Strona gwna
bip.gov.pl
Instrukcja O Biuletynie Redakcja
Biuletyn Informacji Publicznej > Budżet i majątek miasta > Wieloletnia Prognoza Finansowa > Zarządzenie Nr 194/2011 w sprawie projektu zmiany uchwały Nr IV/19/11 Rady Miejskiej w Braniewie z dnia 01 lutego 2011 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Braniewa na lata 2011 – 2024 Dzi jest 15.07.2024

Data ostatniej aktualizacji 12.01.2016
Liczba odwiedzin 6558133
  Zarządzenie Nr 194/2011 w sprawie projektu zmiany uchwały Nr IV/19/11 Rady Miejskiej w Braniewie z dnia 01 lutego 2011 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Braniewa na lata 2011 – 2024

 

Zarzdzenie Nr 194/2011
Burmistrza Miasta Braniewa
z dnia 08 listopada 2011 roku.


w sprawie projektu zmiany uchway Nr IV/19/11 Rady Miejskiej w Braniewie

z dnia 01 lutego 2011 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Braniewa

na lata 20112024Na podstawie art.230 ust.2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych ( DZ.U. z 2009r, Nr 157, poz. 1240 z p. zm.)


Burmistrz Miasta Braniewa zarzdza co nastpuje:


1

Przyjmuje si projekt uchway w sprawie zmiany uchway Nr IV/19/11 Rady Miejskiej w Braniewie z dnia 01 lutego 2011 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Braniewa na lata 20112024 zgodnie z zacznikiem nr 1 do niniejszego zarzdzenia.

2

Postanawia si projekt uchway w sprawie zmiany uchway Nr IV/19/11 Rady Miejskiej w Braniewie z dnia 01 lutego 2011r w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Braniewa na lata 2011 – 2024 przedoy najpniej do 15.11.2011r:

  1. Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Olsztynie celem zaopiniowania,

  2. Radzie Miejskiej w Braniewie celem podjcia uchway w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Braniewa na lata 2011 – 2024.


3

Zarzdzenie wchodzi w ycie z dniem wydania i podlega ogoszeniu.lp.zacznik:
1Projekt uchwały w sprawie zmiany WPF Miasta Braniewa na lata 2011- 2024.pdf
2Zał. Nr 1 strona tytułowa do WPF 2012 - 2024 .pdf
3zal_nr1.pdf
4zal_nr2.pdf
5zal_nr3.pdf
6Zał. Nr 4 Objaśnienia do WPF na lata 2011-2024.pdf

drukuj
ostatnie zmiany dla strony „Zarządzenie Nr 194/2011 w sprawie projektu zmiany uchwały Nr IV/19/11 Rady Miejskiej w Braniewie z dnia 01 lutego 2011 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Braniewa na lata 2011 – 2024”

uytkownikdata aktualizacjiopis zmian
30.11.2011, 10:56 CETwprowadzenie informacji

peny rejestr zmian dla tej strony
do gry
IQ.pl
BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
© 2004 Urzd Miasta Braniewa
Wszelkie prawa zastrzeone.