Strona gwna
bip.gov.pl
Instrukcja O Biuletynie Redakcja
Biuletyn Informacji Publicznej > Informacje > Rejestry i ewidencje > 2005 > REJESTR ZARZĄDZEŃ Dzi jest 22.05.2024

Data ostatniej aktualizacji 12.01.2016
Liczba odwiedzin 6505936
  REJESTR ZARZĄDZEŃ

NUMER ZARZDZENIA

DATA WYDANIA

TRE ZARZDZENIA

1/2005

05.01.2005r

W sprawie : prawa pierwokupu

2/2005

05.01.2005r

W sprawie : powoania komisji do likwidacji wiadectw pochodzenia zwierzt

3/2005

13.01.2005r

W sprawie : ukadu wykonawczego budetu miasta na 2005r

4/2005

13.01.2005r

W sprawie : planu finansowego zada z zakres administracji rzdowej zleconych gminie na 2005 rok

5/2005

13.01.2005r

W sprawie : zasad dokonywania inkasa i rozliczania inkasenta z pobranej opaty targowej na terenie Miasta Braniewa

6/2005

13.01.2005r

W sprawie : przyjcia nieruchomoci gruntowej

7/2005

17.01.2005r

W sprawie : planowania i realizacji zada w zakresie zarzdzania kryzysowego, brony cywilnej i zada obronnych na terenie miasta Braniewa w roku 2005

8/2005

24.01.2005r

W sprawie : powoania skadu komisji przetargowej

9/2005

24.01.2005r

W sprawie : powoania skadu komisji przetargowej

10/2005

24.01.2005r

W sprawie : powoania skadu komisji przetargowej

11/2005

25.01.2005r

W sprawie : ogoszenia wykazu nieruchomoci przeznaczonych do sprzeday, oddania w uytkowanie wieczyste

12/2005

25.01.2005r

W sprawie : planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli na rok 2005

13/2005

25.01.2005r

W sprawie : powoania czonkw komisji przetargowej

14/2005

26.01.2005r

W sprawie : prawa pierwokupu

15/2005

27.01.2005r

W sprawie : ustalenia stawek czynszu w komunalnym zasobie mieszkaniowym Gminy Miasta Braniewa

16/2005

03.02.2005r

W sprawie : zmian w budecie miasta na 2005 rok

17/2005

03.02.2005r

W sprawie : zmiany planu finansowego z zakresu administracji rzdowej zleconych gminie na 2005 rok

18/2005

03.02.3005r

W sprawie : ogoszenia wykazu nieruchomoci przeznaczonych do oddania w dzieraw

19/2005

11.02.2005r

W sprawie : ogoszenia wykazu nieruchomoci przeznaczonych do oddania w dzieraw

20/2005

11.02.2005r

W sprawie : ogoszenia wykazu nieruchomoci przeznaczonych do sprzeday, oddania w uytkowanie wieczyste

21/2005

11.02.2005r

W sprawie : zmieniajce zarzdzenie w sprawie ogoszenia wykazu nieruchomoci przeznaczonych do sprzeday

22/2005

11.02.2005r

W sprawie : prawa pierwokupu

23/2005

15.02.2005r

W sprawie : powoania czonkw komisji przetargowej

24/2005

18.02.20005r

W sprawie : zmian w budecie miasta na 2005 rok

25/2005

18.02.2005r

W sprawie : powoania czonkw komisji przetargowej

26/2005

21.02.2005r

W sprawie : powoania Komisji Konkursowej do rozstrzygnicia konkursu na realizacj przez podmioty nie zaliczane do sektora finansw publicznych i nie dziaajcych w celu osignicia zysku zada wasnych Miasta Braniewa

27/2005

23.02.2005r

W sprawie : powoania komisji przetargowej

28/2005

23.02.2005r

W sprawie : sprzeday nieruchomoci na rzecz uytkownika wieczystego

29/2005

03.03.2005r

W sprawie : ustalenia normy zuycia paliwa na samochd specjalny poarniczy „MAGIRUS-DEUTZ” bdcy na wyposaeniu OSP miasta Braniewa

