Strona gwna
bip.gov.pl
Instrukcja O Biuletynie Redakcja
Biuletyn Informacji Publicznej > Prawo lokalne > Uchwały Rady Miejskiej > 2005r. > XXVI sesja Rady Miejskiej w Braniewie z dnia 2 lutego 2005r. > Porządek obrad Dzi jest 22.06.2024

Data ostatniej aktualizacji 12.01.2016
Liczba odwiedzin 6539209
  XXX sesja Rady Miejskiej w Braniewie z dnia 07 września 2005 r.
  XXXI sesja Rady Miejskiej w Braniewie z dnia 12 października 2005 r.
  XXXII sesja Rady Miejskiej w Braniewie z dnia 07 grudnia 2005r.
  XXXIII sesja Rady Miejskiej w Braniewie z dnia 28 grudnia 2005 r.

  Porządek obrad

 1. Otwarcie obrad.
 2. Zatwierdzenie porzdku obrad.
 3. Zatwierdzenie protokou z ostatniej sesji.
 4. Sprawozdanie Burmistrza Miasta Braniewa z dziaalnoci midzy sesjami.
 5. Interpelacje i zapytania.
 6. Podjcie uchway w sprawie zmian budetu miasta na 2005 rok.
 7. Podjcie uchway w sprawie wprowadzenia Regulaminu nagrd dla nauczycieli zatrudnionych w szkoach i przedszkolach prowadzonych przez Gmin Miasto Braniewo za ich osignicia dydaktyczno-opiekuczo-wychowawcze.
 8. Podjcie uchway w sprawie ustalenia Regulaminu okrelajcego wysoko stawek i szczegowe warunki przyznawania nauczycielom dodatkw: za wysug lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz wysoko i warunki wypacania innych skadnikw wynagrodzenia wynikajcych ze stosunku pracy, szczegowy sposb obliczenia wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doranych zastpstw.
 9. Podjcie uchway w sprawie zasad zwrotu wydatkw za wiadczenia z pomocy spoecznej obejmujce usugi, pomoc rzeczow, zasiki na ekonomiczne usamodzielnienie, zasiki okresowe i zasiki celowe przyznawane na zasadach zwrotnych.
 10. Podjcie uchway w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwizywania Problemw Alkoholowych na 2005 rok.
 11. Podjcie uchway w sprawie odstpienia od obowizku przetargowego.
 12. Podjcie uchway w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Sportowa-witokrzyska" w Braniewie.
 13. Podjcie uchway w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "9-Maja" w Braniewie.
 14. Zatwierdzenie planw pracy komisji Rady Miejskiej na 2005 rok.
 15. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.
 16. Sprawy rne.
 17. Zakoczenie obrad.

drukuj
ostatnie zmiany dla strony „Porządek obrad”

uytkownikdata aktualizacjiopis zmian
10.02.2005, 09:24 CETwprowadzenie informacji - porządek obrad

peny rejestr zmian dla tej strony
do gry
IQ.pl
BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
© 2004 Urzd Miasta Braniewa
Wszelkie prawa zastrzeone.