Strona gwna
bip.gov.pl
Instrukcja O Biuletynie Redakcja
Biuletyn Informacji Publicznej > Prawo lokalne > Uchwały Rady Miejskiej > 2008 > XVII sesja Rady Miejskiej w Braniewie z dnia 30 kwietnia 2008 r. > Uchwała Nr XVII/110/08 w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta Braniewa za rok 2007 Dzi jest 19.05.2024

Data ostatniej aktualizacji 12.01.2016
Liczba odwiedzin 6503682
  Uchwała Nr XVII/110/08 w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta Braniewa za rok 2007

 

Uchwaa Nr XVII/110/08

Rady Miejskiej w Braniewie

z dnia 30 kwietnia 2008 r.w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta Braniewa za rok 2007 .Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorzdzie gminnym /t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142 , poz.1591 , z 2002 r. Nr 23 poz.220 , Nr 62 poz.558 , Nr 113 poz.984 , Nr 153 poz.1271 , Nr 214 poz.1806 , z 2003 r. Nr 80 poz.717 , Nr 162 poz.1568 , z 2004 r. Nr 116 poz.1203 , z 2005 r. Nr 172 poz.1441 , z 2006 r. Nr 17 poz.128 , Nr 181 , poz.1337, z 2007 r. Nr 48, poz.327 / oraz art. 199 ust.3 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych / Dz.U. z 2005 r. Nr 249 , poz.2104 / Rada Miejska w Braniewie uchwala, co nastpuje:1


Po rozpatrzeniu sprawozdania z wykonania budetu miasta Braniewa za rok 2007, udziela si absolutorium Burmistrzowi Miasta Braniewa za 2007 .


2


Uchwaa wchodzi w ycie z dniem podjcia.


drukuj
ostatnie zmiany dla strony „Uchwała Nr XVII/110/08 w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta Braniewa za rok 2007”

uytkownikdata aktualizacjiopis zmian
09.05.2008, 08:20 CESTwprowadzenie informacji - Uchwała Nr XVII/110/08 w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta Braniewa za rok 2007

peny rejestr zmian dla tej strony
do gry
IQ.pl
BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
© 2004 Urzd Miasta Braniewa
Wszelkie prawa zastrzeone.