Strona gwna
bip.gov.pl
Instrukcja O Biuletynie Redakcja
Biuletyn Informacji Publicznej > Informacje > Rejestry i ewidencje > 2005 > REJESTR WYDANYCH PEŁNOMOCNICTW I UPOWAŻNIEŃ Dzi jest 22.06.2024

Data ostatniej aktualizacji 12.01.2016
Liczba odwiedzin 6539155
  REJESTR ZARZĄDZEŃ

  REJESTR WYDANYCH PEŁNOMOCNICTW I UPOWAŻNIEŃ

Numer rejestru

Data

Tre

Komu wydano

1/2005

04.01.2005r

Upowanienie

Anna Kroczyk – Podinspektor w Urzdzie Miasta w Braniewie

2/2005

26.01.2005r

Penomocnictwo procesowe

Andrzej Korzeniowski Radca Prawny

3/2005

26.01.2005r

Penomocnictwo procesowe

Andrzej Korzeniowski Radca Prawny

4/2005

31.01.2005r

Penomocnictwo procesowe

Andrzej Grudziski Radca Prawny

5/2005

31.01.2005r

Penomocnictwo procesowe

Andrzej Grudziski Radca Prawny

6/2005

01.02.2005r

Upowanienie

Andrzej Kasiski – Pracownik Urzdu Miasta w Braniewie

7/2005

01.02.2005r

Upowanienie

Jerzy Butkiewicz - Pracownik Urzdu Miasta w Braniewie

8/2005

01.02.2005r

Upowanienie

Zenona Sobska - Pracownik Urzdu Miasta w Braniewie

9/2005

01.02.2005r

Upowanienie

Ryszard Niski - Pracownik Urzdu Miasta w Braniewie

10/2005

01.02.2005r

Upowanienie

Antoni Tucki - Pracownik Urzdu Miasta w Braniewie

11/2005

01.02.2005r

Upowanienie

Janusz Nogal - Pracownik Urzdu Miasta w Braniewie

12/2005

01.02.2005r

Upowanienie

Barbara Sooma - Pracownik Urzdu Miasta w Braniewie

13/2005

01.02.2005r

Upowanienie

Krystyna Wojciechowicz - Pracownik Urzdu Miasta w Braniewie

14/2005

01.02.2005r

Upowanienie

Mirosawa Nogal - Pracownik Urzdu Miasta w Braniewie

15/2005

01.02.2005r

Upowanienie

Dariusz Matczuk - Pracownik Urzdu Miasta w Braniewie

16/2005

01.02.2005r

Upowanienie

Tomasz Rysik – Staysta w Urzdzie Miasta Braniewa

17/2005

31.01.2005r

Penomocnictwo procesowe

Andrzej Grudziski Radca Prawny

18/2005

31.01.2005r

Penomocnictwo procesowe

Andrzej Grudziski Radca Prawny

19/2005

31.01.2005r

Penomocnictwo procesowe

Andrzej Grudziski Radca Prawny

20/2005

31.01.2005r

Penomocnictwo procesowe

Andrzej Grudziski Radca Prawny

21/2005

02.02.2005r

Upowanienie

Sawomir Bielewicz – Dyrektor Miejskiego Orodka Sportu w Braniewie

22/2005

02.02.2005r

Upowanienie

Micha Lango - Dyrektor Administracji Budynkw Komunalnych w Braniewie

23/2005

02.02.2005r

Upowanienie

Jarosaw Keller – Kierownik Miejskiego Orodka Pomocy Spoecznej w Braniewie

24/2005

02.02.2005r

Upowanienie

Marian Klukowski – Dyrektor Szkoy Podstawowej Nr 6 w Braniewie

25/2005

02.02.2005r

Upowanienie

Leszek Szamotuo – Dyrektor Szkoy Podstawowej Nr 5 w Braniewie

26/2005

02.02.2005r

Upowanienie

Wiktoria Wondzyska – Dyrektor Szkoy Podstawowej Nr 3 w Braniewie

27/2005

02.02.2005r

Upowanienie

Grayna Szklarek – Dyrektor Gimnazjum Nr 2 w Braniewie

28/2005

02.02.2005r

Upowanienie

Boena Turczyn – Dyrektor Przedszkola Miejskiego Nr 2 w Braniewie

