Strona gwna
bip.gov.pl
Instrukcja O Biuletynie Redakcja
Biuletyn Informacji Publicznej > Informacje > GOSPODARKA ODPADAMI > Kontrola przestrzegania i stosowania przepisów dotyczących gospodarowania odpadami Dzi jest 21.05.2024

Data ostatniej aktualizacji 12.01.2016
Liczba odwiedzin 6505098
  Kontrola przestrzegania i stosowania przepisów dotyczących gospodarowania odpadami

 

BURMISTRZ

MIASTA BRANIEWA

 

 

 

 

 

KONTROLA PRZESTRZEGANIA I STOSOWANIA PRZEPISW DOTYCZCYCH

GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE

GMINY MIASTA  BRANIEWA

 

 

 

 

 

            Burmistrz Miasta Braniewa w ramach posiadanych kompetencji i moliwoci prawnych, wynikajcych z ustawy z dnia 13 wrzenia 1996 r. o utrzymaniu czystoci i porzdku w gminach (t.j. Dz.U. z 2013r. poz. 1399 z pn. zm.),  ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony rodowiska (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz 1232 z pn. zm.), ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie dziaalnoci gospodarczej (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 672 z pn. zm.) oraz Uchway                                  Nr XXIV/167/13 Rady Miejskiej w Braniewie z dnia 26 lutego 2013 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystoci i porzdku na terenie Gminy Miasta Braniewa, rozpocz systematyczne kontrole obejmujce wszystkich wacicieli nieruchomoci zamieszkaych na terenie Gminy Miasta Braniewa oraz przedsibiorcw odbierajcych odpady komunalne od wacicieli nieruchomoci na terenie Gminy Miasta Braniewa, pod ktem przestrzegania i stosowania przepisw ustawy o utrzymaniu czystoci i porzdku w gminach oraz przestrzeganie obowizkw, okrelonych w Regulaminie utrzymania czystoci i porzdku  na terenie Gminy Miasta Braniewa.

            Informuje si,  i do kontroli przestrzegania zasad czystoci i porzdku przez wacicieli nieruchomoci oraz kontroli przedsibiorcw odbierajcych odpady komunalne na terenie Gminy Miasta Braniewa uprawnieni s upowanieni pracownicy Urzdu Miasta Braniewa lub funkcjonariusze Stray Miejskiej.

 

 

 

 

                                                                                              Braniewo, dnia 26 stycznia 2015 r.

 

 

Z  up Burmistrza

                                                                                                           in. Janusz Nogal

                                                                                                        Kierownik Wydziau

Ochrony rodowiska

i Gospodarki Odpadami

osoba wytwarzajca informacj publiczn: Małgorzata Rutkowskadata wytworzenia informacji publicznej:
2015-01-29

drukuj
ostatnie zmiany dla strony „Kontrola przestrzegania i stosowania przepisów dotyczących gospodarowania odpadami”

uytkownikdata aktualizacjiopis zmian
Anna Kroczyk29.01.2015, 10:33 CETwprowadzenie informacji

peny rejestr zmian dla tej strony
do gry
IQ.pl
BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
© 2004 Urzd Miasta Braniewa
Wszelkie prawa zastrzeone.