Strona gwna
bip.gov.pl
Instrukcja O Biuletynie Redakcja
Biuletyn Informacji Publicznej > Budżet i majątek miasta > Wieloletnia Prognoza Finansowa > Zarządzenie Nr 130/2012 w sprawie informacji o kształtowaniu się za I półrocze 2012r Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Braniewa na lata 2011 – 2024. Dzi jest 24.02.2024

Data ostatniej aktualizacji 12.01.2016
Liczba odwiedzin 6439013
  Zarządzenie Nr 130/2012 w sprawie informacji o kształtowaniu się za I półrocze 2012r Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Braniewa na lata 2011 – 2024.

 

Zarzdzenie Nr 130/2012
Burmistrza Miasta Braniewa
z dnia 10 sierpnia 2012r.w sprawie informacji o ksztatowaniu si za I procze 2012r
Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Braniewa na lata 2011 – 2024.Na podstawie art.266 ust.1 pkt.2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych ( DZ.U. Nr 157 z 2009r., poz.1240) Burmistrz Miasta Braniewa zarzdza co nastpuje:


1

Przyjmuje si informacj o ksztatowaniu si za I procze 2012 rok Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Braniewa na lata 2011 – 2024 zgodnie z zacznikiem nr 1 do niniejszego zarzdzenia.


2

Postanawia si informacj o ksztatowaniu si za I procze 2012 roku Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Braniewa na lata 2011 – 2024 przedstawi najpniej do 31 sierpnia 2012r:

  1. Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Olsztynie celem zaopiniowania,

  2. Radzie Miejskiej w Braniewie .


3

Zarzdzenie wchodzi w ycie z dniem wydania i podlega ogoszeniu.lp.zacznik:
1zal.1.pdf
2zal.1a.pdf
3zal.2.pdf
4zal.3.pdf

drukuj
ostatnie zmiany dla strony „Zarządzenie Nr 130/2012 w sprawie informacji o kształtowaniu się za I półrocze 2012r Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Braniewa na lata 2011 – 2024.”

uytkownikdata aktualizacjiopis zmian
20.11.2012, 22:15 CETwprowadzenie informacji

peny rejestr zmian dla tej strony
do gry
IQ.pl
BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
© 2004 Urzd Miasta Braniewa
Wszelkie prawa zastrzeone.