Strona gwna
bip.gov.pl
Instrukcja O Biuletynie Redakcja
Biuletyn Informacji Publicznej > Budżet i majątek miasta > Wieloletnia Prognoza Finansowa > Zarządzenie Nr 133/2011 Burmistrza Miasta Braniewa z dnia 18.08.2011r. w sprawie informacji o kształtowaniu się za I półrocze 2011r. Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Braniewa na lata 2011-2024 Dzi jest 25.04.2024

Data ostatniej aktualizacji 12.01.2016
Liczba odwiedzin 6486181
  Zarządzenie Nr 133/2011 Burmistrza Miasta Braniewa z dnia 18.08.2011r. w sprawie informacji o kształtowaniu się za I półrocze 2011r. Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Braniewa na lata 2011-2024

 

Zarzdzenie Nr 133/2011

Burmistrza Miasta Braniewa

z dnia 18 sierpnia 2011r.


 

w sprawie informacji o ksztatowaniu si za I procze 2011r

Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Braniewa na lata 2011 – 2024 .Na podstawie art.266 ust.1 pkt.2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych ( DZ.U. Nr 157 z 2009r., poz.1240) Burmistrz Miasta Braniewa zarzdza co nastpuje:


1

Przyjmuje si informacj o ksztatowaniu si za I procze 2011 rok Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Braniewa na lata 2011 – 2024 zgodnie z zacznikiem nr 1 do niniejszego zarzdzenia.


2

Postanawia si informacj o ksztatowaniu si za I procze 2011 roku Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Braniewa na lata 2011 – 2024 przedstawi najpniej do 31 sierpnia 2011r:

  1. Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Olsztynie celem zaopiniowania,

  2. Radzie Miejskiej w Braniewie .


3

Zarzdzenie wchodzi w ycie z dniem wydania i podlega ogoszeniu.lp.zacznik:
1Załącznik Nr 1 do Zarządzenia.pdf
2WPF - informacja o kształtowaniu się WPF - 30.06.2011.pdf

drukuj
ostatnie zmiany dla strony „Zarządzenie Nr 133/2011 Burmistrza Miasta Braniewa z dnia 18.08.2011r. w sprawie informacji o kształtowaniu się za I półrocze 2011r. Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Braniewa na lata 2011-2024”

uytkownikdata aktualizacjiopis zmian
Anna Kroczyk01.09.2011, 12:50 CESTWprowadzenie informacji o kształtowaniu się za I półrocze 2011r. Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Braniewa na lata 2011-2024

peny rejestr zmian dla tej strony
do gry
IQ.pl
BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
© 2004 Urzd Miasta Braniewa
Wszelkie prawa zastrzeone.