29/2005

02.02.2005r

Upowanienie

Marek Czapliski – Dyrektor Gimnazjum Nr 1 w Braniewie

30/2005

14.02.2005r

Penomocnictwo procesowe

Radca Prawny Andrzej Korzeniowski

31/2005

14.02.2005r

Penomocnictwo procesowe

Radca Prawny Andrzej Korzeniowski

32/2005

14.02.2005r

Penomocnictwo procesowe

Radca Prawny Andrzej Korzeniowski

33/2005

01.03.2005r

Penomocnictwo do odbioru odpisu z ksigi wieczystej

Micha Lango Dyrektor Administracji Budynkw Komunalnych

34/2005

02.03.2005r

Upowanienie

Henryk Smusz Urzd Miasta w Braniewie

35/2005

04.03.2005r

Penomocnictwo

Marian Klukowski Dyrektor Szkoy Podstawowej Nr 6 w Braniewie

36/2005

15.03.2005r

Penomocnictwo procesowe

Andrzej Grudziski Radca Prawny

37/2005

15.03.2005r

Penomocnictwo procesowe

Andrzej Korzeniowski Radca Prawny

38/2005

15.03.2005r

Penomocnictwo procesowe

Andrzej Korzeniowski Radca Prawny

39/2005

15.03.2005r

Penomocnictwo procesowe

Andrzej Korzeniowski Radca Prawny

40/2005

15.03.2005r

Penomocnictwo procesowe

Andrzej Korzeniowski Radca Prawny

41/2005

15.03.2005r

Penomocnictwo procesowe

Andrzej Korzeniowski Radca Prawny

42/2005

22.03.2005r

Upowanienie

Stanisaw Skubiszewski Stra Miejska w Braniewie

43/2005

23.03.2005r

Upowanienie

Starostwo Powiatowe w Braniewie

44/2005

31.03.3004r

Penomocnictwo procesowe

Andrzej Korzeniowski Radca Prawny

45/2005

31.03.2005r

Upowanienie

Krzysztof Klimek Pracownik Urzdu Miasta w Braniewie

46/2005

04.04.2005r

Upowanienie

Miejski Orodek Kultury w Braniewie Pani Dyrektor Anna Poowska

47/2005

04.04.2005r

Upowanienie

Miejska Biblioteka Publiczna w Braniewie Pani Dyrektor Alicja Daszkiewicz

48/2005

04.04.2005r

Upowanienie

Szkoa Podstawowa Nr 3 w Braniewie Pani Dyrektor Wiktoria Wondzyska

49/2005

04.04.2005r

Upowanienie

Szkoa Podstawowa Nr 5 w Braniewie Pan Dyrektor Leszek Szamotuo

50/2005

04.04.2005r

Upowanienie

Szkoa Podstawowa Nr 6 w Braniewie Pan Dyrektor Marian Klukowski

51/2005

04.04.2005r

Upowanienie

Gimnazjum Nr 2 w Braniewie Pani Dyrektor Grayna Szklarek

52/2005

04.04.2005r

Upowanienie

Miejski Orodek Pomocy Spoecznej w Braniewie Pan Kierownik Jarosaw Keller

53/2005

04.04.2005r

Upowanienie

Gimnazjum Nr 1 Braniewo Pan Dyrektor Marek Czapliski

54/2005

04.04.2005r

Upowanienie

Administracja Budynkw Komunalnych Braniewo Pan Dyrektor Micha Lango

55/2005

04.04.2005r

Upowanienie

Przedszkole Miejskie Nr 2 w Braniewie Pani Dyrektor Boena Turczyn

56/2005

04.04.2005r

Upowanienie

Miejski Orodek Sportu ZATOKA Braniewo Pan Dyrektor Sawomir Bielewicz

57/2005

05.04.2005r

Penomocnictwo Procesowe

Andrzej Grudziski Radca Prawny w Urzdzie Miasta w Braniewie

58/2005

07.04.2005r

Penomocnictwo

Jerzy Maziarz Zastpca Burmistrza Miasta Braniewa

59/2005

07.04.2005r

Penomocnictwo Procesowe

Andrzej Korzeniowski Radca Prawny

60/2005

07.04.2005r

