Strona gwna
bip.gov.pl
Instrukcja O Biuletynie Redakcja
Biuletyn Informacji Publicznej > Informacje > Rejestry i ewidencje > 2007 > REJESTR WYDANYCH PEŁNOMOCNICTW I UPOWAŻNIEŃ 2007r Dzi jest 15.07.2024

Data ostatniej aktualizacji 12.01.2016
Liczba odwiedzin 6558087
  REJESTR SKARG I WNIOSKÓW

  REJESTR WYDANYCH PEŁNOMOCNICTW I UPOWAŻNIEŃ 2007r

REJESTR WYDANYCH PENOMOCNICTW I UPOWANIE

2007 ROK


Numer rejestru

Data

Tre

Komu wydano

1/2007

04.01.2007r.

Upowanienie

Anna Weryk

Podinspektor ds organizacyjnych

2/2007

06.02.2007r.

Upowanienie

Jan Kurek

Komendant Stray Miejskiej w Braniewie

3/2007

07.02.2007r.

penomocnictwo

Alicja Daszkiewicz

Dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej w Braniewie

4/2007

12.03.2007r.

upowanienie

Jerzy Maziarz – Zastpca Burmistrza Miasta

5/2007

19.03.2007r.

penomocnictwo

Jerzy Maziarz – Zastpca Burmistrza Miasta

6/2007

21.03.2007r.

Upowanienie

Joanna Maziarz – modszy referent ds. dowodw osobistych

Leokadia ukaszewicz – podinspektor ds. ewidencji ludnoci

7/2007

21.03.2007r.

Penomocnictwo procesowe

Radca Prawny Andrzej Korzeniowski

8/2007

21.03.2007r.

Penomocnictwo procesowe

Radca Prawny Andrzej Korzeniowski

9/2007

21.03.2007r.

Penomocnictwo procesowe

Radca Prawny Andrzej Korzeniowski

10/2007

19.03.2007r.

Penomocnictwo

Radca Prawny Andrzej Grudziski

11/2007

30.03.2007r.

Penomocnictwo procesowe

Radca Prawny Andrzej Korzeniowski

12/2007

30.03.2007r.

Penomocnictwo procesowe

Radca Prawny Andrzej Korzeniowski

13/2007

30.03.2007r.

Penomocnictwo procesowe

Radca Prawny Andrzej Korzeniowski

14/2007

30.03.2007r.

Penomocnictwo procesowe

Radca Prawny Andrzej Korzeniowski

15/2007

02.04.2007r.

Penomocnictwo

Radca Prawny Andrzej Grudziski

16/2007

10.04.2007r.

Penomocnictwo procesowe

Radca Prawny Andrzej Korzeniowski

17/2007

10.04.2007r.

Penomocnictwo procesowe

Radca Prawny Andrzej Korzeniowski

18/2007

13.04.2007r.

Penomocnictwo procesowe

Radca Prawny Andrzej Korzeniowski

19/2007

13.04.2007r.

Penomocnictwo procesowe

Radca Prawny Andrzej Korzeniowski

20/2007

16.04.2007r.

Penomocnictwo procesowe

Radca Prawny Andrzej Korzeniowski

21/2007

20.04.2007r.

Penomocnictwo procesowe

Radca Prawny Andrzej Korzeniowski

22/2007

20.04.2007r.

Penomocnictwo procesowe

Radca Prawny Andrzej Korzeniowski

23/2007

20.04.2007r.

Penomocnictwo procesowe

Radca Prawny Andrzej Korzeniowski

24/2007

20.04.2007r.

Penomocnictwo procesowe

Radca Prawny Andrzej Korzeniowski

25/2007

24.04.2007r.

Penomocnictwo procesowe

Radca Prawny Andrzej Korzeniowski

26/2007

24.04.2007r.

Penomocnictwo procesowe

Radca Prawny Andrzej Korzeniowski

27/2007

24.04.2007r.

Penomocnictwo procesowe

Radca Prawny Andrzej Korzeniowski

28/2007

24.04.2007r.

Penomocnictwo procesowe

Radca Prawny Andrzej Korzeniowski

29/2007

24.04.2007r.