30/2005

07.03.2005r

W sprawie : wyznaczenia komisji przetargowej

31/2005

07.03.2005r

W sprawie :ogoszenia wykazu nieruchomoci przeznaczonych do sprzeday, oddania w uytkowanie wieczyste

32/2005

17.03.2005r

W sprawie : sprawozdania rocznego z wykonania budetu miasta za 2004 r

33/2005

18.03.2005r

W sprawie : ogoszenia stanu pogotowania powodziowego

34/2005

18.03.2005r

W sprawie : wprowadzenia stanu alarmu powodziowego

35/2005

21.03.2005r

W sprawie : odwoania alarmu przeciwpowodziowego

36/2005

21.03.2005r

W sprawie : ogoszenia wykazu nieruchomoci przeznaczonych do sprzeday

37/2005

23.03.2005r

W sprawie : odwoania stanu pogotowia przeciwpowodziowego

38/2005

05.04.2005r

W sprawie : ustalenia dnia 8 kwietnia 2005r dniem wolnym

od pracy

39/2005

05.04.2005r

W sprawie : pokrycia kosztw VI Miejskiej Edycji Samorzdowego Konkursu Nastolatkw „8 Wspaniaych”

40/2005

05.04.2005r

W sprawie : ustalenia dnia 08 kwietnia 2005r dniem wolnym od zaj lekcyjnych

41/2005

05.04.2005r

W sprawie : ustalenia „Polityki bezpieczestwa systemw informatycznych sucych do przetwarzania danych osobowych w Urzdzie Miasta Braniewa”

42/2005

05.04.2005r

W sprawie : zmian w budecie miasta na 2005 rok

43/2005

05.04.2005r

W sprawie : zmieniajce uchwa w sprawie ogoszenia wykazu nieruchomoci przeznaczonych do oddania w uytkowanie wieczyste

44/2005

05.04.2005r

W sprawie : ogoszenia wykazu nieruchomoci przeznaczonych do oddania w uytkowanie wieczyste

45/2005

05.04.2005r

W sprawie : ogoszenia wykazu nieruchomoci przeznaczonych do oddania w dzieraw

46/2005

05.04.2005r

W sprawie : prawa pierwokupu

47/2005

05.04.2005r

W sprawie : ogoszenia wykazu nieruchomoci przeznaczonych do oddania w uytkowanie wieczyste w drodze przetargu

48/2005

25.04.2005r

W sprawie : wyznaczenia komisji przetargowej

49/2005

25.04.2005r

W sprawie : ogoszenia wykazu nieruchomoci przeznaczonych do sprzeday w drodze przetargu

50/2005

05.05.2005r

W sprawie : zmian w budecie miasta na 2005 rok

51/2005

05.05.2005r

W sprawie : zmiany planu finansowego zada z zakresu administracji rzdowej zleconych gminie na 2005 rok

52/2005

05.05.2005r

W sprawie : ogoszenia wykazu nieruchomoci przeznaczonych do sprzeday

53/2005

05.05.2005r

W sprawie : ogoszenia wykazu nieruchomoci przeznaczonych do sprzeday, oddania w uytkowanie wieczyste

54/2005

05.05.2005r

W sprawie : powoania komisji przetargowej

55/2005

09.05.2005r

W sprawie : prawa pierwokupu nieruchomoci

56/2005

09.05.2005r

W sprawie : uchylenia zarzdzenia okrelajcego zasady opracowania Miejskiego Planu Reagowania Kryzysowego

57/2005

10.05.2005r

W sprawie : powoania Miejskiej Komisji Stypendialnej

58/2005

10.05.2005r

W sprawie : powoania czonkw komisji przetargowej

59/2005

10.05.2005r

W sprawie : powoania czonkw komisji przetargowej

60/2005

09.05.2005r

W sprawie : ogoszenia wykazu nieruchomoci przeznaczonych do sprzeday w drodze bezprzetargowej

