Strona gwna
bip.gov.pl
Instrukcja O Biuletynie Redakcja
Biuletyn Informacji Publicznej > Informacje > GOSPODARKA ODPADAMI > Zmiany dotyczące składania do Burmistrza Miasta Braniewa deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi Dzi jest 22.05.2024

Data ostatniej aktualizacji 12.01.2016
Liczba odwiedzin 6505795
  Zmiany dotyczące składania do Burmistrza Miasta Braniewa deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

 

W zwizku z wejciem w ycie w dniu 1 lutego 2015 r. znowelizowanej ustawy z dnia 13 wrzenia 1996 r. o utrzymaniu czystoci i porzdku w gminach (t.j. Dz. U. z 2013 r poz. 1399 z pn. zm.), informuj, i skadajc do Burmistrza Miasta Braniewa korekt deklaracji o wysokoci opaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w przypadku zmiany liczby osb zamieszkujcych dan nieruchomo, prosz mie na uwadze, i zgodnie z art. 6i ust. 2 – w przypadku gdy w danym miesicu na danej nieruchomoci mieszkaniec zamieszkuje przez cz miesica, opat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w miesicu, w ktrym nastpia zmiana, uiszcza si w gminie, w ktrej dotychczas zamieszkiwa, a w nowym miejscu zamieszkania – poczwszy od miesica nastpnego, po ktrym nastpia zmiana oraz zgodnie z art. 6g ust.3 – w przypadku zoenia korekty lub nowej deklaracji zmniejszajcej wysoko zobowizania z tytuu opaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi nie stwierdza si nadpaty w tej opacie za miesic, w ktrym usuga odbierania odpadw komunalnych bya wiadczona.


W zwizku z powyszym jeeli deklaracja o wysokoci opaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi zmniejszajca liczb osb zamieszkujcych dan nieruchomo, wpynie do organu 1-go i kolejnego dnia miesica, nowa opata naliczona zostanie dopiero od nastpnego miesica.

osoba wytwarzajca informacj publiczn: Małgorzata Rutkowskadata wytworzenia informacji publicznej:
2015-03-12

drukuj
ostatnie zmiany dla strony „Zmiany dotyczące składania do Burmistrza Miasta Braniewa deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi”

uytkownikdata aktualizacjiopis zmian
Anna Kroczyk12.03.2015, 09:47 CETwprowadzenie informacji

peny rejestr zmian dla tej strony
do gry
IQ.pl
BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
© 2004 Urzd Miasta Braniewa
Wszelkie prawa zastrzeone.