Strona gwna
bip.gov.pl
Instrukcja O Biuletynie Redakcja
Biuletyn Informacji Publicznej > Budżet i majątek miasta > Wieloletnia Prognoza Finansowa > Zarządzenie Nr 176/2012 w sprawie projektu zmiany uchwały Nr IV/19/11 Rady Miejskiej w Braniewie z dnia 01 lutego 2011 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Braniewa na lata 2013 – 2022 Dzi jest 18.06.2024

Data ostatniej aktualizacji 12.01.2016
Liczba odwiedzin 6535176
  Zarządzenie Nr 176/2012 w sprawie projektu zmiany uchwały Nr IV/19/11 Rady Miejskiej w Braniewie z dnia 01 lutego 2011 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Braniewa na lata 2013 – 2022

 

Zarzdzenie Nr 176/2012
Burmistrza Miasta Braniewa
z dnia 09 listopada 2012 roku.


w sprawie projektu zmiany uchway Nr IV/19/11 Rady Miejskiej w Braniewie
z dnia 01 lutego 2011 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Braniewa na lata 2013 – 2022Na podstawie art.230 ust.2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych ( DZ.U. z 2009r, Nr 157, poz. 1240 z p. zm.)


Burmistrz Miasta Braniewa zarzdza co nastpuje:


1

Przyjmuje si projekt uchway w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Braniewa na lata 2013 – 2022 zgodnie z zacznikiem nr 1 do niniejszego zarzdzenia.

2

Postanawia si projekt uchway w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Braniewa na lata 2013 – 2022 przedoy najpniej do 15.11.2012r:

  1. Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Olsztynie celem zaopiniowania,

  2. Radzie Miejskiej w Braniewie celem podjcia uchway w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Braniewa na lata 2013 – 2022.


3

Zarzdzenie wchodzi w ycie z dniem wydania i podlega ogoszeniu.lp.zacznik:
1Uchwała w sprawie WPF Miasta Braniewa na lata 2013- 2022.pdf
2zal.1.pdf
3zal.2.pdf
4zal.3.pdf

drukuj
ostatnie zmiany dla strony „Zarządzenie Nr 176/2012 w sprawie projektu zmiany uchwały Nr IV/19/11 Rady Miejskiej w Braniewie z dnia 01 lutego 2011 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Braniewa na lata 2013 – 2022”

uytkownikdata aktualizacjiopis zmian
20.11.2012, 23:22 CETwprowadzenie informacji

peny rejestr zmian dla tej strony
do gry
IQ.pl
BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
© 2004 Urzd Miasta Braniewa
Wszelkie prawa zastrzeone.