Strona gwna
bip.gov.pl
Instrukcja O Biuletynie Redakcja
Biuletyn Informacji Publicznej > Prawo lokalne > Uchwały Rady Miejskiej > 2010 > XXXVI sesja Rady Miejskiej w Braniewie z dnia 28 kwietnia 2010r. > Uchwała Nr XXXVI/222/10 w sprawie odwołania Przewodniczącego Rady Miejskiej w Braniewie . Dzi jest 18.06.2024

Data ostatniej aktualizacji 12.01.2016
Liczba odwiedzin 6535071
  Uchwała Nr XXXVI/228/10 w sprawie uchwalenia „Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Miasta Braniewa na lata 2010-2014”
  Uchwała Nr XXXVI/229/10 w sprawie skargi Jolanty Szymczuk na działania Burmistrza Miasta Braniewa
  Uchwała Nr XXXVI/230/10 W sprawie wniosku Rzecznika Praw Obywatelskich w Warszawie Nr RPO-641613-V-SW/10 z dnia 01 kwietnia 2010 roku.
  Uchwała Nr XXXVI/231/10 w sprawie rozpatrzenia skarg na działalność Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Braniewie.
  Uchwała Nr XXXVI/232/10 w sprawie utworzenia obwodów głosowania w Szpitalu i Zakładzie Karnym dla wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.

  Uchwała Nr XXXVI/222/10 w sprawie odwołania Przewodniczącego Rady Miejskiej w Braniewie .

 

Uchwaa Nr XXXVI/222/10

Rady Miejskiej w Braniewie

z dnia 28 kwietnia 2010 r.


w sprawie odwoania Przewodniczcego Rady Miejskiej w Braniewie .


Na podstawie art. 19 ust. 1 i 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorzdzie gminnym / t.j. Dz.U. z 2001 r. Nr 142 , poz.1591 , z 2002 r. Nr 23 poz.220 , Nr 62 poz.558 , Nr 113 poz.984 , Nr 153 poz.1271 , Nr 214 poz.1806 , z 2003 r. Nr 80 poz.717 , Nr 162 poz.1568 , z 2004 r. Nr 102 poz.1055 , Nr 116 poz.1203, z 2005 r. Nr 172 poz.1441 , Nr 175 poz.1457, z 2006 r. Nr 17 poz.128 , Nr 181, poz.1337 , z 2007 r. Nr 48 poz.327, Nr 138 poz.974 , Nr 173 poz.1218, z 2008 r. Nr 180 poz.1111 , Nr 223 poz.1458 , z 2009 r. Nr 52 poz.420 / Rada Miejska w Braniewie uchwala ,co nastpuje :


1


Stwierdza si , e w wyniku tajnego gosowania odwoany zosta z funkcji Przewodniczcego Rady Miejskiej w Braniewie Pan Dariusz Schulz .2


Uchwaa wchodzi w ycie z dniem podjcia .
Przewodniczcy

Rady Miejskiej w Braniewie

Olgierd Falkowski


drukuj
ostatnie zmiany dla strony „Uchwała Nr XXXVI/222/10 w sprawie odwołania Przewodniczącego Rady Miejskiej w Braniewie .”

uytkownikdata aktualizacjiopis zmian
23.06.2010, 08:47 CESTwprowadzenie informacji - Uchwała Nr XXXVI/222/10 w sprawie odwołania Przewodniczącego Rady Miejskiej w Braniewie .

peny rejestr zmian dla tej strony
do gry
IQ.pl
BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
© 2004 Urzd Miasta Braniewa
Wszelkie prawa zastrzeone.