Penomocnictwo procesowe

Radca Prawny Andrzej Korzeniowski

30/2007

27.04.2007r.

Penomocnictwo procesowe

Radca Prawny Andrzej Korzeniowski

31/2007

30.04.2007r.

Penomocnictwo procesowe

Radca Prawny Andrzej Grudziski

32/2007

10.05.2007r.

Penomocnictwo procesowe

Radca Prawny Andrzej Grudziski

33/2007

11.05.2007r.

Penomocnictwo procesowe

Radca Prawny Andrzej Korzeniowski

34/2007

11.05.2007r.

Penomocnictwo procesowe

Radca Prawny Andrzej Korzeniowski

35/2007

11.05.2007r.

Penomocnictwo procesowe

Radca Prawny Andrzej Korzeniowski

36/2007

11.05.2007r.

Penomocnictwo procesowe

Radca Prawny Andrzej Korzeniowski

37/2007

17.05.2007r.

Penomocnictwo procesowe

Radca Prawny Andrzej Korzeniowski

38/2007

17.05.2007r.

Penomocnictwo procesowe

Radca Prawny Andrzej Korzeniowski

39/2007

17.05.2007r.

Penomocnictwo procesowe

Radca Prawny Andrzej Korzeniowski

40/2007

17.05.2007r.

Penomocnictwo procesowe

Radca Prawny Andrzej Korzeniowski

41/2007

17.05.2007r.

Penomocnictwo procesowe

Radca Prawny Andrzej Korzeniowski

42/2007

17.05.2007r.

Penomocnictwo procesowe

Radca Prawny Andrzej Korzeniowski

43/2007

17.05.2007r.

Penomocnictwo procesowe

Radca Prawny Andrzej Korzeniowski

44/2007

17.05.2007r.

Penomocnictwo procesowe

Radca Prawny Andrzej Korzeniowski

45/2007

17.05.2007r.

Penomocnictwo procesowe

Radca Prawny Andrzej Korzeniowski

46/2007

22.05.2007r.

Upowanienie

Wodocigi Miejskie Sp z o.o.
ul. Olsztyska w Braniewie reprezentowane przez Romana Marka lifierza

47/2007

21.05.2007r.

Penomocnictwo procesowe

Radca Prawny Andrzej Korzeniowski

48/2007

21.05.2007r.

Penomocnictwo procesowe

Radca Prawny Andrzej Korzeniowski

49/2007

06.06.2007r.

Penomocnictwo

Jerzy Maziarz – Zastpca Burmistrza Miasta

50/2007

06.06.2007r.

Upowanienie

Jerzy Maziarz – Zastpca Burmistrza Miasta

51/2007

06.06.2007r.

Upowanienie

Stanisaw Skubiszewski – Stranik miejski

52/2007

08.06.2007r.

Penomocnictwo procesowe

Radca Prawny Andrzej Korzeniowski

53/2007

08.06.2007r.

Penomocnictwo procesowe

Radca Prawny Andrzej Korzeniowski

54/2007

08.06.2007r.

Penomocnictwo procesowe

Radca Prawny Andrzej Korzeniowski

55/2007

08.06.2007r.

Penomocnictwo procesowe

Radca Prawny Andrzej Korzeniowski

56/2007

08.06.2007r.

Penomocnictwo procesowe

Radca Prawny Andrzej Korzeniowski

57/2007

15.06.2007r.

Upowanienie

Grayna Szklarek –

Dyrektor Gimnazjum Nr 2 w Braniewie

58/2007

14.06.2007r.

Penomocnictwo procesowe

Radca Prawny Andrzej Grudziski

59/2007

04.01.2007r.

Upowanienie

Anna Weryk

Podinspektor ds organizacyjnych

60/2007

25.06.2007r.

Upowanienie

Grzegorz Starukiewicz

61/2007

14.06.2007r.

Penomocnictwo procesowe

Radca Prawny Andrzej Grudziski

62/2007

14.06.2007r.

Penomocnictwo procesowe

Radca Prawny Andrzej Grudziski

63/2007

02.07.2007r.

Upowanienie stae

Joanna Milewska – inspektor ds. Finansowych

64/2007

28.06.2007r.

