Strona gwna
bip.gov.pl
Instrukcja O Biuletynie Redakcja
Biuletyn Informacji Publicznej > Informacje > Rejestry i ewidencje > 2008 > REJESTR ZARZĄDZEŃ BURMISTRZA MIASTA BRANIEWA WYDANYCH W 2008 ROKU Dzi jest 15.06.2024

Data ostatniej aktualizacji 12.01.2016
Liczba odwiedzin 6528556
  REJESTR ZARZĄDZEŃ BURMISTRZA MIASTA BRANIEWA WYDANYCH W 2008 ROKU


 

REJESTR ZARZDZE BURMISTRZA MIASTA BRANIEWA WYDANYCH W 2008 ROKU

NUMER ZARZDZENIA

DATA WYDANIA

TRE ZARZDZENIA

1/2008

04.01.2008r.

W sprawie ukadu wykonawczego budetu miasta Braniewa na 2008r.

2/2008

04.01.2008r.

W sprawie planu finansowego zada z zakresu administracji rzdowej zleconych gminie na 2008r.

3/2008

07.01.2008r.

W sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli na rok 2008.

4/2008

07.01.2008r.

W sprawie powoania komisji przetargowej

5/2008

07.01.2008r.

W sprawie powoania komisji przetargowej

6/2008

10.01.2008r.

W sprawie zmiany terminu trwania umowy uytkowania wieczystego gruntw oddanych w uytkowanie wieczyste Spdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko – Wasnociowej „Zatoka” w Braniewie.

7/2008

18.01.2008r.

W sprawie realizacji zada obrony cywilnej i zarzdzania kryzysowego na terenie Miasta Braniewa w roku 2008

8/2008

21.01.2008r.

W sprawie ustalenia stawek czynszu w komunalnym zasobie mieszkaniowym Gminy Miasta Braniewa.

9/2008

21.01.2008r.

W sprawie ustalenia stawek czynszu w komunalnym zasobie mieszkaniowym Gminy Miasta Braniewa

10/2008

23.01.2008r.

W sprawie powoania skadu komisji przetargowej

11/2008

05.02.2008r.

W sprawie ogoszenia wykazu nieruchomoci przeznaczonych do oddania w dzieraw w drodze bez przetargu.

12/2008

05.02.2008r.

W sprawie ogoszenia wykazu nieruchomoci przeznaczonych do oddania w dzieraw w drodze przetargu.

13/2008

05.02.2008r.

W sprawie ogoszenia wykazu nieruchomoci przeznaczonych do oddania w dzieraw w drodze bez przetargu.

14/2008

05.02.2008r.

W sprawie ogoszenia wykazu nieruchomoci przeznaczonych do sprzeday, oddania w uytkowanie wieczyste

15/2008

05.02.2008r.

W sprawie przeduenia terminu wykonania koncepcji architektonicznej przebudowy nieruchomoci

16/2008

13.02.2008r.

W sprawie powoania komisji do likwidacji drukw opaty targowej

17/2008

14.02.2008r.

W sprawie powoania Komisji Konkursowej do rozstrzygnicia konkursu na realizacj przez podmioty nie zaliczane do sektora finansw publicznych i nie dziaajcych w celu osignicia zysku zada wasnych Miasta Braniewa

18/2008

14.02.2008r.

W sprawie powoania komisji przetargowej

19/2008

21.02.2008r.

W sprawie: powoania skadu komisji przetargowej

20/2008

04.03.2008r.

W sprawie powoania komisji do oceny przydatnoci samochodu subowego marki Daewoo Nexia, o nr rejestracyjnym ELY 6116.

21/2008

05.03.2008r.

W sprawie ogoszenia wykazu nieruchomoci przeznaczonych do sprzeday w drodze przetargu

22/2008

05.03.2008r.

W sprawie podwyki czynszu od dnia 01 kwietnia 2008 roku w lokalach uytkowych i garaach,stanowicych wasno gminy Miasta Braniewa.

23/2008

06.03.2008r.

W sprawie zmian w budecie miasta na 2008rok.

24/2008

06.03.2008r.

W sprawie zmiany planu finansowego zada z zakresu administracji rzdowej zleconych gminie na 2008rok.

25/2008

06.03.2008r.

