Strona gwna
bip.gov.pl
Instrukcja O Biuletynie Redakcja
Biuletyn Informacji Publicznej > Prawo lokalne > Uchwały Rady Miejskiej > 2005r. > XXVII sesja Rady Miejskiej w Braniewie z dnia 16 marca 2005r. > UCHWAŁA NR XXVII /144/05 Dzi jest 19.05.2024

Data ostatniej aktualizacji 12.01.2016
Liczba odwiedzin 6503805
  UCHWAŁA NR XXVII /144/05

 

UCHWAA NR XXVII /144/05

Rady Miejskiej w Braniewie

z dnia 16.03.2005 r.w sprawie odstpienia od obowizku przetargowego


Na podstawie art. 37 ust. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomociami ( tekst jednolity Dz. U. z 2004 r. Nr 261 poz. 2603 ) uchwala si co nastpuje :1 .


Wyraa si zgod na odstpienie od obowizku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierawy gruntu rolnego komunalnego , klasy R IV b , o powierzchni 32869 m 2, stanowicego cz dziaki nr 50/1 obrb 10 , pooonej przy ulicy Elblskiej w Braniewie.


2 .


Upowania si Burmistrza Miasta Braniewa do zawarcia umowy dzierawy gruntu

wymienionego w 1 na okres 8 lat.


3.


Uchwaa wchodzi w ycie z dniem podjcia.


drukuj
ostatnie zmiany dla strony „UCHWAŁA NR XXVII /144/05”

uytkownikdata aktualizacjiopis zmian
04.08.2005, 07:51 CESTwprowadzwenie danych - UCHWAŁA NR XXVII /144/05

peny rejestr zmian dla tej strony
do gry
IQ.pl
BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
© 2004 Urzd Miasta Braniewa
Wszelkie prawa zastrzeone.