Penomocnictwo Procesowe

Andrzej Korzeniowski Radca Prawny

61/2005

13.04.2005r

Penomocnictwo Procesowe

Andrzej Korzeniowski Radca Prawny

62/2005

13.04.2005r

Penomocnictwo Procesowe

Andrzej Korzeniowski Radca Prawny

63/2005

14.04.2005r

Penomocnictwo Procesowe

Andrzej Grudziski Radca Prawny

64/2005

05.04.2005r

Upowanienie

Administracja Budynkw Komunalnych Braniewo Pan Dyrektor Micha Lango

65/2005

19.04.2005r

Penomocnictwo

Andrzej Grudziski Radca Prawny

66/2005

19.04.2005r

Penomocnictwo

Andrzej Grudziski Radca Prawny

67/2005

19.04.2005r

Penomocnictwo w postpowaniu egzekucyjnym

Andrzej Grudziski Radca Prawny

68/2005

21.04.2005r

Penomocnictwo procesowe

Administracja Budynkw Komunalnych Braniewo Pan Dyrektor Micha Lango

69/2005

21.04.2005r

Penomocnictwo Procesowe

Andrzej Grudziski Radca Prawny

70/2005

22.04.2005r

Penomocnictwo

Administracja Budynkw Komunalnych Braniewo Pan Dyrektor Micha Lango

71/2005

22.04.2005r

Penomocnictwo

Administracja Budynkw Komunalnych Braniewo Pan Dyrektor Micha Lango

72/2005

22.04.2005r

Penomocnictwo

Administracja Budynkw Komunalnych Braniewo Pan Dyrektor Micha Lango

73/2005

22.04.2005r

Penomocnictwo

Administracja Budynkw Komunalnych Braniewo Pan Dyrektor Micha Lango

74/2005

22.04.2005r

Penomocnictwo

Administracja Budynkw Komunalnych Braniewo Pan Dyrektor Micha Lango

75/2005

22.04.2005r

Penomocnictwo

Administracja Budynkw Komunalnych Braniewo Pan Dyrektor Micha Lango

76/2005

22.04.2005r

Penomocnictwo

Administracja Budynkw Komunalnych Braniewo Pan Dyrektor Micha Lango

77/2005

22.04.2005r

Penomocnictwo

Administracja Budynkw Komunalnych Braniewo Pan Dyrektor Micha Lango

78/2005

22.04.2005r

Penomocnictwo

Administracja Budynkw Komunalnych Braniewo Pan Dyrektor Micha Lango

79/2005

22.04.2005r

Penomocnictwo

Administracja Budynkw Komunalnych Braniewo Pan Dyrektor Micha Lango

80/2005

22.04.2005r

Penomocnictwo

Administracja Budynkw Komunalnych Braniewo Pan Dyrektor Micha Lango

81/2005

22.04.2005r

Penomocnictwo

Administracja Budynkw Komunalnych Braniewo Pan Dyrektor Micha Lango

82/2005

22.04.2005r

Penomocnictwo

Administracja Budynkw Komunalnych Braniewo Pan Dyrektor Micha Lango

83/2005

22.04.2005r

Penomocnictwo

Administracja Budynkw Komunalnych Braniewo Pan Dyrektor Micha Lango

84/2005

22.04.2005r

Penomocnictwo

Administracja Budynkw Komunalnych Braniewo Pan Dyrektor Micha Lango

85/2005

25.04.2005r

Penomocnictwo Procesowe

Andrzej Korzeniowski Radca Prawny

86/2005

25.04.2005r

Penomocnictwo Procesowe

Andrzej Korzeniowski Radca Prawny

87/2005

26.04.2005r

Upowanienie

Daniela Czapska Sekretarz Miasta Braniewa

88/2005

05.05.2005r

Penomocnictwo

Micha Lango Dyrektor Administracji Budynkw w Braniewie

89/2005

09.05.2005r

Penomocnictwo procesowe

Radca Prawny Andrzej Korzeniowski

90/2005

04.05.2005r

