Strona gwna
bip.gov.pl
Instrukcja O Biuletynie Redakcja
Biuletyn Informacji Publicznej > Prawo lokalne > Uchwały Rady Miejskiej > 2005r. > XXVII sesja Rady Miejskiej w Braniewie z dnia 16 marca 2005r. > Uchwała Nr XXVII/135/05 Dzi jest 21.05.2024

Data ostatniej aktualizacji 12.01.2016
Liczba odwiedzin 6505108
  Uchwała Nr XXVII/135/05

 

Uchwaa Nr XXVII/135/05

Rady Miejskiej w Braniewie

z dnia 16 marca 2005r.


w sprawie utworzenia rachunku dochodw wasnych w Szkole Podstawowej Nr 5 w Braniewie.Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorzdzie gminnym ( tekst jednolity: DZ.U. z 2001 roku, Nr 142 , poz. 1591 z p. zm.) oraz art. 18a ust.3 i ust. 4 ustawy z dnia 26 listopada 1998r.o finansach publicznych ( DZ.U. z 2003r. Nr 15, poz. 148 z p. zm.) Rada Miejska w Braniewie uchwala co nastpuje:


1


Zezwala si na utworzenie rachunku dochodw wasnych w Szkole Podstawowej Nr 5 w Braniewie.


2


rdem dochodw wasnych s;

  1. opaty za wyywienie i doywianie prowadzone przez szko,

  2. rodki finansowe uzyskane z kwest organizowanych przez statutowe organy szkoy,

  3. opaty z tytuu wynajmu pomieszcze na terenie szkoy wyjtkiem opat za lokale mieszkalne.3


Dochody wasne o ktrych mowa w 2 wraz z odsetkami przeznaczone s na finansowanie:

  1. kosztw doywiania i wyywienia prowadzonego przez szko,

  2. kosztw zakupu pomocy naukowych i sprztu niezbdnego do prowadzenia zaj edukacyjnych i rekreacji organizowanych dla spoecznoci szkoy,

  3. kosztw remontw biecych obiektw szkolnych,

  4. kosztw biecych zwizanych z funkcjonowaniem szkoy.

4


Dysponentem rachunku dochodw wasnych jest Dyrektor szkoy.


5


Roczny plan dochodw wasnych i wydatkw finansowanych z dochodw wasnych zatwierdza Dyrektor szkoy.6


Uchwaa wchodzi w ycie z dniem podjcia i obowizuje od 01 kwietnia 2005r.


drukuj
ostatnie zmiany dla strony „Uchwała Nr XXVII/135/05”

uytkownikdata aktualizacjiopis zmian
31.03.2005, 11:02 CESTwprowadzenie informacji - Uchwała Nr XXVII/135/05

peny rejestr zmian dla tej strony
do gry
IQ.pl
BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
© 2004 Urzd Miasta Braniewa
Wszelkie prawa zastrzeone.