Strona gwna
bip.gov.pl
Instrukcja O Biuletynie Redakcja
Biuletyn Informacji Publicznej > Informacje > Zamówienia publiczne > Inne > Wyniki zapytania cenowego dot. wykonania dokumentacji projektowo - kosztorysowej przebudowy budynku przedszkola miejskiego na ul. Sucharskiego w Braniewie na potrzeby utworzenia żłobka miejskiego Dzi jest 22.05.2024

Data ostatniej aktualizacji 12.01.2016
Liczba odwiedzin 6505831
  Wyniki zapytania cenowego dot. wykonania dokumentacji projektowo - kosztorysowej przebudowy budynku przedszkola miejskiego na ul. Sucharskiego w Braniewie na potrzeby utworzenia żłobka miejskiego

Braniewo, dnia 29.12.2015 r.

OR.271.1.69.2015.JB

Burmistrz Miasta Braniewa informuje, e do rozpoznania cenowego o wartoci nieprzekraczajcej 30.000 euro dotyczcego wykonania dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy budynku przedszkola miejskiego na ul. Sucharskiego w Braniewie na potrzeby utworzenia obka miejskiego, przystpili nastpujcy Wykonawcy:

1. JOTBE
Jacek Baszczyk
Kotlin
biuro@projekt-budowlany.pl
Oferta cenowa na kwot brutto 19.200,00 z

2. Autorska Pracownia Architektury CAD Sp. z o.o.
Zamieniecka 46
04-158 Warszawa
apacad@pro.onet.pl
Oferta cenowa na kwot brutto 46.248,00 z

3. CO
Kopernika 6
07-410 Ostroka
biuromosissco@gmail.com
Oferta cenowa na kwot brutto 23.370,00 z

4. EURO-PROJEKT
Grzegorz Latecki
okietka 45
82-300 Elblg
biuro@europrojekt.elblag.pl
Oferta cenowa na kwot brutto 79.950,00 z

5. EURO-PROJEKT
Zbigniew Kumierz
Krlewiecka 195a
82-300 Elblg
projekt@euro-projekt.eu
Oferta cenowa na kwot brutto 30.750,00 z

6. Biuro Projektw „BPBW” Sp. z o.o.
Gowackiego 28
10-448 Olsztyn
info@bpbw.olsztyn.pl
Oferta cenowa na kwot brutto 59.040,00 z

7. SMART Architekci
Szymon Mazurek
Milicka 68
51-126 Wrocaw
info@smartarchitekci@gmail.com
Oferta cenowa na kwot brutto 80.000,00 z

8. MAJ-BUD
Magdalena Majewska
Urzdnicza 14/7
87-100 Toru
majbud@wp.pl
Oferta cenowa na kwot brutto 39.852,00 z.

Z uwagi na fakt, i JOTBE Jacek Baszczyk z Kotlina zaproponowa najnisz cen za wykonanie przedmiotu zamwienia, Zamawiajcy wybiera w/w ofert jako najkorzystniejsz.lp.zacznik:
1Wyniki zapytania cenowego.pdf
osoba wytwarzajca informacj publiczn: Joanna Błaszczykdata wytworzenia informacji publicznej:
2015-12-30

drukuj
ostatnie zmiany dla strony „Wyniki zapytania cenowego dot. wykonania dokumentacji projektowo - kosztorysowej przebudowy budynku przedszkola miejskiego na ul. Sucharskiego w Braniewie na potrzeby utworzenia żłobka miejskiego”

uytkownikdata aktualizacjiopis zmian
30.12.2015, 12:05 CET

peny rejestr zmian dla tej strony
do gry
IQ.pl
BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
© 2004 Urzd Miasta Braniewa
Wszelkie prawa zastrzeone.