracja przystpienia do programu ,,Braniewska Karta Duej Rodziny"

lp.zacznik:
1Wniosek o wydanie Braniewskiej Karty Dużej Rodziny.odt
2Deklaracja przystąpienia do programu Braniewskiej Karty Dużej Rodziny.docx
3katalog ulg i zniżek.odt
osoba wytwarzajca informacj publiczn: Monika Osińskadata wytworzenia informacji publicznej:
2015-03-16

drukuj
ostatnie zmiany dla strony „Braniewska Karta Dużej Rodziny”

uytkownikdata aktualizacjiopis zmian
Anna Kroczyk14.12.2015, 10:21 CETuaktualnienie załącznika
Anna Kroczyk17.11.2015, 10:25 CETuaktualnienie informacji
Anna Kroczyk30.07.2015, 07:45 CESTuaktualnienie załącznika - katalog ulg i zniżek
Anna Kroczyk17.03.2015, 07:49 CETwprowadzenie informacji

peny rejestr zmian dla tej strony
do gry
IQ.pl
BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
© 2004 Urzd Miasta Braniewa
Wszelkie prawa zastrzeone.