Strona gwna
bip.gov.pl
Instrukcja O Biuletynie Redakcja
Biuletyn Informacji Publicznej > Prawo lokalne > Uchwały Rady Miejskiej > 2010 > XXXVI sesja Rady Miejskiej w Braniewie z dnia 28 kwietnia 2010r. > Uchwała Nr XXXVI/232/10 w sprawie utworzenia obwodów głosowania w Szpitalu i Zakładzie Karnym dla wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Dzi jest 19.07.2024

Data ostatniej aktualizacji 12.01.2016
Liczba odwiedzin 6560470
  Uchwała Nr XXXVI/232/10 w sprawie utworzenia obwodów głosowania w Szpitalu i Zakładzie Karnym dla wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.

 

Uchwaa Nr XXXVI/232/10

Rady Miejskiej w Braniewie

z dnia 28 kwietnia 2010 r.w sprawie utworzenia obwodw gosowania w Szpitalu i Zakadzie Karnym dla wyborw Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.


Na podstawie art.22 ust.5 ustawy z dnia 27 wrzenia 1990r. r. o wyborze Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej /Dz.U. z 2000r.Nr 47, poz.544, z 2002r. Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, z 2003r. Nr 57, poz. 507, Nr 130, poz. 1188 , z 2004r. Nr 25, poz. 219 , z 2005r. Nr 160, poz.1346, z 2007r. Nr 112, poz. 766, z 2008r. Nr 171, poz. 1056, Nr 196, poz. 1218, z 2009r. Nr 119, poz.999, Nr 202, poz.1547, Nr 213, poz. 1651, poz. 1652/ uchwala si, co nastpuje :

1


W celu przeprowadzenia wyborw Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 20 czerwca 2010r. tworzy si obwody gosowania w Szpitalu i Zakadzie Karnym, ustala ich numery, granice oraz siedziby obwodowych komisji wyborczych:

1/ Obwd gosowania w Szpitalu w Braniewie

Nr obwodu - 9

Szpital - ul. Moniuszki 13

2/ Obwd gosowania w Zakadzie Karnym w Braniewie

Nr obwodu - 10

Zakad Karny - Plac Grunwaldu 2a


2


Uchwaa wchodzi w ycie z dniem podjcia i podlega ogoszeniu w sposb zwyczajowo przyjty.Przewodniczcy

Rady Miejskiej w Braniewie

Olgierd Falkowski


drukuj
ostatnie zmiany dla strony „Uchwała Nr XXXVI/232/10 w sprawie utworzenia obwodów głosowania w Szpitalu i Zakładzie Karnym dla wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.”

uytkownikdata aktualizacjiopis zmian
23.06.2010, 09:02 CESTwprowadzenie informacji - Uchwała Nr XXXVI/232/10 w sprawie utworzenia obwodów głosowania w Szpitalu i Zakładzie Karnym dla wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.

peny rejestr zmian dla tej strony
do gry
IQ.pl
BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
© 2004 Urzd Miasta Braniewa
Wszelkie prawa zastrzeone.