Strona gwna
bip.gov.pl
Instrukcja O Biuletynie Redakcja
Biuletyn Informacji Publicznej > Urząd Miasta > Sprawy do załatwienia > Nieruchomości > Prawo pierwokupu nieruchomości Dzi jest 14.06.2024

Data ostatniej aktualizacji 12.01.2016
Liczba odwiedzin 6526326
  Prawo pierwokupu nieruchomości

Wymagane dokumenty :

Akt notarialny - warunkowa umowa sprzeday :

- niezabudowanej nieruchomoci pooonej na terenie Miasta Braniewa, ktr sprzedajcy naby od Skarbu Pastwa lub jednostki samorzdu terytorialnego,

- prawa uytkowania wieczystego nie zabudowanej nieruchomoci gruntowej

- nieruchomoci pooonej na obszarze przeznaczonym w planie miejscowym na cele publiczne,

- nieruchomoci wpisanej do rejestru zabytkw (rwnie prawa wieczystego uytkowania takiej nieruchomoci)

Opaty:

Od zaatwienia sprawy nie pobiera si opaty skarbowej.

Miejsce zoenia dokumentw:

Sekretariat Urzdu Miasta w Braniewie pok. nr 16

Termin i sposb zaatwienia sprawy:

1. Wydzia Mienia Komunalnego po otrzymaniu warunkowej umowy sprzeday przygotowuje niezbdne dokumenty. Burmistrz Miasta Braniewa w terminie 1 miesicy wypowiada si w formie zarzdzenia o skorzystaniu lub nie skorzystaniu z prawa pierwokupu.

Zarzdzenie to stanowi podstaw do zawarcia pomidzy kupujcym a sprzedajcym, aktu notarialnego - umowy przeniesienia wasnoci.

2. W przypadku skorzystania z prawa pierwokupu zostaje zawarty akt notarialny -- owiadczenie o wykonaniu prawa pierwokupu - najczciej u notariusza, ktry sporzdza umow warunkow. Owiadczenie to notariusz dorcza sprzedajcemu.

Prawo pierwokupu wykonuje si po cenie ustalonej midzy stronami w umowie warunkowej.

Tryb odwoawczy:

Nie przewiduje si trybu odwoawczego, gdy podstaw wszczcia sprawy jest owiadczenie woli zoone przed notariuszem. Akt notarialny - warunkowa umowa sprzeday zawiera pouczenie o przysugujcym gminie prawie pierwokupu. Podjte w konsekwencji zawartej umowy warunkowej stanowisko Burmistrza Miasta nie jest decyzj administracyjn w rozumieniu przepisw Kodeksu Postpowania Administracyjnego.

Jednostka odpowiedzialna:

Wydzia Mienia Komunalnego

pok. nr 19

tel. 0 55 644-01-10

Podstawa prawna:

Dzia III, rozdzia 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomociami (tekst jednolity Dz.U. z 2004r. Nr 261, poz. 2603 z pn.zm.)


drukuj
ostatnie zmiany dla strony „Prawo pierwokupu nieruchomości”

uytkownikdata aktualizacjiopis zmian
07.03.2008, 14:32 CETuaktualnienie informacji
13.02.2007, 08:53 CETaktualizacja informacji
16.12.2004, 10:08 CETzmiana danych
14.07.2004, 11:16 CESTwprowadzenie informacji - Prawo pierwokupu nieruchomości

peny rejestr zmian dla tej strony
do gry
IQ.pl
BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
© 2004 Urzd Miasta Braniewa
Wszelkie prawa zastrzeone.