Upowanienie

Anna Poowska Miejski Orodek Kultury w Braniewie

91/2005

05.05.2005r

Upowanienie

Wiktoria Wondzyska Szkoa Podstawowa Nr 3 w Braniewie

92/2005

29.04.2005r

Upowanienie

Jarosaw Keller Miejski Orodek Pomocy Spoecznej w Braniewie

93/2005

13.05.2005r

Penomocnictwo procesowe

Radca Prawny Andrzej Korzeniowski

94/2005

13.05.2005r

Penomocnictwo procesowe

Radca Prawny Andrzej Korzeniowski

95/2005

13.05.2005r

Penomocnictwo procesowe

Radca Prawny Andrzej Korzeniowski

96/2005

13.05.2005r

Penomocnictwo procesowe

Radca Prawny Andrzej Korzeniowski

97/2005

13.05.2005r

Penomocnictwo procesowe

Radca Prawny Andrzej Korzeniowski

98/2005

17.05.2005r

Penomocnictwo

Radca Prawny Andrzej Grudziski

99/2005

19.04.2005r

Penomocnictwo

Radca Prawny Andrzej Grudziski

100/2005

19.04.2005r

Penomocnictwo

Radca Prawny Andrzej Grudziski

101/2005

20.05.2005r

Penomocnictwo procesowe

Radca Prawny Andrzej Korzeniowski

102/2005

20.05.2005r

Penomocnictwo procesowe

Radca Prawny Andrzej Korzeniowski

103/2005

20.05.2005r

Penomocnictwo procesowe

Radca Prawny Andrzej Korzeniowski

104/2005

06.06.2005r

Penomocnictwo procesowe

Andrzej Korzeniowski Radca Prawny

105/2005

06.06.2005r

Penomocnictwo procesowe

Andrzej Korzeniowski Radca Prawny

106/2005

06.06.2005r

Penomocnictwo procesowe

Andrzej Korzeniowski Radca Prawny

107/2005

06.06.2005r

Penomocnictwo procesowe

Andrzej Korzeniowski Radca Prawny

108/2005

06.06.2005r

Penomocnictwo procesowe

Andrzej Korzeniowski Radca Prawny

109/2005

06.06.2005r

Penomocnictwo procesowe

Andrzej Korzeniowski Radca Prawny

110/2005

06.06.2005r

Penomocnictwo procesowe

Andrzej Korzeniowski Radca Prawny

111/2005

06.06.2005r

Penomocnictwo procesowe

Andrzej Korzeniowski Radca Prawny

113/2005

09.06.2005r

Penomocnictwo procesowe

Andrzej Korzeniowski Radca Prawny

114/2005

13.06.2005r

Penomocnictwo procesowe

Andrzej Korzeniowski Radca Prawny

115/2005

22.06.2005r

Penomocnictwo procesowe

Andrzej Korzeniowski Radca Prawny

116/2005

23.06.2005r

Penomocnictwo procesowe

Andrzej Grudziski Radca Prawny

117/2005

23.06.2005r

Penomocnictwo procesowe

Andrzej Grudziski Radca Prawny

118/2005

29.06.2005r

Penomocnictwo procesowe

Helena Szot Pracownik Urzdu Miasta

119/2005

06.07.2005r

Penomocnictwo procesowe

Radca Prawny Andrzej Grudziski

120/2005

12.07.2005r

Penomocnictwo procesowe

Radca Prawny Andrzej Korzeniowski

121/2005

12.07.2005r

Penomocnictwo do zoenia wniosku i odbioru odpisu z ksigi wieczystej

Dyrektor Administracji Budynkw Komunalnych Micha Lango

122/2005

14.07.2005r

Upowanienie

Zastpca Burmistrza Miasta Braniewa – Jerzy Maziarz

123/2005

22.07.2005r

Penomocnictwo procesowe

Radca Prawny Andrzej Korzeniowski

124/2005

22.07.2005r

Penomocnictwo procesowe

Radca Prawny Andrzej Korzeniowski

125/2005

22.07.2005r

