Strona gwna
bip.gov.pl
Instrukcja O Biuletynie Redakcja
Biuletyn Informacji Publicznej > Informacje > Zamówienia publiczne > Inne > Dostawa i montaż siłowni zewnętrznej składającej się z 12 stanowisk do ćwiczeń w 6 różnych jednostkach treningowych na Plac Piłsudskiego w Braniewie Dzi jest 18.06.2024

Data ostatniej aktualizacji 12.01.2016
Liczba odwiedzin 6535251
  Dostawa i montaż siłowni zewnętrznej składającej się z 12 stanowisk do ćwiczeń w 6 różnych jednostkach treningowych na Plac Piłsudskiego w Braniewie

 

znak sprawy: WI.7013.62.2012.RNZAPROSZENIE DO SKADANIA OFERT

(art.4 p-kt 8 prawa zamwie publicznych)


Gmina Miasta Braniewa planuje wykonanie zadania: dostawa i monta siowni zewntrznej skadajcej si z 12 stanowisk do wicze w 6 rnych jednostkach treningowych na Plac Pisudskiego w Braniewie

1.Zakres robt objty zamwieniem:

  1. Biegacz i orbitrek z pylonem – szt 2

  2. Surfer i twister z pylonem – szt 1

  3. Peday – kpl. 2

  4. Wycig grny i krzeso z wyciskiem siedzc z pylonem – szt 1

  5. Tablica z regulaminem – szt 1

2.Ofert naley sporzdzi na podstawie zestawienia przedstawionego w pkt.1.

Do zoonej oferty naley doczy kalkulacj obejmujc cay zakres planowanych robt wraz z dostaw i zakupem sprztu.

Wymagany termin wykonania oferowanego zakresu robt – do 30.10.2012r.

3.Wszelkie informacje mona uzyska: Urzd Miasta Braniewa ul. Kociuszki 111; 14-500 Braniewo, tel. 644 0109 – Mirosawa Nogal.

Wymagany okres gwarancji na wykonane roboty 36 miesicy od daty kocowego odbioru robt.

Ofert prosz zoy w zamknitej kopercie z napisem : Dostawa i monta siowni zewntrznej na Plac Pisudskiego w Braniewie do dnia 09.10.2012r do godziny 1000 na adres Urzdu Miasta Braniewa ul. Kociuszki 111; 14-500 Braniewo.

Jedynym kryterium wyboru oferty bdzie cena.

O wyborze najkorzystniejszej oferty, oferenci zostan niezwocznie powiadomieni.


 

Wytworzy:01.10.2012r, podinsp. Ryszard Niski

 

Informacja dla oferentw


Oferent zobowizany jest do dostarczenia zamawiajcemu, najpniej w dniu odbioru kocowego, certyfikatw zgodnoci z Polsk Norm PN-EN 957, PN- EN 1176 na dostarczone urzdzenia.
Wytworzy: 05.10.2012r podinsp. Ryszard Niski.

 

Braniewo 11.10.2012r


Informacja dla oferentw


Burmistrz Miasta Braniewa zawiadamia, e w postpowaniu o udzielenie zamwienia publicznego na dostaw i monta sipwni zewntrznej na Plac Pisudskiego w Braniewie wpyna 1 oferta:

1. ,,ZAMA" Maciej Zagrski ul. Powstacw Wielkopolskich 74; 87-100 Toru.


Wybrana zostaa oferta nr 1 firmy: ,,ZANA" Maciej Zagrski ul. Powstacw Wielkopolskich 74; 87-100 Toru.


Przewidywany termin zawarcia umowy: 16.10.2012r.


Wytworzy:11.10.2012r

podinsp. Ryszard Niski


drukuj
ostatnie zmiany dla strony „Dostawa i montaż siłowni zewnętrznej składającej się z 12 stanowisk do ćwiczeń w 6 różnych jednostkach treningowych na Plac Piłsudskiego w Braniewie”

uytkownikdata aktualizacjiopis zmian
Anna Kroczyk11.10.2012, 14:20 CESTinformacja o rozstrzygnięciu zamówienia
Anna Kroczyk08.10.2012, 08:41 CESTwprowadzenie informacji dla oferenta
03.10.2012, 23:02 CESTwprowadzenie informacji

peny rejestr zmian dla tej strony
do gry
IQ.pl
BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
© 2004 Urzd Miasta Braniewa
Wszelkie prawa zastrzeone.