Strona gwna
bip.gov.pl
Instrukcja O Biuletynie Redakcja
Biuletyn Informacji Publicznej > Budżet i majątek miasta > Wieloletnia Prognoza Finansowa > Zarządzenie Nr 202/2012 z dnia 10 sierpnia 2012r w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Braniewa na 2011 - 2024. Dzi jest 25.04.2024

Data ostatniej aktualizacji 12.01.2016
Liczba odwiedzin 6486164
  Zarządzenie Nr 202/2012 z dnia 10 sierpnia 2012r w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Braniewa na 2011 - 2024.

 

Zarzdzenie Nr 202/2012

Burmistrza Miasta Braniewa

z dnia 31 grudnia 2012r.w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Braniewa

na lata 2011- 2024


Na podstawie art.226, art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r o finansach publicznych ( DZ. U. r 157, poz.1240 z p. zm. ) w zwizku z art. 121 ust.8 i art.122 ust.2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r Przepisy wprowadzajce ustaw o finansach publicznych ( DZ.U. Nr 157, poz. 1241 z p. zm.) oraz art.18 ust.2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorzdzie gminnym ( t.j. DZ. U. z 2001r Nr 142, poz.1591 z p.zm.)


Burmistrz Miasta Braniewa zarzdza co nastpuje:


1

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Braniewa na lata 2011-2024 uchwalonej uchwa Nr IV/19/11 Rady Miejskiej w Braniewie z dnia 01 lutego 2011 zmienionej uchwa Nr VI/30/11 rady Miejskiej w Braniewie z dnia 22 marca 2011r, uchwaa Nr XII/91/11 Rady Miejskiej z dnia 20 grudnia2011r, uchwaa NR XV/106/12 z dnia 27 marca 2012r wprowadza si nastpujce zmiany:

  1. zacznik nr 1 stanowicy Wieloletni prognoz Finansow Miasta Braniewa na lata 2011 – 2024 otrzymuje brzmienie zgodnie z zacznikiem numer 1 do niniejszego zarzdzenia;

  2. zacznik nr 2 stanowicy prognoz dugu Miasta Braniewa na lata 2011-2024 otrzymuje brzmienie zgodnie z zacznikiem numer 2 do niniejszego zarzdzenia;

  3. zacznik nr 3 stanowicy wykaz przedsiwzic Miasta Braniewa na lata 2012-2018 otrzymuje brzmienie zgodnie z zacznikiem nr 3 do niniejszego zarzdzenia.


2

Zarzdzenie wchodzi w ycie z dniem wydania i podlega ogoszeniu.lp.zacznik:
1WPF - 31.12.2012- 2012.xls
osoba wytwarzajca informacj publiczn: Iwona Kilarskadata wytworzenia informacji publicznej:
2013-01-07

drukuj
ostatnie zmiany dla strony „Zarządzenie Nr 202/2012 z dnia 10 sierpnia 2012r w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Braniewa na 2011 - 2024.”

uytkownikdata aktualizacjiopis zmian
08.01.2013, 10:04 CETwprowadzenie informacji

peny rejestr zmian dla tej strony
do gry
IQ.pl
BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
© 2004 Urzd Miasta Braniewa
Wszelkie prawa zastrzeone.