Penomocnictwo procesowe

Radca Prawny Andrzej Korzeniowski

126/2005

22.07.2005r

Penomocnictwo procesowe

Radca Prawny Andrzej Korzeniowski

127/2005

01.08.2005r

Upowanienie

Anna Poowska – Dyrektor Miejskiego Orodka Kultury w Braniewie

128/2005

04.08.2005r

Upowanienie

Piotr Pitkiewicz – pracownik Urzdu Miasta w Braniewie

129/2005

19.08.2005r

Penomocnictwo

Micha Lango – Dyrektor Administracji Budynkw Komunalnych w Braniewie

130/2005

23.08.2005r

Penomocnictwo

Barbara Tymosiewicz – Radca Prawny

131/2005

23.08.2005r

Penomocnictwo procesowe

Maciej Karczewski – pracownik Urzdu Miasta w Braniewie

132/2005

06.09.2005r

Penomocnictwo procesowe

Radca Prawny Andrzej Grudziski

133/2005

14.09.2005r

Penomocnictwo procesowe

Radca Prawny Andrzej Grudziski

134/2005

15.09.2005r

Penomocnictwo procesowe

Radca Prawny Andrzej Korzeniowski

135/2005

15.09.2005r

Penomocnictwo procesowe

Radca Prawny Andrzej Korzeniowski

136/2005

15.09.2005r

Penomocnictwo procesowe

Radca Prawny Andrzej Korzeniowski

137/2005

15.09.2005r

Penomocnictwo procesowe

Radca Prawny Andrzej Korzeniowski

138/2005

15.09.2005r

Penomocnictwo procesowe

Radca Prawny Andrzej Korzeniowski

139/2005

15.09.2005r

Penomocnictwo procesowe

Radca Prawny Andrzej Korzeniowski

140/2005

15.09.2005r

Penomocnictwo procesowe

Radca Prawny Andrzej Korzeniowski

141/2005

15.09.2005r

Penomocnictwo procesowe

Radca Prawny Andrzej Korzeniowski

142/2005

15.09.2005r

Penomocnictwo procesowe

Radca Prawny Andrzej Korzeniowski

143/2005

19.09.2005r

Penomocnictwo procesowe

Radca Prawny Andrzej Grudziski

144/2005

19.09.2005r

Penomocnictwo procesowe

Radca Prawny Andrzej Grudziski

145/2005

19.09.2005r

Penomocnictwo procesowe

Radca Prawny Andrzej Grudziski

146/2005

19.09.2005r

Penomocnictwo procesowe

Radca Prawny Andrzej Grudziski

147/2005

19.09.2005r

Penomocnictwo procesowe

Radca Prawny Andrzej Grudziski

148/2005

19.09.2005r

Penomocnictwo procesowe

Radca Prawny Andrzej Grudziski

149/2005

20.09.2005r

Penomocnictwo procesowe

Radca Prawny Andrzej Korzeniowski

150/2005

20.09.2005r

Penomocnictwo procesowe

Radca Prawny Andrzej Korzeniowski

151/2005

23.09.2005r

Penomocnictwo

Zenona Sobska – pracownik Urzdu Miasta w Braniewie

152/2005

28.09.2005r

Penomocnictwo procesowe

Radca Prawny Andrzej Korzeniowski

153/2005

26.09.2005r

Penomocnictwo procesowe

Radca Prawny Andrzej Grudziski

154/2005

03.10.2005r

Penomocnictwo

Radca Prawny Andrzej Grudziski

155/2005

03.10.2005r

Penomocnictwo

Radca Prawny Andrzej Grudziski

156/2005

04.10.2005r

Penomocnictwo procesowe

Radca Prawny Andrzej Korzeniowski

157/2005

04.10.2005r

Penomocnictwo procesowe

Radca Prawny Andrzej Korzeniowski

158/2005

11.10.2005r

Penomocnictwo procesowe

Radca Prawny Andrzej Korzeniowski

159/2005

13.10.2005r

Penomocnictwo procesowe