Zmieniajce Zarzdzenie w sprawie ustalenia Regulaminu Pracy w Urzdzie Miasta Braniewa

26/2008

06.03.2008r.

W sprawie ekwiwalentu za pranie odziey roboczej

27/2008

06.03.2008r.

W sprawie powoania skadu komisji przetargowej

28/2008

06.03.2008r.

W sprawie powoania skadu komisji przetargowej

29/2008

12.03.2008r.

W sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budetu miasta za 2007rok

30/2008

12.03.2008r.

W sprawie powoania komisji przetargowej

31/2008

13.03.2008r.

W sprawie zamiany nieruchomoci

32/2008

19.03.2008r.

Zmieniajce zarzdzenie w sprawie ogoszenia wykazu nieruchomoci przeznaczonych do sprzeday oddania w uytkowanie wieczyste.

33/2008

19.03.2008r.

W sprawie ogoszenia wykazu nieruchomoci przeznaczonych do sprzeday, oddania w uytkowanie wieczyste.

34/2008

19.03.2008r.

W sprawie uchylenia zarzdzenia Burmistrza Miasta Braniewa Nr 142/2006 z dnia 20 padziernika 2006r. w sprawie ogoszenia wykazu nieruchomoci przeznaczonych do oddania w uytkowanie wieczyste w drodze przetargu.

35/2008

19.03.2008r.

W sprawie ogoszenia wykazu nieruchomoci przeznaczonych do oddania w uytkowanie wieczyste.

36/2008

27.03/2008r.

W sprawie rozwizania uytkowania wieczystego

37/2008

08.04.2008r.

W sprawie zmian w budecie miasta na 2008rok.

38/2008

08.04.2008r.

W sprawie okrelenia procedury kontroli gromadzenia i rozdysponowania rodkw publicznych w Urzdzie Miasta Braniewa

39/2008

08.04.2008r.

W sprawie uchylenia zarzdzenia Burmistrza Miasta Braniewa Nr 192/2005 z dnia 22 grudnia 2005r. w sprawie ogoszenia wykazu nieruchomoci przeznaczonych do sprzeday.

40/2008

08.04.2008r.

W sprawie wykazu nieruchomoci przeznaczonych do sprzeday w drodze przetargu

41/2008

10.04.2008r.

W sprawie powoania komisji przetargowej

42/2008

11.04.2008r.

W sprawie zmiany planu finansowego Urzdu Miasta Braniewa, SP Nr 3, Nr 5, Nr 6, Gimnazjum Nr 1 oraz Gimnazjum Nr 2 na 2008rok.

43/2008

29.04.2008r.

W sprawie zmian w budecie miasta na 2008r.

44/2008

29.04.2008r.

W sprawie powoania skadu osobowego „Staego Dyuru” w Urzdzie Miasta Braniewa

45/2008

29.04.2008r.

W sprawie powoania komisji przetargowej

46/2008

30.04.2008r.

W sprawie uchylenia zarzdzenia Burmistrza Miasta Braniewa Nr 36/2008 z dnia 27 marca 2008r. w sprawie rozwizania uytkowania wieczystego

47/2008

15.05.2008r.

W sprawie ustalenia zakresu dziaa w dziedzinie obronnoci w czasie pokoju, dla poszczeglnych wydziaw i samodzielnych stanowisk w Urzdzie Miasta w Braniewie

48/2008

06.05.2008r.

W sprawie przeduenia terminu zabudowy

49/2008

08.05.2008r.

W sprawie ogoszenia wykazu nieruchomoci przeznaczonych do sprzeday

50/2008

08.05.2008r.

W sprawie ogoszenia wykazu nieruchomoci przeznaczonych do oddania w uytkowanie wieczyste.

51/2008

08.05.2008r.

W sprawie ogoszenia wykazu nieruchomoci przeznaczonych do sprzeday, oddania w uytkowanie wieczyste

52/2008

08.05.2008r.

W sprawie nie wykonania prawa pierwokupu nieruchomoci

53/2008

08.05.2008r.

W sprawie powoania komisji przetargowej

54/2008

08.05.2008r.

W sprawie powoania komisji przetargowej

55/2008

08.05.2008r.

W sprawie ogoszenia wykazu nieruchomoci przeznaczonych do oddania w uytkowanie wieczyste w drodze bez przetargowej

56/2008

08.05.2008r.