61/2005

13.05.2005r

W sprawie : ogoszenia wykazu nieruchomoci przeznaczonych do oddania w uytkowanie wieczyste w drodze bezprzetargowej

62/2005

13.05.2005r

W sprawie : ogoszenia wykazu nieruchomoci przeznaczonych do sprzeday w drodze bezprzetargowej

63/2005

13.05.2005r

W sprawie : ogoszenia wykazu nieruchomoci przeznaczonych do sprzeday, oddania w uytkowanie wieczyste

64/2005

13.05.2005r

W sprawie : uchylenia zarzdzenia Burmistrza Miasta Braniewa o ogoszeniu wykazu nieruchomoci przeznaczonych do oddania w uytkowanie wieczyste

65/2005

13.05.2005r

W sprawie : ogoszenia wykazu nieruchomoci przeznaczonych do oddania w uytkowanie wieczyste

66/2005

13.05.2005r

W sprawie : sprzeday nieruchomoci na rzecz uytkownika wieczystego

67/2005

16.05.2005r

W sprawie : powoania czonkw komisji przetargowej

68/2005

18.05.2005r

W sprawie : pokrycia kosztw przejazdu delegacji uczniw do Munster

69/2005

19.05.2005r

W sprawie : ogoszenia wykazu nieruchomoci przeznaczonych do oddania w dzieraw

70/2005

01.06.2005r

W sprawie : ogoszenia wykazu nieruchomoci przeznaczonych do sprzeday, oddania w uytkowanie wieczyste

71/2005

01.06.2005r

W sprawie : prawa pierwokupu

72/2005

06.06.2005r

W sprawie : powoania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Szkoy Podstawowej Nr 5 w Braniewie

73/2005

08.06.2005r

W sprawie : powoania Komisji opiniujcej wnioski o nagrod organu prowadzcego ze specjalnego funduszu nagrd dla nauczycieli

74/2005

09.06.2005r

W sprawie : prawa pierwokupu nieruchomoci

75/2005

09.06.2005r

W sprawie : ogoszenia wykazu nieruchomoci przeznaczonych do oddania w uytkowanie wieczyste

76/2005

09.06.2005r

W sprawie : powoania komisji przetargowej

77/2005

09.06.2005r

W sprawie : prawa pierwokupu nieruchomoci

78/2005

09.06.2005r

W sprawie : wyznaczenia komisji przetargowej

79/2005

09.06.2005r

W sprawie : powoania komisji do przeprowadzenia rokowa

80/2005

16.06.2005r

W sprawie : zmian w budecie miasta na 2005 rok

81/2005

16.06.2005r

W sprawie : prawa pierwokupu

82/2005

16.06.2005r

W sprawie : powoania komisji przetargowej

83/2005

24.06.2005r

W sprawie : zmian w budecie miasta na 2005 rok

84/2005

24.06.2005r

W sprawie : zmiany planu finansowego zada z zakresu administracji rzdowej zleconych gminie na 2005 rok

85/2005

28.06.2005r

W sprawie : zmieniajce zarzdzenie w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzdu Miasta Braniewa

86/2005

30.06.2005r

W sprawie : dokonania darowizny na rzecz Skarbu Pastwa

87/2005

04.07.2005r

W sprawie : pokrycia kosztw uczestnictwa w szkoleniu wolontariuszy

88/2005

08.07.2005r

W sprawie : wyznaczenia komisji przetargowej

89/2005

08.07.2005r

W sprawie : ogoszenia wykazu nieruchomoci przeznaczonych do sprzeday, oddania w uytkowanie wieczyste

90/2005

18.07.2005r

W sprawie : prawa pierwokupu

91/2005

30.06.2005r

W sprawie : zmian w budecie miasta na 2005r

92/2005

30.06.2005r

W sprawie : zmiany planu finansowego zada z zakresu administracji rzdowej zleconych gminie na 2005 rok