Radca Prawny Andrzej Korzeniowski

160/2005

20.10.2005r

Penomocnictwo procesowe

Radca Prawny Andrzej Korzeniowski

161/2005

21.10.2005r

Penomocnictwo procesowe

Radca Prawny Andrzej Grudziski

162/2005

21.10.2005r

Penomocnictwo procesowe

Radca Prawny Andrzej Grudziski

163/2005

21.10.2005r

Penomocnictwo procesowe

Radca Prawny Andrzej Grudziski

164/2005

14.10.2005r

Penomocnictwo procesowe

Radca Prawny Andrzej Grudziski

165/2005

25.10.2005r

Penomocnictwo procesowe

Radca Prawny Andrzej Grudziski

166/2005

25.10.2005r

Penomocnictwo procesowe

Radca Prawny Andrzej Grudziski

167/2005

27.10.2005r

Upowanienie

Kierownik Miejskiego Orodka Pomocy Spoecznej Jarosaw Keller

168/2005

26.10.2005r

Penomocnictwo procesowe

Radca Prawny Andrzej Grudziski

169/2005

27.10.2005r

Penomocnictwo procesowe

Radca Prawny Andrzej Korzeniowski

170/2005

27.10.2005r

Penomocnictwo procesowe

Radca Prawny Andrzej Korzeniowski

171/2005

27.10.2005r

Penomocnictwo procesowe

Radca Prawny Andrzej Korzeniowski

172/2005

27.10.2005r

Penomocnictwo procesowe

Radca Prawny Andrzej Korzeniowski

173/2005

28.10.2005r

Penomocnictwo procesowe

Radca Prawny Andrzej Grudziski

174/2005

28.10.2005r

Penomocnictwo

Radca Prawny Andrzej Grudziski

175/2005

03.11.2005r

Penomocnictwo procesowe

Radca Prawny Andrzej Korzeniowski

176/2005

03.11.2005r

Penomocnictwo procesowe

Radca Prawny Andrzej Korzeniowski

177/2005

03.11.2005r

Penomocnictwo procesowe

Radca Prawny Andrzej Korzeniowski

178/2005

03.11.2005r

Penomocnictwo procesowe

Radca Prawny Andrzej Korzeniowski

179/2005

03.11.2005r

Penomocnictwo procesowe

Radca Prawny Andrzej Korzeniowski

180/2005

03.11.2005r

Penomocnictwo procesowe

Radca Prawny Andrzej Korzeniowski

181/2005

04.11.2005r

Penomocnictwo procesowe

Radca Prawny Andrzej Grudziski

182/2005

04.11.2005r

Penomocnictwo procesowe

Radca Prawny Andrzej Grudziski

183/2005

04.11.2005r

Penomocnictwo procesowe

Radca Prawny Andrzej Grudziski

184/2005

04.11.2005r

Penomocnictwo procesowe

Radca Prawny Andrzej Grudziski

185/2005

04.11.2005r

Penomocnictwo procesowe

Radca Prawny Andrzej Grudziski

186/2005

06.11.2005r

Penomocnictwo procesowe

Radca Prawny Andrzej Korzeniowski

187/2005

06.11.2005r

Penomocnictwo procesowe

Radca Prawny Andrzej Korzeniowski

188/2005

06.11.2005r

Penomocnictwo procesowe

Radca Prawny Andrzej Korzeniowski

189/2005

10.11.2005r

Penomocnictwo procesowe

Radca Prawny Andrzej Grudziski

190/2005

10.11.2005r

Penomocnictwo procesowe

Radca Prawny Andrzej Grudziski

191/2005

10.11.2005r

Penomocnictwo procesowe

Radca Prawny Andrzej Grudziski

192/2005

10.11.2005r

Penomocnictwo procesowe

Radca Prawny Andrzej Grudziski

193/2005

16.11.2005r

Penomocnictwo procesowe

Radca Prawny Andrzej Grudziski

194/2005

17.11.2005r

Penomocnictwo procesowe

Radca Prawny Andrzej Grudziski