W sprawie ogoszenia wykazu nieruchomoci przeznaczonych do oddania w najem w drodze przetargowej

57/2008

08.05.2008r.

W sprawie ogoszenia wykazu nieruchomoci przeznaczonych do oddania w dzieraw w drodze bez przetargu.

58/2008

15.05.2008r.

W sprawie powoania czonkw komisji przetargowej

59/2008

19.05.2008r.

W sprawie zmian w budecie miasta na 2008r.

60/200861/2008

29.05.2008r.

W sprawie sprzeday nieruchomoci w drodze bez przetargowej na rzecz uytkownika wieczystego

62/2008

29.05.2008r.

W sprawie uchylenia zarzdzenia Burmistrza Miasta Braniewa Nr 21/2006 z dnia 2 lutego 2006r. W sprawie powoania komisji przetargowej

63/2008

29.05.2008r.

W sprawie powoania komisji przetargowej

64/2008

29.05.2008r.

W sprawie uchylenia uchway Zarzdu Miasta Braniewa Nr 332/624/2001 z dnia 31 maja 2001r. w sprawie ogoszenia nieruchomoci przeznaczonych do oddania w uytkowanie wieczyste

65/2008

29.05.2008r.

W sprawie ogoszenia wykazu nieruchomoci przeznaczonych do sprzeday w drodze przetargu

66/2008

29.05.2008r.

W sprawie ogoszenia wykazu nieruchomoci przeznaczonych do sprzeday w drodze przetargu

67/2008

11.06.2008r.

W sprawie zmian w budecie miasta na 2008r.

68/2008

12.06.2008r.

W sprawie uchylenia zarzdzenia Burmistrza Miasta Braniewa Nr 152/2007 z dnia 28 grudnia 2007r. w sprawie oddania w uytkowanie wieczyste w drodze bezprzetargowej dla Spdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko - Wasnociowej „Zatoka” w Braniewie nieruchomoci zabudowanej.

69/2008

12.06.2008r.

W sprawie oddania w uytkowanie wieczyste w drodze bezprzetargowej dla Spdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko – wasnociowej „Zatoka” w Braniewie nieruchomoci zabudowanej.

70/2008

12.06.2008r.

W sprawie ogoszenia wykazu nieruchomoci przeznaczonych do sprzeday, oddania w uytkowanie wieczyste.

71/2008

12.06.2008r.

W sprawie ogoszenia wykazu nieruchomoci przeznaczonych do sprzeday

72/2008

12.06.2008r.

W sprawie ogoszenia wykazu nieruchomoci przeznaczonych do sprzeday oddania w uytkowanie wieczyste gruntu w drodze bezprzetargowej.

73/2008

12.06.2008r.

W sprawie ogoszenia wykazu nieruchomoci przeznaczonych do sprzeday w drodze bezprzetargowej

74/2008

12.06.2008r.

W sprawie nie wykonania prawa pierwokupu nieruchomoci

75/2008

17.06.2008r.

W sprawie powoania komisji przetargowej

76/2008

24.06.2008r.

W sprawie nie wykonania prawa pierwokupu

77/2008

27.06.2008r.

W sprawie zmian w budecie miasta na 2008rok

78/2008

03.07.2008r.

W sprawie profilaktycznych posikw i napojw

79/2008

03.07.2008r.

W sprawie ogoszenia wykazu nieruchomoci przeznaczonych do oddania w dzieraw w drodze bez przetargu

80/2008

03.07.2008r.

W sprawie ogoszenia wykazu nieruchomoci przeznaczonych do sprzeday, oddania w uytkowanie wieczyste

81/2008

03.07.2008r.

W sprawie powoania komisji przetargowej

82/2008

07.07.2008r.

W sprawie pokrycia kosztw uczestnictwa w Letnich Warsztatach Programu Moja Maa Ojczyzna

83/2008

08.07.2008r.

W sprawie powoania komisji przetargowej

84/2008

10.07.2008r.

W sprawie ustalenia zasad finansowania wydatkw zwizanych z pracami komisji egzaminacyjnych powoanych dla nauczycieli ubiegajcych si o awans na stopie nauczyciela mianowanego

85/2008

18.07.2008r.

W sprawie zamiany nieruchomoci

86/2008

30.07.2008r.

