Strona gwna
bip.gov.pl
Instrukcja O Biuletynie Redakcja
Biuletyn Informacji Publicznej > Prawo lokalne > Uchwały Rady Miejskiej > 2010 > XXXVI sesja Rady Miejskiej w Braniewie z dnia 28 kwietnia 2010r. > Uchwała Nr XXXVI/223/10 w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w Braniewie . Dzi jest 19.07.2024

Data ostatniej aktualizacji 12.01.2016
Liczba odwiedzin 6560439
  Uchwała Nr XXXVI/223/10 w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w Braniewie .

 

Uchwaa Nr XXXVI/223/10

Rady Miejskiej w Braniewie

z dnia 28 kwietnia 2010 r.


w sprawie wyboru Wiceprzewodniczcego Rady Miejskiej w Braniewie .


Na podstawie art. 19 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorzdzie gminnym / t.j. Dz.U. z 2001 r. Nr 142 , poz.1591 , z 2002 r. Nr 23 poz.220 , Nr 62 poz.558 , Nr 113 poz.984 , Nr 153 poz.1271 , Nr 214 poz.1806 , z 2003 r. Nr 80 poz.717 , Nr 162 poz.1568 , z 2004 r. Nr 102 poz.1055 , Nr 116 poz.1203, z 2005 r. Nr 172 poz.1441 , Nr 175 poz.1457, z 2006 r. Nr 17 poz.128 , Nr 181, poz.1337 , z 2007 r. Nr 48 poz.327, Nr 138 poz.974 , Nr 173 poz.1218, z 2008 r. Nr 180 poz.1111 , Nr 223 poz.1458 , z 2009 r. Nr 52 poz.420 / Rada Miejska w Braniewie uchwala ,co nastpuje :


1


Stwierdza si , e w wyniku tajnego gosowania Wiceprzewodniczcym Rady Miejskiej w Braniewie zosta wybrany radny Tadeusz Lisowski .2


Uchwaa wchodzi w ycie z dniem podjcia .
Przewodniczcy

Rady Miejskiej w Braniewie

Olgierd Falkowski


drukuj
ostatnie zmiany dla strony „Uchwała Nr XXXVI/223/10 w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w Braniewie .”

uytkownikdata aktualizacjiopis zmian
23.06.2010, 08:48 CESTwprowadzenie informacji - Uchwała Nr XXXVI/223/10 w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w Braniewie .

peny rejestr zmian dla tej strony
do gry
IQ.pl
BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
© 2004 Urzd Miasta Braniewa
Wszelkie prawa zastrzeone.