Strona gwna
bip.gov.pl
Instrukcja O Biuletynie Redakcja
Biuletyn Informacji Publicznej > Prawo lokalne > Uchwały Rady Miejskiej > 2011 > VIII sesja Rady Miejskiej w Braniewie z dnia 21 czerwca 2011r. > Uchwała Nr VIII/52/11 w sprawie zmiany uchwały Nr XXIX/184/09 Rady Miejskiej w Braniewie z dnia 09 września 2009r w sprawie przyjęcia Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Braniewo na lata 2007 - 2015 Dzi jest 19.05.2024

Data ostatniej aktualizacji 12.01.2016
Liczba odwiedzin 6503703
  Uchwała Nr VIII/52/11 w sprawie zmiany uchwały Nr XXIX/184/09 Rady Miejskiej w Braniewie z dnia 09 września 2009r w sprawie przyjęcia Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Braniewo na lata 2007 - 2015

 

Uchwaa Nr VIII/52/11
Rady Miejskiej w Braniewie
z dnia 21 czerwca 2011r

w sprawie zmiany uchway Nr XXIX/184/09 Rady Miejskiej w Braniewie

z dnia 09 wrzenia 2009r w sprawie przyjcia Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Braniewo na lata 2007 - 2015

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt. 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorzdzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z pn. zm.) uchwala si, co nastpuje:


1.

W zaczniku numer 1 do uchway Nr XXIX/184/09 Rady Miejskiej w Braniewie z dnia 09 wrzenia 2009r w sprawie przyjcia Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Braniewo na lata 2007 – 2015 pkt. 4.3 „Analiza wskanikowa” otrzymuje brzmienie jak w zaczniku nr 1 do niniejszej uchway

2.

Wykonanie uchway powierza si Burmistrzowi Miasta Braniewa.


3.

Uchwaa wchodzi w ycie z dniem podjcia.


Przewodniczcy

Rady Miejskiej w Braniewie

Tadeusz Baryckilp.zacznik:
1U-52-11_zal_1.pdf

drukuj
ostatnie zmiany dla strony „Uchwała Nr VIII/52/11 w sprawie zmiany uchwały Nr XXIX/184/09 Rady Miejskiej w Braniewie z dnia 09 września 2009r w sprawie przyjęcia Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Braniewo na lata 2007 - 2015”

uytkownikdata aktualizacjiopis zmian
27.07.2011, 01:21 CESTwprowadzenie informacji - Uchwała Nr VIII/52/11 w sprawie zmiany uchwały Nr XXIX/184/09 Rady Miejskiej w Braniewie z dnia 09 września 2009r w sprawie przyjęcia Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Braniewo na lata 2007 - 2015

peny rejestr zmian dla tej strony
do gry
IQ.pl
BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
© 2004 Urzd Miasta Braniewa
Wszelkie prawa zastrzeone.