93/2005

21.07.2005r

W sprawie : zmiany zarzdzenia nr 25/2005 Burmistrza Miasta Braniewa z dnia 18 lutego 2005r dotyczce powoania komisji przetargowej

94/2005

28.07.2005r

W sprawie : zmian w budecie miasta na 2005 rok

95/2005

28.07.2005r

W sprawie : ogoszenia wykazu nieruchomoci przeznaczonych do oddania w uytkowanie wieczyste

96/2005

02.08.2005r

W sprawie : zmiany planu finansowego Urzdu Miasta Braniewa oraz Przedszkola Miejskiego w Braniewie na 2005 rok

97/2005

09.08.2005r

W sprawie : zmian w budecie miasta na 2005 rok

98/2005

09.08.2005r

W sprawie : zmiany planu finansowego zada z zakresu administracji rzdowej zleconych gminie na 2005 rok

99/2005

10.08.2005r

W sprawie : ogoszenia wykazu nieruchomoci przeznaczonych do sprzeday

100/2005

12.08.2005r

W sprawie : opracowania materiaw planistycznych do projektu budetu Miasta Braniewa na rok budetowy 2006

101/2005

12.08.2005r

W sprawie : ogoszenia wykazu nieruchomoci przeznaczonych do sprzeday, oddania w uytkowanie wieczyste

102/2005

19.08.2005r

W sprawie : informacji o przebiegu wykonania budetu miasta za I procze 2005r

103/2005

22.08.2005r

W sprawie : uchylenia zarzdzenia regulujcego dystrybucj pynu Lugola na terenie miasta Braniewa

104/2005

22.08.2005r

W sprawie : ogoszenia wykazu nieruchomoci przeznaczonych do sprzeday w drodze bezprzetargowej

105/2005

22.08.2005r

W sprawie : sprzeday nieruchomoci na rzecz uytkownika wieczystego

106/2005

22.08.2005r

W sprawie : uchylajce zarzdzenie w sprawie ogoszenia wykazu nieruchomoci przeznaczonych do sprzeday w drodze bezprzetargowej

107/2005

22.08.2005r

W sprawie : ogoszenia wykazu nieruchomoci przeznaczonych do oddania w uytkowanie wieczyste w drodze bezprzetargowej

108/2005

22.08.2005r

W sprawie : ogoszenia wykazu nieruchomoci przeznaczonych do oddania w uytkowanie wieczyste

109/2005

22.08.2005r

W sprawie : zmieniajce uchwa w sprawie ogoszenia wykazu nieruchomoci przeznaczonych do sprzeday, oddania w uytkowanie wieczyste

110/2005

22.08.2005r

W sprawie : ogoszenia wykazu nieruchomoci przeznaczonych do sprzeday, oddania w uytkowanie wieczyste

111/2005

24.08.2005r

W sprawie : powoania komisji egzaminacyjnych dla nauczycieli ubiegajcych si o stopie nauczyciela mianowanego

112/2005

30.08.2005r

W sprawie : prawa pierwokupu nieruchomoci

113/2005

30.08.2005r

W sprawie : ogoszenia wykazu nieruchomoci przeznaczonych do oddania w uytkowanie wieczyste w drodze bezprzetargowej

114/2005

30.08.2005r

W sprawie : ogoszenia wykazu nieruchomoci przeznaczonych do oddania w najem

115/2005

30.08.2005r

W sprawie : ogoszenia wykazu nieruchomoci przeznaczonych do sprzeday, oddania w uytkowanie wieczyste

116/2005

31.08.2005r

W sprawie : uchylenia zarzdzenia Burmistrza Miasta Braniewa o ogoszeniu wykazu nieruchomoci przeznaczonych do sprzeday

117/2005

31.08.2005r

W sprawie : ogoszenia wykazu nieruchomoci przeznaczonych do sprzeday

118/2005

02.09.2005r

W sprawie : powoania obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej

119/2005

07.09.2005r

W sprawie : zmian w budecie miasta na 2005 rok

120/2005

07.09.2005r

W sprawie : zmiany planu finansowego zada z zakresu administracji rzdowej zleconych gminie na 2005 rok