Upowanienie

Justyna Mroziska – inspektor ds. dowodw osobistych

65/2007

01.07.2007r.

Penomocnictwo procesowe

Magorzata Baczkowska – pracownik Administracji Budynkw Komunalnych w Braniewie

66/2007

02.07.2007r.

Penomocnictwo procesowe

Radca Prawny Andrzej Korzeniowski

67/2007

04.07.2007r.

Penomocnictwo procesowe

Radca Prawny Andrzej Korzeniowski

68/2007

06.07.2007r.

Upowanienie

Jerzy Maziarz – Zastpca Burmistrza Miasta

69/2007

06.07.2007r.

Penomocnictwo

Jerzy Maziarz – Zastpca Burmistrza Miasta

70/2007

01.08.2007r.

Upowanienie

Jerzy Kruszewski

71/2007

02.08.2007r.

Penomocnictwo procesowe

Radca Prawny Andrzej Grudziski

72/2007

02.08.2007r.

Penomocnictwo procesowe

Radca Prawny Andrzej Korzeniowski

73/2007

01.08.2007r.

Penomocnictwo

Radca Prawny Andrzej Grudziski

74/2007

07.08.2007r.

Penomocnictwo procesowe

Radca Prawny Andrzej Korzeniowski

75/2007

07.08.2007r.

Penomocnictwo procesowe

Radca Prawny Andrzej Korzeniowski

76/2007

09.08.2007r.

Penomocnictwo

Bernardetta Kryger –
Dyrektor Szkoy Podstawowej Nr 3

77/2007

08.08.2007r.

Penomocnictwo procesowe

Radca Prawny Andrzej Grudziski

78/2007

08.08.2007r.

Penomocnictwo procesowe

Radca Prawny Andrzej Grudziski

79/2007

08.08.2007r.

Penomocnictwo procesowe

Radca Prawny Andrzej Grudziski

80/2007

22.08.2007r.

Upowanienie

Andrzej Karpiski
Komendant Stray Miejskiej

81/2007

22.08.2007r.

Penomocnictwo procesowe

Radca Prawny Andrzej Korzeniowski

82/2007

22.08.2007r.

Penomocnictwo procesowe

Radca Prawny Andrzej Korzeniowski

83/2007

27.08.2007r.

Penomocnictwo procesowe

Radca Prawny Andrzej Korzeniowski

84/2007

27.08.2007r.

Penomocnictwo procesowe

Radca Prawny Andrzej Korzeniowski

85/2007

29.08.2007r.

Upowanienie

Piotr Pitkiewicz – Inspektora ds. Finansowych w Urzdzie Miasta Braniewa

86/2007

31.08.2007r.

Upowanienie

Antoni Tucki – pracownik Urzdu Miasta Braniewa

87/2007

12.09.2007r.

Penomocnictwo procesowe

Radca Prawny Andrzej Korzeniowski

88/2007

12.09.2007r.

Penomocnictwo procesowe

Radca Prawny Andrzej Korzeniowski

89/2007

12.09.2007r.

Penomocnictwo procesowe

Radca Prawny Andrzej Korzeniowski

90/2007

19.09.2007r.

Upowanienie

Krzysztof Giecewicz
pracownik Urzdu Miasta Braniewa

91/2007

19.09.2007r.

Penomocnictwo procesowe

Radca Prawny Andrzej Grudziski

92/2007

19.09.2007r.

Penomocnictwo procesowe

Radca Prawny Andrzej Grudziski

93/2007

19.09.2007r.

Penomocnictwo procesowe

Radca Prawny Andrzej Grudziski

94/2007

19.09.2007r.

Penomocnictwo procesowe

Radca Prawny Andrzej Grudziski

95/2007

19.09.2007r.

Penomocnictwo procesowe

Radca Prawny Andrzej Grudziski

96/2007

21.09.2007r.

Penomocnictwo procesowe

Radca Prawny Andrzej Korzeniowski

97/2007

12.09.2007r.

Upowanienie

Jarosaw Malicki

98/2007

25.09.2007r.

Penomocnictwo

Grayna Szklarek
Dyrektor Gimnazjum Nr 2 w Braniewie

99/2007

28.09.2007r.

