Strona g丑wna
bip.gov.pl
Instrukcja O Biuletynie Redakcja
Biuletyn Informacji Publicznej > Informacje > GOSPODARKA ODPADAMI > Lokalizacja punkt贸w do selektywnej zbi贸rki odpad贸w na terenie Miasta Braniewa Dzi jest 25.04.2024

Data ostatniej aktualizacji 12.01.2016
Liczba odwiedzin 6486195
  Lokalizacja punkt贸w do selektywnej zbi贸rki odpad贸w na terenie Miasta Braniewa

Lokalizacja punkt體 do selektywnej zbi髍ki odpad體 na terenie Miasta Braniewa

(100 miejsc x 3 pojemniki : pojemnik na makulatur, szk硂, tworzywo sztuczne) :

WOKiP - wysypisko

Wodna

MPEC kot硂wnia Stefczyk

Hozjusza 3-9

Stefczyka 2

Plac Stra縜cki 8

Al. Wojska Polskiego parking

Szko砤 Gda駍ka boisko - Kromera

Grota Roweckiego 17-29 przed blokiem

Braniewskie Centrum Kultury

Grota Roweckiego 31-37

M硑narska 2 - Gda駍ka 40-50

Grota Roweckiego 44

Kot硂wnia MPEC Ko禼ielna

przy ko禼iele - o wojskowe

Ko禼iuszki II 18-22

Sucharskiego 6-12

Ko禼iuszki II 26-32

Sucharskiego 14-24

Ko禼iuszki 36

Sowi駍kiego 1-3

Ko禼iuszki II 44-48

Sowi駍kiego 18 na rogu Grota

Kr髄ewiecka 29

Zielona 10-12

Ko禼iuszki 82

Zielona 32

Ko禼iuszki 100 B

Moniuszki 14

Olszty駍ka 8 budynek socjalny

Moniuszki 16

Urz眃 Miasta

Moniuszki stare budynki

Szkolna 3B

Moniuszki 9C

B硂tna 25

Szko砤 Podstawowa NR 5

B硂tna 15-17

Gimnazjum Nr 2

痚romskiego 10

Basen

Traugutta 26

Apartament obok Og髄niaka Sikorskiego 13A

Traugutta 2 ABCD

Liceum Og髄nokszta砪眂e

1cznikowa

Sikorskiego 16-18

Malinowa 1-3

Moniuszki 2G

Armii Krajowej 33

Fromborska 6-10

Traugutta 7-17

Elbl眘ka 4

Armii Krajowej 10-20,

Mielczarskiego 24-26

Armii Krajowej 15

Mielczarskiego - R骻 Jagie吵y

Armii Krajowej 24-36

700-lecia 23-33

Armii Krajowej 17

700-lecia 1-3-5-7

Armii Krajowej 5

700-lecia 35-39

Szko砤 Podstawowa nr 6

700-lecia 15-21

W眘ka 2

Wile駍ka 23

Ko禼iuszki 1-3

Elbl眘ka 13-15

Starostwo

Elbl眘ka 20

Kr髄ewiecka 56

Elbl眘ka 18b

Wsp髄na 1

Elbl眘ka 18b od parkingu

9- Maja 82-94

Elbl眘ka 16a od gara縴

9 Maja 26

Elbl眘ka 16a od boiska

9 Maja 1 za konsumem

Matejki 3

Wiejska 5 A-B-C-D

Matejki 5

Budowlanka

Matejki 7

Drewniana 2

Matejki 11

Drewniana 3

Przedszkole Miejskie nr 2 R罂ana

Ryneczek za aptek

Szko砤 Podstawowa nr 3

Przemys硂wa 3

Plac Grunwaldu 26

Przemys硂wa 8

Plac Grunwaldu za stokrotk 8-14

Przemys硂wa 14

Morska 2

Wodoci眊i Miejskie ul. Olszty駍ka

Portowa 8

Marynarska


Pojemniki ustawione w ww. miejscach s pojemnikami og髄nodost阷nymi dla wszystkich mieszka馽體 Miasta Braniewa bez wzgl阣u na miejsce zamieszkania.


Z odpad體 komunalnych powstaj眂ych w naszych mieszkaniach nale縴 wyselekcjonowa :

  • pojemnik niebieski – MAKULATURA

  • pojemnik zielony - SZK

  • pojemnik 矿硉y - TWORZYWO SZTUCZNE

Ponadto na terenie miasta znajduj si :

1) punkt dobrowolnego gromadzenia odpad體 w Braniewie przy ul. Stefczyka – wszystkie odpady zebrane selektywnie,

2) mobilny punkt dobrowolnego gromadzenia odpad體 – kontener ustawiony na ul. Elbl眘kiej (pomi阣zy stacj paliw BLISKA a wjazdem do sklepu motoryzacyjnego) do zbierania: baterii, akumulator體, przepracowanego oleju, 縜r體ek, 秝ietl體ek i sprz阾u elektrycznego i elektronicznego.

Ka縟y mieszkaniec miasta Braniewa mo縠 wzi辨 klucz do kontenera w sklepie motoryzacyjnym (w dniach i godzinach pracy sklepu) i w硂縴 do pojemnik體 selektywnie zebrane ww. odpady.


 

3) Pojemniki na leki przeterminowane s w aptekach:

,,LekPol’’ ul. Ko禼iuszki 63,

,,Kr髄ewiecka’’ ul. Gda駍ka 19,

,,Warmi駍ka’’ Pl. Pi硈udskiego 5,

,,LekPol’’ ul. Elbl眘ka 6,

,,Nowa’’ ul. Ko禼iuszki 66,

,,Centrum’’ ul. Ko禼iuszki 66,

,,Dy縰rna’’ ul. 痚romskiego 12A.


4) Pojemniki na zu縴te baterie s w budynkach:

Urz阣u Miasta Braniewa, ul. Ko禼iuszki 111;

Przedszkola Miejskiego, ul. R罂ana;

Gimnazjum Nr 2, ul. Moniuszki 22 D;

Szko硑 Podstawowej Nr 6, ul. Konarskiego 6,

Szko硑 Podstawowej Nr 5, ul. Moniuszki 22;

Szko硑 Podstawowej Nr 3, ul. PCK 4;

Gimnazjum Nr 1, ul. Konarskiego 13.


osoba wytwarzaj眂a informacj publiczn: Janusz Nogaldata wytworzenia informacji publicznej:
2013-07-09

drukuj
ostatnie zmiany dla strony „Lokalizacja punkt贸w do selektywnej zbi贸rki odpad贸w na terenie Miasta Braniewa”

u縴tkownikdata aktualizacjiopis zmian
Anna Kroczyk09.07.2013, 11:13 CESTwprowadzenie informacji

pe硁y rejestr zmian dla tej strony
do g髍y
IQ.pl
BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
© 2004 Urz眃 Miasta Braniewa
Wszelkie prawa zastrze縪ne.