Strona gwna
bip.gov.pl
Instrukcja O Biuletynie Redakcja
Biuletyn Informacji Publicznej > Urząd Miasta > Sprawy do załatwienia > Ochrona środowiska > Zadania realizowane przez Wydział odnośnie ochrony środowiska, gospodarki odpadami, gospodarki wodnej i opieki nad zwierzętami Dzi jest 15.06.2024

Data ostatniej aktualizacji 12.01.2016
Liczba odwiedzin 6528040
  Zadania realizowane przez Wydział odnośnie ochrony środowiska, gospodarki odpadami, gospodarki wodnej i opieki nad zwierzętami

Zadania realizowane przez Wydzia Ochrony rodowiska i Gospodarki odpadami


- realizacja zada z zakresu ochrony rodowiska

- realizacja zada wynikajcych z gminnego programu gospodarki odpadami,

- realizacja zada z zakresu gospodarki wodnej i ochrony wd

- realizacja zada z zakresu ochrony zwierzt

- realizacja zada wynikajcych z Programu opieki nad zwierztami bezdomnymi oraz zapobieganiu bezdomnoci zwierzt na terenie Gminy Miasta Braniewo uchwalanego co roku..

- nadzr nad funkcjonowaniem miejskiego ogrodu zoologicznego,

- nadzr nad naleytym utrzymaniem komunalnych terenw zieleni i zadrzewie,

- nadzr nad zapewnieniem opieki bezdomnym zwierztom oraz ich wyapywania,

- nadzr nad utrzymaniem cmentarza wojennego oraz cmentarzy komunalnych

- nadzr nad realizacj Gminnego programu usuwania wyrobw zawierajcych azbest

- przygotowanie i prowadzenie postpowa zwizanych z usuwaniem drzew i krzeww

- przygotowywanie projektw uchwa w sprawach dotyczcych Wydziau

- wydawanie zezwole na utrzymanie psa/psw ras uznawanej za agresywne,

- wydawanie zezwole na prowadzenie dziaalnoci polegajcej na odbieraniu odpadw komunalnych od wacicieli nieruchomoci i oprniania zbiornikw bezodpywowych i transportu nieczystoci,

- wydawanie decyzji o rodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacj przedsiwzi

- wydawanie zezwole na prowadzenie zbiorowego zaopatrzenia w wod lub zbiorowego odprowadzenia ciekw.

- wydawanie decyzji z urzdu na odbir odpadw komunalnych i oprniania zbiornikw bezodpywowych w stosunku do wacicieli nieruchomoci, ktrzy nie zawarli stosownych umw na wiadczenie powyszych usug,

- organizowanie oraz nadzr nad utrzymaniem czystoci i porzdku na terenie miasta,

- organizowanie selektywnej zbirki odpadw, segregacji i skadowania odpadw,

- prowadzenie ewidencji zbiornikw bezodpywowych i przydomowych oczyszczalni ciekw oraz kontrola czstotliwoci ich oprniania,

- prowadzenie dziaa okrelonych w ustawie o postpowaniu egzekucyjnym w administracji zmierzajce do zastosowania lub realizacji rodka egzekucyjnego o charakterze pieninym z wyczeniem egzekucji z nieruchomoci

- prowadzenie i zaatwianie spraw zwizanych z przygotowaniem i funkcjonowaniem systemu odbierania odpadw komunalnych na terenie miasta Braniewa

- prowadzenie spraw dotyczcych utrzymania OSP

- planowanie oraz realizacja zada w zakresie utrzymania i eksploatacji urzdze melioracji wodnych nalecych do gminy,

- udostpnianie informacji o rodowisku i jego ochronie bdcych w posiadaniu Urzdu z zakresu ustaw : o odpadach, prawo wodne, o ochronie przyrody, prawo ochrony rodowiska, o utrzymaniu porzdku i czystoci w gminach, o ochronie zwierzt.

- likwidacja skadowisk odpadw w miejscach do tego nie przeznaczonych,

- wspdziaanie z samorzdem lekarsko-weterynaryjnym, Pastwow Inspekcj Weterynaryjn oraz organizacjami spoecznymi, w zakresie ochrony zwierzt,

- opiniowanie wnioskw o wytwarzaniu odpadw, programw gospodarki odpadami niebezpiecznymi,

- wymierzanie administracyjnych kar pieninych za niszczenie terenw zieleni, drzew bd krzeww.

osoba wytwarzajca informacj publiczn: Kamila Brzozowskadata wytworzenia informacji publicznej:
2014-04-16

drukuj
ostatnie zmiany dla strony „Zadania realizowane przez Wydział odnośnie ochrony środowiska, gospodarki odpadami, gospodarki wodnej i opieki nad zwierzętami”

uytkownikdata aktualizacjiopis zmian
Anna Kroczyk17.04.2014, 07:54 CESTuaktualnienie informacji
30.01.2008, 12:26 CETzmiana nazwy wydziału
23.03.2006, 15:51 CETwprowadzenie informacji - Zadania realizowane przez Wydział odnośnie ochrony środowiska, gospodarki odpadami, gospodarki wodnej i opieki nad zwierzętami

peny rejestr zmian dla tej strony
do gry
IQ.pl
BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
© 2004 Urzd Miasta Braniewa
Wszelkie prawa zastrzeone.