Strona gwna
bip.gov.pl
Instrukcja O Biuletynie Redakcja
Biuletyn Informacji Publicznej > Urząd Miasta > Sprawy do załatwienia > Zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych > ZEZWOLENIA NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH Dzi jest 22.05.2024

Data ostatniej aktualizacji 12.01.2016
Liczba odwiedzin 6505967

  ZEZWOLENIA NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH

 

ZEZWOLENIA NA SPRZEDA NAPOJW ALKOHOLOWYCH


Wydzia:

Tryb postpowania w sprawie wydawania zezwole na sprzeda napojw alkoholowych

Inspektor do Spraw Dziaalnoci Gospodarczej


Nazwa dokumentu:

Zezwolenia na sprzeda napojw alkoholowych


Wymagane dokumenty:

Wymagany formularz wraz z zacznikami:
1. dokument potwierdzajcy tytu prawny wnioskodawcy do lokalu stanowicego punkt sprzeday napojw alkoholowych,
2. pisemn zgod waciciela, uytkownika, zarzdcy lub administratora budynku, jeeli punkt sprzeday zlokalizowany bdzie w budynku mieszkalnym wielorodzinnym,
3. decyzj pastwowego powiatowego inspektora sanitarnego, potwierdzajc spenienie warunkw sanitarnych przez punkt sprzeday.


Opaty skarbowe:

-----------------------------


Opaty administracyjne:

1. Opat za korzystanie z zezwole na sprzeda napojw alkoholowych wnosi si na rachunek gminy, przed wydaniem zezwolenia, w wysokoci:
a) 525 z na sprzeda napojw zawierajcych do 4,5 % alkoholu oraz piwa,
b) 525 z na sprzeda napojw zawierajcych powyej 4,5 % do 18 % alkoholu (z wyjtkiem piwa),
c) 2.100 z na sprzeda napojw zawierajcych powyej 18% alkoholu
Opata, o ktrej mowa wyej dotyczy przedsibiorcw rozpoczynajcych dziaalno gospodarcz w tym zakresie.
2. Przedsibiorcy, prowadzcy sprzeda napojw alkoholowych w roku poprzednim, s obowizani do zoenia do dnia 31 stycznia, pisemnego owiadczenia o wartoci sprzeday poszczeglnych napojw alkoholowych w punkcie sprzeday w roku poprzednim.
3. Opat, o ktrej mowa w pkt. 2, przedsibiorca prowadzcy sprzeda napojw alkoholowych w roku poprzednim, ktra przekroczya kwot:
a) 37.500 z dla napojw alkoholowych o zawartoci do 4,5 % alkoholu oraz piwa - wnosi w wysokoci 1,4 % oglnej wartoci sprzeday w roku poprzednim
b) 37.500 z dla napojw alkoholowych o zawartoci od 4,5 % do 18 % alkoholu (z wyjtkiem piwa) - wnosi w wysokoci 1,4 % oglnej wartoci sprzeday tych napojw w roku poprzednim,
c) 77.000 z dla napojw alkoholowych o zawartoci powyej 18 % alkoholu - wnosi w wysokoci 2,7 % oglnej wartoci sprzeday tych napojw w roku poprzednim.
4. Opata za korzystanie z zezwole na sprzeda napojw alkoholowych wnoszona jest na rachunek gminy w kadym roku kalendarzowym objtym zezwole w trzech rwnych ratach w terminach do 31 stycznia, 31 maja i 30 wrzenia danego roku kalendarzowego.
6. W roku nabycia zezwolenia lub utraty jego wanoci, opaty o ktrych mowa w pkt.1-5 dokonuje si w wysokoci proporcjonalnej do okresu wanoci zezwolenia.
7. Warto sprzeday obliczana jest oddzielnie dla kadego rodzaju napojw alkoholowych.


Termin i sposb zaatwiania:

Ok. 14 dni od dnia zoenia wniosku.
Zezwolenie na sprzeda napojw alkoholowych jest wydawane po zasigniciu opinii Miejskiej Komisji Rozwizywania Problemw Alkoholowych oraz uiszczenia stosownej opaty za korzystanie z zezwolenia.


Miejsce zoenia dokumentw:

Urzd Miasta Braniewa pok. nr 17


Osoba odpowiedzialna:

Samodzielne stanowisko do Spraw Ewidencji Dziaalnoci Gospodarczej Urzdu Miasta w Braniewie ul. Kociuszki 111 pok. nr 17 tel. 55 6440118 oraz 556440126.


Odwoanie:

W przypadku odmowy wydania zezwolenia na sprzeda napojw alkoholowych od decyzji przysuguje odwoanie do Samorzdowego Kolegium Odwoawczego w Elblgu - w terminie 14 dni od daty dorczenia decyzji.


Podstawa prawna :

- ustawa z dnia 26 padziernika 1982r. o wychowaniu w trzewoci i przeciwdziaaniu alkoholizmowi (Dz. U. Nr 147 poz.1231 z 2002r. - tekst jednolity),

- Uchwaa Nr XXXIII/208/09 Rady Miejskiej w Braniewie z dnia 29 grudnia 2009r. w sprawie zmiany uchway nr XLI/234/93 Rady Miejskiej w Braniewie z dnia 28 lipca 1993r. W sprawie ustalenia liczby punktw sprzeday napojw alkoholowych pow. 4,5% alkoholu,

- Uchwaa Nr XXIII/157/12 Rady Miejskiej w Braniewie z dnia 18 grudnia 2012r. W sprawie zmiany uchway nr XLI/234/93 Rady Miejskiej w Braniewie z dnia 28 lipca 1993r. W sprawie ustalenia liczby punktw sprzeday napojw alkoholowych powyej 4,5% alkoholu.


 lp.zacznik:
1załącznik - wniosek .doc
osoba wytwarzajca informacj publiczn: Elżbieta Kropiewnickadata wytworzenia informacji publicznej:
2013-06-07

drukuj
ostatnie zmiany dla strony „ZEZWOLENIA NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH”

uytkownikdata aktualizacjiopis zmian
Anna Kroczyk07.06.2013, 13:54 CESTwprowadzenie informacji

peny rejestr zmian dla tej strony
do gry
IQ.pl
BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
© 2004 Urzd Miasta Braniewa
Wszelkie prawa zastrzeone.