195/2005

17.11.2005r

Penomocnictwo procesowe

Radca Prawny Andrzej Grudziski

196/2005

17.11.2005r

Penomocnictwo procesowe

Radca Prawny Andrzej Grudziski

197/2005

24.11.2005r

Penomocnictwo procesowe

Radca Prawny Andrzej Korzeniowski

198/2005

24.11.2005r

Penomocnictwo procesowe

Radca Prawny Andrzej Korzeniowski

199/2005

24.11.2005r

Penomocnictwo procesowe

Radca Prawny Andrzej Korzeniowski

200/2005

24.11.2005r

Penomocnictwo procesowe

Radca Prawny Andrzej Korzeniowski

201/2005

24.11.2005r

Penomocnictwo procesowe

Radca Prawny Andrzej Korzeniowski

202/2005

24.11.2005r

Penomocnictwo procesowe

Radca Prawny Andrzej Korzeniowski

203/2005

25.11.2005r

Upowanienie

Zastpca Burmistrza Miasta Braniewa Jerzy Maziarz

204/2005

28.11.2005r

Penomocnictwo procesowe

Radca Prawny Andrzej Grudziski

205/2005

28.11.2005r

Penomocnictwo procesowe

Radca Prawny Andrzej Grudziski

206/2005

30.11.2005r

Penomocnictwo

Radca Prawny Andrzej Grudziski

207/2005

30.11.2005r

Penomocnictwo

Radca Prawny Andrzej Grudziski

208/2005

30.11.2005r

Penomocnictwo procesowe

Radca Prawny Andrzej Grudziski

209/2005

30.11.2005r

Penomocnictwo procesowe

Radca Prawny Andrzej Grudziski

210/2005

30.11.2005r

Penomocnictwo procesowe

Radca Prawny Andrzej Grudziski

211/2005

01.12.2005r

Penomocnictwo procesowe

Radca Prawny Andrzej Korzeniowski

212/2005

01.12.2005r

Penomocnictwo procesowe

Radca Prawny Andrzej Korzeniowski

213/2005

10.12.2005r

Penomocnictwo procesowe

Radca Prawny Andrzej Korzeniowski

214/2005

01.12.2005r

Penomocnictwo procesowe

Radca Prawny Andrzej Korzeniowski

215/2005

01.12.2005r

Penomocnictwo procesowe

Radca Prawny Andrzej Korzeniowski

216/2005

05.12.2005r

Penomocnictwo procesowe

Radca Prawny Andrzej Korzeniowski

217/2005

05.12.2005r

Penomocnictwo procesowe

Radca Prawny Andrzej Korzeniowski

218/2005

05.12.2005r

Penomocnictwo procesowe

Radca Prawny Andrzej Korzeniowski

219/2005

12.12.2005r

Penomocnictwo procesowe

Radca Prawny Andrzej Grudziski

220/2005

22.12.2005r

Upowanienie

Krystian Furtak – pracownikw Wodocigw Miejskich w Braniewie

221/2005

23.12.2005r

Penomocnictwo procesowe

Radca Prawny Andrzej Grudziski

222/2005

23.12.2005r

Penomocnictwo procesowe

Radca Prawny Andrzej Grudziskidrukuj
ostatnie zmiany dla strony „REJESTR WYDANYCH PEŁNOMOCNICTW I UPOWAŻNIEŃ”

uytkownikdata aktualizacjiopis zmian
23.03.2006, 14:33 CETaktualizacja danych
02.12.2005, 09:31 CETwprowadzenie informacji - REJESTR WYDANYCH PEŁNOMOCNICTW I UPOWAŻNIEŃ
26.10.2005, 08:11 CESTwprowadzenie informacji
13.03.2005, 21:32 CETwprowadzenie danych - rejestr wydanych pełnomocnictw
10.02.2005, 10:37 CETprzesunięcie informacji

peny rejestr zmian dla tej strony
do gry
IQ.pl
BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
© 2004 Urzd Miasta Braniewa
Wszelkie prawa zastrzeone.