Strona gwna
bip.gov.pl
Instrukcja O Biuletynie Redakcja
Biuletyn Informacji Publicznej > Prawo lokalne > Uchwały Rady Miejskiej > 2005r. > XXVII sesja Rady Miejskiej w Braniewie z dnia 16 marca 2005r. > UCHWAłA NR XXVII /145/05 Dzi jest 21.05.2024

Data ostatniej aktualizacji 12.01.2016
Liczba odwiedzin 6505012
  UCHWAłA NR XXVII /145/05

 

UCHWAA NR XXVII /145/05

Rady Miejskiej w Braniewie

z dnia 16.03.2005 r.w sprawie odstpienia od obowizku przetargowego


Na podstawie art. 37 ust. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomociami ( tekst jednolity Dz. U. z 2004 r. Nr 261 poz. 2603 ) uchwala si co nastpuje :1 .


Wyraa si zgod na odstpienie od obowizku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierawy nieruchomoci skadajcej si z gruntu komunalnego , pooonego w Braniewie, o powierzchni 120344 m 2 , stanowicego czæ dziaki nr 13/7 obrb 12 , oraz o powierzchni 333781 m 2 stanowicego dziak nr 13/2 obrb 12.


2 .


Upowania si Burmistrza Miasta Braniewa do zawarcia umowy dzierawy gruntu

wymienionego w 1 na okres 10 lat.


3.


Uchwaa wchodzi w ycie z dniem podjcia.


drukuj
ostatnie zmiany dla strony „UCHWAłA NR XXVII /145/05”

uytkownikdata aktualizacjiopis zmian
04.08.2005, 07:55 CESTwprowadzenie informacji - UCHWAłA NR XXVII /145/05

peny rejestr zmian dla tej strony
do gry
IQ.pl
BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
© 2004 Urzd Miasta Braniewa
Wszelkie prawa zastrzeone.