Strona gwna
bip.gov.pl
Instrukcja O Biuletynie Redakcja
Biuletyn Informacji Publicznej > Prawo lokalne > Uchwały Rady Miejskiej > 2011 > VIII sesja Rady Miejskiej w Braniewie z dnia 21 czerwca 2011r. > Uchwała Nr VIII/46/11 w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Dzi jest 19.05.2024

Data ostatniej aktualizacji 12.01.2016
Liczba odwiedzin 6503674
  Uchwała Nr VIII/46/11 w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego

 

Uchwaa Nr VIII/46/11
Rady Miejskiej w Braniewie
z dnia 21 czerwca 2011r.


w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego

Miejskiej Biblioteki Publicznej w Braniewie za 2010 rok.


Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 o samorzdzie gminnym ( Dz.U. z 2001, Nr 142, poz.1591 z p.zm.) oraz art.53 ust.1 ustawy z dnia 29 wrzenia 1994r. o rachunkowoci (tekst jednolity: Dz.U. z 2009r, Nr 152, poz.1223 z p.zm.)

Rada Miejska w Braniewie uchwala co nastpuje:


1


1. Zatwierdza si roczne sprawozdanie finansowe Miejskiej Biblioteki Publicznej w Braniewie za 2010 rok .

2. Roczne sprawozdanie finansowe Miejskiej Biblioteki Publicznej w Braniewie za 2010r. skada si z :

  1. bilansu sporzdzonego na dzie 31.12.2010r. zamykajcego si po stronie aktyww i pasyww sum bilansow w kwocie 1 172 799,88 z.

  2. rachunku zyskw i strat sporzdzonego za okres od 01.01.2010r. do 31.12.2010r. wykazujcy strat w wysokoci 34 384,42 z

  3. informacji dodatkowej .


2


Uchwaa wchodzi w ycie z dniem podjcia.


Przewodniczcy

Rady Miejskiej w Braniewie

Tadeusz Barycki


drukuj
ostatnie zmiany dla strony „Uchwała Nr VIII/46/11 w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego”

uytkownikdata aktualizacjiopis zmian
27.07.2011, 01:08 CESTwprowadzenie informacji - Uchwała Nr VIII/46/11 w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego

peny rejestr zmian dla tej strony
do gry
IQ.pl
BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
© 2004 Urzd Miasta Braniewa
Wszelkie prawa zastrzeone.