121/2005

08.09.2005r

W sprawie : zmieniajce zarzdzenie w sprawie dokonania darowizny na rzecz Skarbu Pastwa

122/2005

08.09.2005r

W sprawie : zmieniajce zarzdzenie w sprawie ogoszenia wykazu nieruchomoci przeznaczonych do oddania w uytkowanie wieczyste w drodze bezprzetargowej

123/2005

08.09.2005r

W sprawie : ogoszenia wykazu nieruchomoci przeznaczonych do sprzeday w drodze bezprzetargowej

124/2005

08.09.2005r

W sprawie : ogoszenia wykazu nieruchomoci przeznaczonych do oddania w uytkowanie wieczyste

125/2005

15.09.2005r

W sprawie : zmian w budecie miasta na 2005 rok

126/2005

15.09.2005r

W sprawie : zmiany planu finansowego zada z zakresu administracji rzdowej zleconych gminie na 2005 rok

127/2005

15.09.2005r

W sprawie : wyznaczenia komisji przetargowej

128/2005

15.09.2005r

W sprawie : ogoszenia wykazu nieruchomoci przeznaczonych do oddania w uytkowanie wieczyste

129/2005

15.09.2005r

W sprawie : ogoszenia wykazu nieruchomoci przeznaczonych do oddania w uytkowanie wieczyste w drodze bezprzetargowej

130/2005

15.09.2005r

W sprawie : wyznaczenia komisji przetargowej

131/2005

16.09.2005r

W sprawie : powoania obwodowych komisji wyborczych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

132/2005

22.09.2005r

W sprawie : zmian w budecie miasta na 2005 rok

133/2005

22.09.2005r

W sprawie : zmiany planu finansowego zada z zakresu administracji rzdowej zleconych gminie na 2005 rok

134/2005

30.09.2005r

W sprawie : zmian w budecie miasta na 2005 rok

135/2005

30.09.2005r

W sprawie : zmiany planu finansowego zada z zakresu administracji rzdowej zleconych gminie na 2005 rok

136/2005

30.09.2005r

W sprawie : powoania komisji przetargowej

137/2005

30.09.2005r

W sprawie : ogoszenia wykazu nieruchomoci przeznaczonych do oddania w dzieraw

138/2005

30.09.2005r

W sprawie : powoania czonkw komisji przetargowej

139/2005

05.10.2005r

W sprawie : powoania Komisji opiniujcej wnioski o nagrod organu prowadzcego ze specjalnego funduszu nagrd dla nauczycieli

140/2005

10.10.2005r

W sprawie : powoania Miejskiej Komisji Stypendialnej

141/2005

13.10.2005r

W sprawie : zmiany planu finansowego Urzdu Miasta Braniewa, SP Nr 3,SP Nr 3, SP Nr 5, SP Nr 6, Gimnazjum Nr 1 oraz Gimnazjum Nr 2 na 2005 rok.

142/2005

13.10.2005r

W sprawie : zmian w budecie miasta na 2005 rok

143/2005

13.10.2005r

W sprawie : zmiany planu finansowego zada z zakresu administracji rzdowej zleconych gminie na 2005 rok

144/2005

19.10.2005r

W sprawie : zmieniajce zarzdzenie w sprawie powoania obwodowych komisji wyborczych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

145/2005

20.10.2005r

W sprawie : zmian w budecie miasta na 2005 rok

146/2005

20.10.2005r

W sprawie : zmiany planu finansowego zada z zakresu administracji rzdowej zleconych gminie na 2005 rok

147/2005

24.10.2005r

W sprawie : prawa pierwokupu nieruchomoci

148/2005

27.10.2005r

W sprawie : przeduenia terminu zabudowy nieruchomoci gruntowej

149/2005

28.10.2005r

W sprawie : ogoszenia wykazu nieruchomoci przeznaczonych do sprzeday, oddania w uytkowanie wieczyste

