Strona gwna
bip.gov.pl
Instrukcja O Biuletynie Redakcja
Biuletyn Informacji Publicznej > Informacje > Zamówienia publiczne > Inne > Zapytanie cenowe dot. wykonania dokumentacji projektowo-kosztorysowej termomodernizacji obiektów oświatowych i użyteczności publicznej w Braniewie Dzi jest 22.05.2024

Data ostatniej aktualizacji 12.01.2016
Liczba odwiedzin 6505885
  Zapytanie cenowe dot. wykonania dokumentacji projektowo-kosztorysowej termomodernizacji obiektów oświatowych i użyteczności publicznej w Braniewie

Braniewo, dnia 05.01.2016 r.

OR.271.1.1.2016.JB

Zapytanie cenowe dla zamwienia publicznego o wartoci
nieprzekraczajcej rwnowartoci 30.000 euro

W zwizku z prowadzonym postpowaniem o udzielenie zamwienia publicznego o wartoci nieprzekraczajcej rwnowartoci 30.000 euro zwracam si z prob o przedstawienie oferty cenowej wykonania zamwienia obejmujcego: wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej termomodernizacji obiektw owiatowych i uytecznoci publicznej w Braniewie, tj.:
- budynek Szkoy Podstawowej nr 6 przy ul. Konarskiego w Braniewie cznie z sal gimnastyczn,
- budynek Gimnazjum nr 1 przy ul. Konarskiego w Braniewie cznie z sala gimnastyczn,
- budynek Szkoy Podstawowej nr 5 przy ul. Moniuszki w Braniewie cznie z sal gimnastyczn,
- budynek Gimnazjum nr 2 przy ul. Moniuszki w Braniewie cznie z budynkiem administracyjnym,
- budynek Urzdu Miasta przy ul. Kociuszki 111 w Braniewie (budynek wpisany do rejestru
zabytkw).

Projekt termomodernizacji obiektw powinien obejmowa m.in.: docieplenie cian zewntrznych (tam gdzie jest to moliwe), wymian stolarki okiennej i drzwiowej zewntrznej z remontem nadproy i innych uszkodzonych elementw elewacji, odgrzybianie, osuszanie cian i izolacj podpiwniczenia, remont dachu (konstrukcji, pokrycia i obrbek blacharskich) z dociepleniem, w celu nadania w przyszoci dla poddasza funkcji uytkowych, wymian instalacji c.o., wymian instalacji elektrycznej i odgromowej, wymian posadzek drewnianych w salach lekcyjnych, holach i korytarzach, opracowanie audytw energetycznych dla kadego obiektu.
Lokalizacj budynkw zaznaczono na mapach, ktre stanowi zaczniki 1-4 do niniejszego zapytania.


Zakres opracowania:
- wykonanie 5 egz. projektu budowlanego i wykonawczego we wszystkich branach, cznie z zakupem
mapy do celw projektowych, uzyskaniem wszelkich warunkw technicznych, decyzji i uzgodnie wymaganych do uzyskania pozwolenia na budow,
- wykonanie kosztorysw inwestorskich i przedmiarw robt,
- wykonanie specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robt,
- uzyskanie pozwole na budow,
- uzyskanie pozwolenia konserwatorskiego – dot. budynku Urzdu Miasta.

W opracowaniu stanowicym przedmiot zamwienia naley uwzgldni wytyczne zawarte w dokumencie pn. "Szczegowy opis osi priorytetowej Efektywno energetyczna Regionalnego Programu Operacyjnego
Wojewdztwa Warmisko -Mazurskiego na lata 2014-2020" w zakresie Dziaania 4.3. Poddziaanie 4.3.1
(od str. 21 do str. 25) . Dokument dostpny jest pod linkiem:
http://rpo.warmia.mazury.pl/plik/send/?id=787&v=1


Dokumentacj naley opracowa w 5 egzemplarzach wersji papierowej oraz 3 egz. na noniku elektronicznym z zapisem w PDF.

Zamawiajcy posiada projekty remontu termomodernizacyjnego budynku Szkoy Podstawowej nr 6 i Gimnazjum nr 1 przy ul. Konarskiego w Braniewie opracowane w 2007 roku oraz audyty energetyczne opracowane w 2008 roku wszystkich wymienionych wyej budynkw (oprcz budynku Urzdu Miasta Braniewa). Opracowania s do wgldu w siedzibie Zamawiajcego tj. Urzd Miasta Braniewa, ul. Kociuszki 111, 14-500 Braniewo, pokj nr 19, i do dyspozycji na etapie projektowania.

Wzr umowy stanowi zacznik nr 5 do niniejszego zapytania.

Kryteria oceny ofert – cena 100%.

Formularz ofertowy stanowi zacznik nr 6 do niniejszego zapytania.

Termin wykonania zamwienia:
-dostarczenie dokumentacji projektowo – kosztorysowej do dnia 31.03.2016r.,
-dostarczenie ostatecznego pozwolenia na budow i pozwolenia koserwatorskiego do dnia 16.05.2016r.

Ofert prosz zoy do dnia 14.01.2016 r. godz. 12:00

Dopuszcza si zoenie oferty:
– w formie pisemnej na adres: Urzd Miasta Braniewa, ul. Kociuszki 111, 14-500 Braniewo.
– za porednictwem faksu: 55243-29-28
– lub za porednictwem poczty elektronicznej: sekretariat@braniewo.pl

Osob upowanion do kontaktu z oferentami jest:
Pani Mirosawa Nogal – Inspektor w Wydziale Inwestycji i Promocji, tel. 55644-01-09,
e-mail: miroslawa.nogal@braniewo.pl
Pani Joanna Baszczyk – podinspektor ds. kontroli zarzdczej i zamwie publicznych w Wydziale Organizacyjnym, tel. 55644-01-42, e-mail: joanna.blaszczyk@braniewo.pl

Zamawiajcy zastrzega, e w przypadku, gdy najkorzystniejsza oferta przekracza kwot jak Zamawiajcy zamierza przeznaczy na realizacj zamwienia, moe przeprowadzi negocjacj z Wykonawcami ktrzy zoyli dwie najkorzystniejsze oferty.

Zamawiajcy zastrzega moliwo uniewanienia postpowania, bez podania przyczyny.

W przypadku wybrania Pastwa oferty zostan Pastwo poinformowani odrbnym pismem o terminie przeprowadzenia negocjacji lub podpisania umowy.lp.zacznik:
1Zapytanie cenowe.pdf
2formularz ofertowy.docx
osoba wytwarzajca informacj publiczn: Joanna Błaszczykdata wytworzenia informacji publicznej:
2015-01-05

drukuj
ostatnie zmiany dla strony „Zapytanie cenowe dot. wykonania dokumentacji projektowo-kosztorysowej termomodernizacji obiektów oświatowych i użyteczności publicznej w Braniewie”

uytkownikdata aktualizacjiopis zmian
05.01.2016, 14:58 CET

peny rejestr zmian dla tej strony
do gry
IQ.pl
BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
© 2004 Urzd Miasta Braniewa
Wszelkie prawa zastrzeone.