Penomocnictwo procesowe

Radca Prawny Andrzej Grudziski

100/2007

28.09.2007r.

Penomocnictwo procesowe

Radca Prawny Andrzej Grudziski

101/2007

28.09.2007r.

Penomocnictwo procesowe

Radca Prawny Andrzej Grudziski

102/2007

28.09.2007r.

Penomocnictwo procesowe

Radca Prawny Andrzej Grudziski

103/2007

11.10.2007r.

Penomocnictwo procesowe

Radca Prawny Andrzej Korzeniowski

104/2007

11.10.2007r.

Penomocnictwo procesowe

Radca Prawny Andrzej Korzeniowski

105/2007

11.10.2007r.

Penomocnictwo procesowe

Radca Prawny Andrzej Korzeniowski

106/2007

11.10.2007r.

Penomocnictwo procesowe

Radca Prawny Andrzej Korzeniowski

107/2007

11.10.2007r.

Penomocnictwo procesowe

Radca Prawny Andrzej Korzeniowski

108/2007

27.11.2007r.

Penomocnictwo procesowe

Marta Suprynowicz – podinspektor d/s prawnych w Urzdzie Miasta Braniewa

109/2007

27.11.2007r.

Penomocnictwo procesowe

Radca Prawny Andrzej Korzeniowski

110/2007

27.11.2007r.

Penomocnictwo procesowe

Radca Prawny Andrzej Korzeniowski

111/2007

27.11.2007r.

Penomocnictwo procesowe

Radca Prawny Andrzej Korzeniowski

112/2007

27.11.2007r.

Penomocnictwo procesowe

Radca Prawny Andrzej Korzeniowski

113/2007

27.11.2007r.

Penomocnictwo procesowe

Radca Prawny Andrzej Korzeniowski

114/2007

27.11.2007r.

Penomocnictwo procesowe

Radca Prawny Andrzej Korzeniowski

115/2007

27.11.2007r.

Penomocnictwo procesowe

Radca Prawny Andrzej Korzeniowski

116/2007

29.11.2007r.

Upowanienie

Miejski Orodek Pomocy Spoecznej

117/2007

29.11.2007r.

Upowanienie

Miejski Orodek Pomocy Spoecznej

118/2007

07.12.2007r.

Upowanienie

Piotr Pitkiewicz-
pracownik Urzdu Miasta Braniewa

119/2007

06.12.2007r.

Penomocnictwo procesowe

Radca Prawny Andrzej Korzeniowski

120/2007

06.12.2007r.

Penomocnictwo procesowe

Radca Prawny Andrzej Korzeniowski

121/2007

06.12.2007r.

Penomocnictwo procesowe

Radca Prawny Andrzej Korzeniowski

122/2007

06.12.2007r.

Penomocnictwo procesowe

Radca Prawny Andrzej Korzeniowski

123/2007

11.12.2007r.

Penomocnictwo procesowe

Radca Prawny Andrzej Grudziski

124/2007

30.11.2007

Upowanienie

Jarosla Keller – Dyrektor MOPS

125/2007

27.12.2007r.

Upowanienie

Sebastian Boch –
pracownik Stray Miejskiejdrukuj
ostatnie zmiany dla strony „REJESTR WYDANYCH PEŁNOMOCNICTW I UPOWAŻNIEŃ 2007r”

uytkownikdata aktualizacjiopis zmian
09.01.2008, 13:00 CETuaktualnienie informacji
13.12.2007, 22:26 CETuaktualnienie informacji
25.09.2007, 14:47 CESTuaktualnienie informacji - REJESTR WYDANYCH PEŁNOMOCNICTW I UPOWAŻNIEŃ 2007r
07.08.2007, 07:25 CESTaktualizacja informacji - REJESTR WYDANYCH PEŁNOMOCNICTW I UPOWAŻNIEŃ 2007r
18.07.2007, 07:57 CESTuaktualnienie informacji - REJESTR WYDANYCH PEŁNOMOCNICTW I UPOWAŻNIEŃ 2007r

peny rejestr zmian dla tej strony
do gry
IQ.pl
BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
© 2004 Urzd Miasta Braniewa
Wszelkie prawa zastrzeone.