Strona gwna
bip.gov.pl
Instrukcja O Biuletynie Redakcja
Biuletyn Informacji Publicznej > Urząd Miasta > Sprawy do załatwienia > Transport > LICENCJA NA WYKONYWANIE TRANSPORTU DROGOWEGO TAKSÓWKĄ Dzi jest 15.07.2024

Data ostatniej aktualizacji 12.01.2016
Liczba odwiedzin 6558045
  WYDANIE DECYZJI O WYGASZENIU LICENCJI NA WYKONYWANIE TRANSPORTU DROGOWEGO TAKSÓWKĄ
  ZEZWOLENIE NA WYKONYWANIE REGULARNEGO PRZEWOZU OSÓB

  LICENCJA NA WYKONYWANIE TRANSPORTU DROGOWEGO TAKSÓWKĄ

LICENCJA NA WYKONYWANIE TRANSPORTU DROGOWEGO TAKSWKNazwa stanowiska: Inspektor do Spraw Dziaalnoci Gospodarczej


Nazwa dokumentu: Licencja na wykonywanie transportu drogowego takswk


Wymagane dokumenty: - dokument stwierdzajcy tosamo przedsibiorcy bdcego osob fizyczn

-owiadczenie o niekaralnoci

-kopie dokumentw stwierdzajcych brak przeciwwskaza

zdrowotnych i psychologicznych

-kopia dowodu rejestracyjnego pojazdu

-dokument potwierdzajcy prawo dysponowania pojazdem

-kopia prawa jazdy

-kopia wiadectwa legalizacji taksometru

-owiadczenie o zamiarze zatrudnienia kierowcw speniajcych

wymagania okrelone przepisami prawa o ruchu drogowym

-penomocnictwo-jeeli w imieniu przedsibiorcy wystpuje

pracownik firmy lub inna upowaniona osoba.

-wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Dziaalnoci

Gospodarczej lub z Krajowego Rejestru SdowegoPrzedsibiorca moe zawiesi wykonywanie transportu drogowego takswk na okres nie duszy

ni 12 miesicy.

Przedsibiorca jest obowizany w terminie 14 dni od dnia, w ktrym rozpoczty zosta okres zawieszenia:zawiadomi o zawieszeniu. Przedsibiorca zawieszajcy wykonywanie transportu drogowego takswk bdzie obowizany zwrci licencj do organu, ktry j wyda.


Opaty: Od 2 do 15 lat-200 z

Od 15 do 30 lat-250 z

Patne na konto Urzdu Miasta w Braniewie:

77831300090036900620000090


Termin zaatwienia: 1 miesic od dnia zoenia wniosku


Miejsce zoenia

Dokumentw: Wieloosobowe Stanowisko ds. Spoecznych i Obronnych

Urzd Miasta w Braniewie, pok. Nr 2, tel. 556440118


Tryb odwoawczy: Organem odwoawczym jest Samorzdowe Kolegium

Odwoawcze w Elblgu.T ermin wniesienia odwoania od decyzji

Licencji-14 dni, za porednictwem Burmistrza Miasta Braniewa.


Podstawa prawna: Ustawa z dnia 6 wrzenia 2001r. o transporcie drogowym (Dz.U.z 2013r., poz.1414, z pn zm.)

Podstawa prawna:Ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postpowania administracyjnego(Dz.U.z 2013r.poz.267)lp.zacznik:
1wniosek o udzielenie licencji.doc
osoba wytwarzajca informacj publiczn: Justyna Mrozińskadata wytworzenia informacji publicznej:
2015-04-27

drukuj
ostatnie zmiany dla strony „LICENCJA NA WYKONYWANIE TRANSPORTU DROGOWEGO TAKSÓWKĄ”

uytkownikdata aktualizacjiopis zmian
Anna Kroczyk27.04.2015, 14:39 CESTwprowadzenie informacji
Anna Kroczyk07.06.2013, 13:58 CESTuaktualnienie informacji

peny rejestr zmian dla tej strony
do gry
IQ.pl
BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
© 2004 Urzd Miasta Braniewa
Wszelkie prawa zastrzeone.