Strona gwna
bip.gov.pl
Instrukcja O Biuletynie Redakcja
Biuletyn Informacji Publicznej > Prawo lokalne > Uchwały Rady Miejskiej > 2006 > XXXIV sesja Rady Miejskiej w Braniewie z dnia 23 stycznia 2006 r. > Uchwała Nr XXXIV/186/06 Dzi jest 14.06.2024

Data ostatniej aktualizacji 12.01.2016
Liczba odwiedzin 6526162
  XL sesja Rady Miejskiej w Braniewie z dnia 20 września 2006 r.
  XLI sesja Rady Miejskiej w Braniewie z dnia 25 października 2006 r.
  I sesja Rady Miejskiej w Braniewie z dnia 27 listopada 2006 r.
  II sesja Rady Miejskiej w Braniewie z dnia 06 grudnia 2006 r.
  III sesja Rady Miejskiej w Braniewie z dnia 20 grudnia 2006 r.

  Uchwała Nr XXXIV/186/06

 

Uchwaa Nr XXXIV/186/06

Rady Miejskiej w Braniewie

z dnia 23 stycznia 2006 r.w sprawie powoania komisji do spraw szczegowego zbadania wniosku o wyraenie zgody na rozwizanie z radnym Andrzejem Dud stosunku pracy .Na podstawie art.25 ust.2 , w zwizku z art.18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorzdzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz.1591 z pn. zm. ) oraz 45 ust.1 , 2 i 3 . Regulaminu Rady Miejskiej w Braniewie stanowicego za. nr 8 do Statutu Gminy Miasta Braniewa Rada Miejska w Braniewie uchwala , co nastpuje :


1


Powouje si 3-osobow komisj spord radnych do spraw szczegowego zbadania wniosku o wyraenie zgody na rozwizanie z radnym Andrzejem Dud stosunku pracy w n/w skadzie :


1. Antoni Bogdan


2. Aleksander Skibniewski


3. Ryszard embrowski .


2


Komisja w terminie 21 dni od dnia powoania przedoy na pimie Przewodniczcemu Rady Miejskiej w Braniewie swoje propozycje i ustalenia .


3


Uchwaa wchodzi w ycie z dniem podjcia.


drukuj
ostatnie zmiany dla strony „Uchwała Nr XXXIV/186/06”

uytkownikdata aktualizacjiopis zmian
13.03.2006, 08:35 CETwprowadzenie informacji - Uchwała Nr XXXIV/186/06

peny rejestr zmian dla tej strony
do gry
IQ.pl
BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
© 2004 Urzd Miasta Braniewa
Wszelkie prawa zastrzeone.