W sprawie zmian w budecie miasta na 2008 rok

87/2008

30.07.2008r

W sprawie ogoszenia wykazu nieruchomoci przeznaczonych do oddania w uytkowanie wieczyste w drodze bezprzetargowej

88/2008

30.07.2008r

W sprawie ogoszenia wykazu nieruchomoci przeznaczonych do oddania w uytkowanie wieczyste w drodze bezprzetargowej

89/2008

30.07.2008r

W sprawie ogoszenia wykazu nieruchomoci przeznaczonych do sprzeday w drodze bezprzetargowej

90/2008

30.07.2008r

W sprawie przeduenia terminu zabudowy

91/2008

30.07.2008r

W sprawie ogoszenia wykazu nieruchomoci przeznaczonych do oddania w dzieraw w drodze bez przetargu

92/2008

30.07.2008r

W sprawie sprzeday nieruchomoci w drodze bezprzetargowej na rzecz uytkownika wieczystego

93/2008

30.07.2008r

W sprawie przeduenia terminu zabudowy

94/2008

30.07.2008r

W sprawie powoania komisji przetargowej

95/2008

30.07.2008r

W sprawie powoania komisji przetargowej

97/2008

07.08.2008r

Zmieniajce zarzdzenie w sprawie zasad prowadzenia rachunkowoci w Urzdzie Miasta Braniewa

98/2008

07.08.2008r

W sprawie zmiany planu finansowego Urzdu Miasta Braniewa na 2008 rok.

99/2008

20.08.2008r.

W sprawie ustalenia terminu i miejsca skadania wnioskw o udzielenie pomocy finansowej dzieciom i modziey na zakup podrcznikw

100/2008

21.08.2008r.

W sprawie informacji o przebieg wykonania budetu miasta za I procze 2008r.

101/2008

21.08.2008r.

W sprawie informacji o przebiegu wykonania planu finansowego za I procze 2008r. Miejskiej Biblioteki w Braniewie oraz Braniewskiego Centrum Kultury w Braniewie.

102/2008

22.08.2008r.

W sprawie powoania Komisji Egzaminacyjnej dla Pani Beaty Filipczuk- nauczyciela ubiegajcego si o stopie nauczyciela mianowanego

103/2008

26.08.2008r.

W sprawie ogoszenia wykazu nieruchomoci przeznaczonych do oddania w uytkowanie wieczyste w drodze przetargu ograniczonego

104/2008

26.08.2008r.

W sprawie zmian w budecie miasta na 2008r.

105/2008

26.08.2008r.

W sprawie zmiany planu finansowego zada z zakresu administracji rzdowej zleconych gminie na 2008r.

106/2008

26.08.2008.

W sprawie ogoszenia wykazu nieruchomoci przeznaczonych do sprzeday, oddania w uytkowanie wieczyste w drodze bezprzetargowej.

107/2008

26.08.2008r.

W sprawie ogoszenia wykazu nieruchomoci przeznaczonych do oddania w dzieraw w drodze bez przetargu

108/2008

03.09.2008r.

W sprawie ogoszenia wykazu nieruchomoci przeznaczonych do sprzeday, oddania w uytkowanie wieczyste

109/2008

03.09.2008r.

W sprawie ogoszenia wykazu nieruchomoci przeznaczonych do sprzeday w drodze przetargu

110/2008


W sprawie ogoszenia wykazu nieruchomoci przeznaczonych do sprzeday w drodze bezprzetargowej

111/2008

11.09.2008r.

W sprawie ogoszenia wykazu nieruchomoci przeznaczonych do sprzeday w drodze bezprzetargowej

112/2008

17.09.2008r.

W sprawie ustalenia kryptonimw wywoawczych dla abonentw radiotelefonicznej sieci koordynacji ratownictwa na terenie Miasta Braniewa

113/2008

19.09.2008r.

W sprawie opracowania materiaw planistycznych do projektu budetu Miasta Braniewa na rok budetowy 2009

114/2008

18.09.2008r.

W sprawie ogoszenia wykazu nieruchomoci przeznaczonych do sprzeday, oddania w uytkowanie wieczyste

115/2008

19.09.2008r.

W sprawie ogoszenia wykazu nieruchomoci przeznaczonych do sprzeday, oddania w uytkowanie wieczyste

116/2008

19.09.2008r.

