Strona gwna
bip.gov.pl
Instrukcja O Biuletynie Redakcja
Biuletyn Informacji Publicznej > Prawo lokalne > Uchwały Rady Miejskiej > 2005r. > XXVII sesja Rady Miejskiej w Braniewie z dnia 16 marca 2005r. > Porządek obrad Dzi jest 19.07.2024

Data ostatniej aktualizacji 12.01.2016
Liczba odwiedzin 6560465
  Uchwała Nr XXVII/140/05
  Uchwała Nr XXVII/141/05
  Uchwała Nr XXVII/142/05
  UCHWAŁA Nr XXVII/143/05
  UCHWAŁA NR XXVII /144/05
  UCHWAłA NR XXVII /145/05
  Uchwała Nr XXVII/146/05
  Uchwała Nr XXVII/147/05

  Porządek obrad

W dniu 16 marca 2005 r. o godz.900 w sali konferencyjnej Urzdu Miasta Braniewa przy ul.Kociuszki 111 odbdzie si sesja XXVII sesja Rady Miejskiej w Braniewie.

Proponowany porzdek obrad:

 1. Otwarcie obrad.
 2. Zatwierdzenie porzdku obrad.
 3. Zatwierdzenie protokou z ostatniej sesji.
 4. Sprawozdanie Burmistrza Miasta Braniewa z dziaalnoci midzy sesjami.
 5. Interpelacje i zapytania.
 6. Podjcie uchway w sprawie zmian budetu miasta na 2005 rok.
 7. Podjcie uchway w sprawie utworzenia rachunku dochodw wasnych w Szkole Podstawowej Nr 3 w Braniewie .
 8. Podjcie uchway w sprawie utworzenia rachunku dochodw wasnych w Szkole Podstawowej Nr 5 w Braniewie .
 9. Podjcie uchway w sprawie utworzenia rachunku dochodw wasnych w Szkole Podstawowej Nr 6 w Braniewie .
 10. Podjcie uchway w sprawie utworzenia rachunku dochodw wasnych w Gimnazjum Nr 1 w Braniewie .
 11. Podjcie uchway w sprawie utworzenia rachunku dochodw wasnych w Gimnazjum Nr 2 w Braniewie .
 12. Podjcie uchway w sprawie utworzenia rachunku dochodw wasnych w Przedszkolu Miejskim Nr 2 w Braniewie .
 13. Podjcie uchway w sprawie utworzenia rachunku dochodw wasnych w Miejskim Orodku Sportu ,,Zatoka “ w Braniewie .
 14. Podjcie uchway w sprawie przyjcia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniw z terenu Miasta Braniewa .
 15. Podjcie uchway w sprawie uchwalenia Statutu Miejskiego Orodka Pomocy Spoecznej w Braniewie .
 16. Podjcie uchway w sprawie przyjcia programu ochrony rodowiska oraz planu gospodarki odpadami .
 17. Podjcie uchway w sprawie odstpienia od obowizku przetargowego ( dot. dziaki przy ul.Elblskiej ) .
 18. Podjcie uchway w sprawie odstpienia od obowizku przetargowego ( dot. wniosku Wodocigw Miejskich Sp. z o.o. ) .
 19. Podjcie uchway w sprawie wyraenia zgody na dokonanie darowizny nieruchomoci na rzecz Skarbu Pastwa .
 20. Podjcie uchway w sprawie ustanowienia na nieruchomoci Gminy Miasta Braniewa ograniczonego prawa rzeczowego .
 21. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania .
 22. Sprawy rne .
 23. Zakoczenie obrad .

drukuj
ostatnie zmiany dla strony „Porządek obrad”

uytkownikdata aktualizacjiopis zmian
30.03.2005, 08:33 CESTwprowadzenie danych - porządek obrad

peny rejestr zmian dla tej strony
do gry
IQ.pl
BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
© 2004 Urzd Miasta Braniewa
Wszelkie prawa zastrzeone.