Strona gwna
bip.gov.pl
Instrukcja O Biuletynie Redakcja
Biuletyn Informacji Publicznej > Urząd Miasta > Sprawy do załatwienia > Ochrona środowiska > UZYSKANIE ZEZWOLENIA NA USUNIĘCIE DRZEW I KRZEWÓW Dzi jest 15.06.2024

Data ostatniej aktualizacji 12.01.2016
Liczba odwiedzin 6527117
  UZYSKANIE ZEZWOLENIA NA USUNIĘCIE DRZEW I KRZEWÓW

UZYSKANIE ZEZWOLENIA NA USUNICIE

DRZEW I KRZEWW


I. PODSTAWA PRAWNA

1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. O ochronie przyrody art. 83 ust. 1, art. 84 ust. 1-3, art. 86 ust. 1 pkt 2, ( Dz. U. z 2013 r. poz. 627 z pn.zm.)

2. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postpowania administracyjnego ( t. j. Dz. U. z 2013 r. poz. 267)


II. WYMAGANE DOKUMENTY :

1. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunicie drzew i krzeww


III.OPATY :

1. Wniosek zwolniony od opaty skarbowej

2. Decyzja zwolniona od opaty skarbowej


IV.TERMIN ZAATWIENIA SPRAWY :

Do jednego miesica, a dla spraw szczeglnie skomplikowanych do 2 miesicy od dnia wszczcia postpowania

V. JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA :

Wydzia Ochrony rodowiska i Gospodarki Odpadami Urzdu Miasta Braniewa, ul. Kociuszki 111 pokj nr 3s, tel. 0-55-644-01-32, e-mail kamila.brzozowska@braniewo.pl


VI. TRYB ODWOAWCZY :

Odwoanie wnosi si do Samorzdowego Kolegium Odwoawczego w Elblgu, za porednictwem organu, ktry wyda decyzj ( odwoanie skada si w sekretariacie Urzdu Miasta Braniewa, pok. Nr 16) Odwoanie wnosi si w terminie 14 dni od dnia dorczenia decyzji stronie.


VII. UWAGI :

1. Podanie we wniosku nr telefonu wnioskodawcy moe znacznie skrci termin zaatwienia sprawy.

2. W przypadku posesji stanowicej wspwasno, wymagana jest zgoda wszystkich wspwacicieli.

3. W przypadku braku kompletu wymaganych dokumentw wnioskodawca zostanie wezwany do ich uzupenienia i zoenia w Sekretariacie ( pok. Nr 16 ) Urzdu Miasta Braniewa

4. Podane jest nadanie numeracji drzew w terenie odpowiadajce numeracji we wnioskulp.zacznik:
1Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew.doc
2OŚWIADCZENIE O POSIADANYM TYTULE PRAWNYM.odt
3Oświadczenie o udostępnieniu informacji.odt
osoba wytwarzajca informacj publiczn: Kamila Brzozowskadata wytworzenia informacji publicznej:
2014-04-16

drukuj
ostatnie zmiany dla strony „UZYSKANIE ZEZWOLENIA NA USUNIĘCIE DRZEW I KRZEWÓW”

uytkownikdata aktualizacjiopis zmian
Anna Kroczyk16.09.2015, 14:43 CESTuaktualnienie informacji
Anna Kroczyk17.04.2014, 08:00 CESTuaktualnienie informacji
30.01.2008, 12:35 CETpoprawienie formatowania
30.01.2008, 12:32 CETpoprawienie nazwy wydziału
30.01.2008, 12:00 CETuaktualnienie informacji - usunięcie opłaty za wydanie zezwolenia

peny rejestr zmian dla tej strony
do gry
IQ.pl
BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
© 2004 Urzd Miasta Braniewa
Wszelkie prawa zastrzeone.