W sprawie ogoszenia wykazu nieruchomoci przeznaczonych do sprzeday, oddania w uytkowanie wieczyste

117/2008

19.09.2008r.

W sprawie ogoszenia wykazu nieruchomoci przeznaczonych do oddania w dzieraw w drodze bez przetargu

118/2008

25.09.2008r.

W sprawie ustalenia normy zuycia paliw na samochd specjalny poarniczy marki Ford transit bdcy na wyposaeniu

119/2008

29.09.2008r.

W sprawie zmian w budecie miasta na 2008 rok

120/2008

29.09.2008r.

W sprawie zmiany planu finansowego zada z zakresu administracji rzdowej zleconych gminie na 2008 rok

121/2008

01.10.2008r.

W sprawie uchylenia Zarzdzenia Burmistrza miasta Braniewa Nr 89/2008 z dnia 30 lipca 2008r. w sprawie ogoszenia wykazu nieruchomoci przeznaczonych do sprzeday w drodze bezprzetargowej

122/2008

01.10.2008r.

W sprawie ogoszenia wykazu nieruchomoci przeznaczonych do oddania w uytkowanie wieczyste w drodze bezprzetargowej

123/2008

06.10.2008r.

W sprawie powoania Komisji opiniujcej wnioski o nagrod organu prowadzcego

124/2008

10.10.2008r.

W sprawie ogoszenia wykazu nieruchomoci przeznaczonych do sprzeday w drodze bez przetargowej

125/2008

10.10.2008r.

W sprawie powoania komisji przetargowej

126/2008

10.10.2008r.

W sprawie ogoszenia wykazu nieruchomoci przeznaczonych do oddania w dzieraw w drodze bez przetargu

127/2008

10.10.2008r.

W sprawie sprzeday nieruchomoci w drodze bezprzetargowej na rzecz uytkownika wieczystego

128/2008

17.10.2008r.

W sprawie zmian w budecie miasta na 2008r.

129/2008

21.10.2008r.

W sprawie zmian w budecie miasta na 2008r.

130/2008

23.10.2008r.

W sprawie ogoszenia wykazu nieruchomoci przeznaczonych do oddania w dzieraw w drodze bez przetargu

131/2008

23.10.2008r.

W sprawie nie wykonania prawa pierwokupu

132/2008

24.10.2008r.

W sprawie powoania Miejskiej Komisji Stypendialnej

133/2008

24.10.2008r.

W sprawie powoania Miejskiej Komisji Stypendialnej

134/2008

30.10.2008r.

W sprawie zasad korzystania z apteczki pierwszej pomocy

135/2008

05.11.2008r.

W sprawie uchylenia Zarzdzenia Burmistrza Miasta Braniewa
Nr 81/2008 z dnia 03 lipca 2008r. w sprawie powoania komisji przetargowej

136/2008

05.11.2008r.

W sprawie powoania komisji przetargowej

137/2008

05.11.2008r.

W sprawie sprzeday nieruchomoci w drodze bezprzetargowej na rzecz uytkownika wieczystego.

138/2008

05.11.2008r.

W sprawie ogoszenia wykazu nieruchomoci przeznaczonych do oddania w dzieraw w drodze bez przetargu

139/2008

05.11.2008r.

W sprawie ogoszenia wykazu nieruchomoci lokalowych przeznaczonych do sprzeday, oddania w uytkowanie wieczyste gruntu.

140/2008

05.11.2008r.

W sprawie ogoszenia wykazu nieruchomoci lokalowych przeznaczonych do sprzeday, oddania w uytkowanie wieczyste gruntu w drodze bezprzetargowej.

141/2008

05.11.2008r.

W sprawie ogoszenia wykazu nieruchomoci lokalowych przeznaczonych do sprzeday, oddania w uytkowanie wieczyste gruntu w drodze bezprzetargowej.

142/2008

05.11.2008r.

W sprawie powoania komisji przetargowej

143/2008

13.11.2008r.

W sprawie budaetu Miasta Braniewa na 2009r.

144/2008

13.12.2008r.

W sprawie zmian w budecie miasta na 2008r.

145/2008

13.11.2008r.

W sprawie zmiany planu finansowego zada z zakresu administracji rzadowej zleconych gminie na 2008r.

146/2008

13.11.2008r.

W sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji

147/2008

25.11.2008r.

Zmieniajace Zarzdzenie z dnia 22.11.2006r.w sprawie powoania Miejskiej Komisji Rozwizywania Problemw Alkoholowych

148/2008

28.11.2008r.

W sprawie uchylenia Zarzdzenia Burmistrza Miasta Braniewa Nr 124/2008 z dnia 10 padziernika 2008r. w sprawie ogoszenia wykazu nieruchomoci przeznaczonych do sprzeday w drodze bezprzetargowej

149/2008

03.12.2008r.

W sprawie zmian w budecie miasta na 2008r.

150/2008

03.12.2008r.

W sprawie zmian planu finansowego zada z zakresu administracji rzdowej zleconych gminie na 2008r.

151/2008

03.12.2008r.

W sprawie ogoszenia wykazu nieruchomoci lokalowych przeznaczonych do sprzeday

152/2008

03.12.2008r.

W sprawie ogoszenia wykazu nieruchomoci lokalowych przeznaczonych do sprzeday, oddania w uytkowanie wieczyste gruntu

153/2008

03.12.2008r.

W sprawie ogoszenia wykazu nieruchomoci budynkowych przeznaczonych do sprzeday oddania w uytkowanie wieczyste gruntu w drodze bezprzetargowej

154/2008

09.12.2008r.

W sprawie nie wykupienia prawa pierwokupu

155/2008

12.12.2008r.

W sprawie ustalenia zaliczki staej na 2009 rok

156/2008

12.12.2008r.

W sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji w kasie Urzdu Miasta

157/2008

15.12.2008r.

W spawie ustalenia zakadowej normy zuycia paliwa

158/2008

16.12.2008r.

W sprawie zmian w budeciemiasta na 2008rok

159/2008

16.12.2008r.

W sprawie zmiany planu finansowego zada z zakresu administracji rzdowej zleconych gminie na 2008rok.

160/2008

17.12.2008r.

W sprawie ogoszenia wykazu nieruchomoci przeznaczonych do oddania w dzieraw w drodze bez przetargu

161/2008

17.12.2008r.

W sprawie ustalenia minimalnych wysokoci stawek czynszu netto z tytuu dzierawy nieruchomoci komunalnych obowizujcych w 2009r.

162/2008

17.12.2008r.

W sprawie uchylenia Zarzdzenia Burmistrza Miasta Braniewa Nr106/2008 z dnia 26 sierpnia 2008r. w sprawie ogoszenia wykazu nieruchomosci przeznaczonych do sprzeday, oddania w uytkowanie wieczyste w drodze bezprzetargowej

163/2008

22.12.2008r.

W sprawie ogoszenia wykazu nieruchomoci lokalowych przeznaczonych do sprzeday, oddania w uytkowanie wieczyste gruntu w drodze bezprzetargowej

164/2008

18.12.2008r.

W sprawie przeprowadzenia okresowej inwentaryzacji sprztu obrony cywilnej

165/2008

22.12.2008r.

W sprawie zmiany w Zarzdzeniu Burmistrza Miasta Braniewa Nr 152/2008 z dnia 3 grudnia 2008r. w sprawie ogoszenia wykazu nieruchomoci lokalowych przeznaczonych do oddania w uytkowanie wieczyste gruntu

166/2008

22.12.2008r.

W sprawie ogoszenia wykazu nieruchomoci lokalowych przeznaczonych do sprzeday, oddania w uytkowanie wieczyste gruntu

167/2008

31.12.2008r.

W sprawie zmian w budecie miasta na 2008rokdrukuj
ostatnie zmiany dla strony „REJESTR ZARZĄDZEŃ BURMISTRZA MIASTA BRANIEWA WYDANYCH W 2008 ROKU”

uytkownikdata aktualizacjiopis zmian
09.01.2009, 09:49 CETuaktualnienie informacji
29.12.2008, 12:03 CETuaktualnienie informacji
08.10.2008, 17:38 CESTuaktualnienie rejestru
08.09.2008, 15:03 CESTuaktualnienie rejestru zarządzeń
07.07.2008, 01:39 CESTuaktualnienie informacji

peny rejestr zmian dla tej strony
do gry
IQ.pl
BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
© 2004 Urzd Miasta Braniewa
Wszelkie prawa zastrzeone.