Strona gwna
bip.gov.pl
Instrukcja O Biuletynie Redakcja
Biuletyn Informacji Publicznej > Informacje > inne informacje > ochrona środowiska > OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA BRANIEWA Zawiadomienie stron o zebranych dokumentach i materiałach przed wydaniem decyzji Dzi jest 19.05.2024

Data ostatniej aktualizacji 12.01.2016
Liczba odwiedzin 6503795
  OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA BRANIEWA Zawiadomienie stron o zebranych dokumentach i materiałach przed wydaniem decyzji

Braniewo, dnia 17 lipca 2009r.

WMK.VIII.7639-51/2009
OBWIESZCZENIE


BURMISTRZA MIASTA BRANIEWAZawiadomienie stron o zebranych
dokumentach i materiaach przed wydaniem decyzjiZgodnie z art.10 1 w zwizku z art. 49 Kodeksu postpowania administracyjnego (Dz.U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071 z pn. zmianami) organ zawiadamia strony, i zebra ju wystarczajce dowody i materiay do wydania decyzji o rodowiskowych uwarunkowaniach z wniosku pani Ewy Gieratowskiej z firmy MARPOL w Braniewie, dziaajcej w imieniu i upowanienia Gminy Miasta Braniewa, 14-500 Braniewo, ul.Kociuszki 111 dla przedsiwzicia polegajcego na zagospodarowaniu terenw pooonych pomidzy ul. witokrzysk a ul.Sportow ( cz drogowa i sanitarna ) w Braniewie.


Z materiaami sprawy mona zapozna si w siedzibie Urzdu Miasta Braniewo, pok. nr 26, ul.Kociuszki 111, 14-500 Braniewo, z moliwoci wypowiedzenia si rwnie co do zgoszonych da wniosku w terminie 3 dni od daty dorczenia niniejszego zawiadomienia, tj. do dnia 4 sierpnia 2009 r.


Otrzymuj :

1. Strony postpowania w formie obwieszczenia zgodnie z art. 49 Kpa.


Obwieszczenie umieszcza si :


  • na tablicach samorzdowych na terenie miasta Braniewa,

  • na stronie internetowej Urzdu Miasta Braniewa w Braniewie pod adresem www.bip.braniewo.pl


drukuj
ostatnie zmiany dla strony „OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA BRANIEWA Zawiadomienie stron o zebranych dokumentach i materiałach przed wydaniem decyzji”

uytkownikdata aktualizacjiopis zmian
21.07.2009, 12:58 CESTOBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA BRANIEWA Zawiadomienie stron o zebranych dokumentach i materiałach przed wydaniem decyzji

peny rejestr zmian dla tej strony
do gry
IQ.pl
BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
© 2004 Urzd Miasta Braniewa
Wszelkie prawa zastrzeone.