150/2005

28.10.2005r

W sprawie : powoania komisji przetargowej

151/2005

28.10.2005r

W sprawie : wyznaczenia komisji przetargowej

152/2005

28.10.2005r

W sprawie : przeduenia terminu zabudowy nieruchomoci gruntowej

153/2005

28.10.2005r

W sprawie : przeduenia terminu zabudowy nieruchomoci gruntowej

154/2005

28.10.2005r

W sprawie : przeduenia terminu zabudowy nieruchomoci gruntowej

155/2005

04.11.2005r

W sprawie : przeprowadzenia inwentaryzacji

156/2005

04.11.2005r

W sprawie : zmian w budecie miasta na 2005 rok

157/2005

04.11.2005r

W sprawie : zmiany planu finansowego zada z zakresu administracji rzdowej zleconych gminie na 2005 rok

158/2005

04.11.2005r

W sprawie : projektu budetu miasta na 2006 rok

159/2005

08.11.2005r

W sprawie : przygotowania i przeprowadzenia wiczenia kierowniczo-sztabowego Miejskiego Zespou Reagowania, sub ratowniczych oraz wytypowanych formacji OC miasta Braniewa

160/2005

17.11.2005r

W sprawie : powoania Komisji Egzaminacyjnej dla Pani Magdaleny Grzelak – nauczyciela ubiegajcego si o stopie nauczyciela mianowanego

161/2005

17.11.2005r

W sprawie : wprowadzenia do stosowania instrukcji kancelaryjnej w jednostkach organizacyjnych Gminy Miasta Braniewo

162/2005

18.11.2005r

W sprawie : ogoszenia wykazu nieruchomoci przeznaczonych do oddania w dzieraw

163/2005

18.11.2005r

W sprawie : wyznaczenia komisji przetargowej

164/2005

18.11.2005r

W sprawie : ustalenia opat za korzystanie z cmentarzy komunalnych na terenie miasta Braniewa

165/2005

18.11.2005r

W sprawie : zasad prowadzenia rachunkowoci funduszy pomocowych w Urzdzie Miasta Braniewa

166/2005

22.11.2005r

W sprawie : zmian w budecie miasta na 2005 rok

167/2005

22.11.2005r

W sprawie : zmiany planu finansowego zada z zakresu administracji rzdowej zleconych gminie na 2005 rok

168/2005

22.11.2005r

W sprawie : ogoszenia wykazu nieruchomoci przeznaczonych do oddania w dzieraw

169/2005

22.11.2005r

W sprawie : sprzeday nieruchomoci na rzecz uytkownika wieczystego

170/2005

22.11.2005r

W sprawie : ogoszenia wykazu nieruchomoci przeznaczonych do sprzeday w drodze bezprzetargowej

171/2005

22.11.2005r

W sprawie : wyznaczenia komisji przetargowej

172/2005

22.11.2005r

W sprawie : ogoszenia wykazu nieruchomoci przeznaczonych do oddania w uytkowanie wieczyste w drodze bezprzetargowej

173/2005

22.11.2005r

W sprawie : ogoszenia wykazu nieruchomoci przeznaczonych do sprzeday w drodze bezprzetargowej

174/2005

22.11.2005r

W sprawie : ogoszenia wykazu nieruchomoci przeznaczonych do sprzeda, oddania w uytkowanie wieczyste

175/2005

22.11.2005r

W sprawie : ogoszenia wykazu nieruchomoci przeznaczonych do oddania w uytkowanie wieczyste

176/2005

22.11.2005r

W sprawie : ogoszenia wykazu nieruchomoci przeznaczonych do sprzeday

177/2005

25.11.2005r

W sprawie : pokrycia kosztw udziau wolontariuszy – przedstawicieli Klubu Omiu w konferencji w Warszawie

178/2005

08.12.2005r

W sprawie : zmian w budecie miasta na 2005 rok

179/2005

08.12.2005r

W sprawie : zmiany planu finansowego zada z zakresu administracji rzdowej zleconych gminie na 2005 rok

180/2005

08.12.2005r

W sprawie : zmieniajce zarzdzenie w sprawie ogoszenia wykazu nieruchomoci przeznaczonych do oddania w dzieraw

181/2005

13.12.2005r

W sprawie : prawa pierwokupu nieruchomoci

182/2005

13.12.2005r

W sprawie : sprzeday nieruchomoci na rzecz uytkownika wieczystego

183/2005

13.12.2005r

W sprawie : ogoszenia wykazu nieruchomoci przeznaczonych do sprzeday, oddania w uytkowanie wieczyste

184/2005

13.12.2005r

W sprawie : ogoszenia wykazu nieruchomoci przeznaczonych do oddania w uytkowanie wieczyste w drodze bezprzetargowej

185/2005

13.12.2005r

W sprawie : minimalnej wysokoci stawek czynszu dzierawnego za nieruchomoci stanowice wasno Gminy Miasta Braniewa

186/2005

19.12.2005r

W sprawie : przeprowadzenia inwentaryzacji w kasie Urzdu Miasta

187/2005

19.12.2005r

W sprawie : zmian w budecie miasta na 2005 rok

188/2005

22.12.2005r

W sprawie : ustalenia zaliczki staej na 2006 rok

189/2005

22.12.2005r

W sprawie : powoania czonkw komisji likwidacyjnej

190/2005

22.12.2005r

W sprawie : ogoszenia wykazu nieruchomoci przeznaczonych do sprzeday

191/2005

22.12.2005r

W sprawie : ogoszenia wykazu nieruchomoci przeznaczonych do sprzeday

192/2005

22.12.2005r

W sprawie : ogoszenia wykazu nieruchomoci przeznaczonych do sprzeday

193/2005

29.12.2005r

W sprawie : zmian w budecie miasta na 2005 rok

194/2005

29.12.2005r

W sprawie : zmiany planu finansowego zada z zakresu administracji rzdowej zleconych gminie na 2005 rok

195/2005

29.12.2005r

W sprawie : sprzeday nieruchomoci na rzecz uytkownika wieczystego

196/2005

29.12.2005r

W sprawie : ogoszenia wykazu nieruchomoci przeznaczonych do oddania w dzieraw

197/2005

29.12.2005r

W sprawie : ogoszenia wykazu nieruchomoci przeznaczonych do oddania w uytkowanie wieczyste

198/2005

29.12.2005r

W sprawie : ogoszenia wykazu nieruchomoci przeznaczonych do oddania w uytkowanie wieczyste w drodze bez przetargowej

199/2005

29.12.2005r

W sprawie : zmieniajce zarzdzenie w sprawie sposobu ogoszenia wykazu nieruchomoci przeznaczonych do sprzeday

200/2005

29.12.2005r

W sprawie : ogoszenia wykazu nieruchomoci przeznaczonych do oddania w uytkowanie wieczyste

201/2005

30.12.2005r

W sprawie : zmieniajce zarzdzenie w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzdu Miasta Braniewa.

202/2006

30.12.2005r

W sprawie : zmian w budecie miasta na 2005 rok

203/2006

30.12.2005r

W sprawie : zmiany planu finansowego zada z zakresu administracji rzdowej zleconych gminie na 2005 rok


drukuj
ostatnie zmiany dla strony „REJESTR ZARZĄDZEŃ”

uytkownikdata aktualizacjiopis zmian
23.03.2006, 14:35 CETaktualizacja danych
02.12.2005, 09:32 CETwprowadzenie informacji - REJESTR ZARZĄDZEŃ
26.10.2005, 08:05 CESTwprowadzenie informacji
13.03.2005, 21:37 CETwprowadzenie danych - REJESTR ZARZĄDZEŃ
10.02.2005, 10:39 CETwprowadzenie informacji

peny rejestr zmian dla tej strony
do gry
IQ.pl
BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
© 2004 Urzd Miasta Braniewa
Wszelkie prawa zastrzeone.