Strona gwna
bip.gov.pl
Instrukcja O Biuletynie Redakcja
Biuletyn Informacji Publicznej > Informacje > Zamówienia publiczne > Inne > Zaproszenie do składania ofert - remont pomieszczeń Straży Miejskiej w budynku Urzędu Miasta Braniewa Dzi jest 22.05.2024

Data ostatniej aktualizacji 12.01.2016
Liczba odwiedzin 6505960
  Zaproszenie do składania ofert - remont pomieszczeń Straży Miejskiej w budynku Urzędu Miasta Braniewa

znak sprawy: Or.2512.4.2012ZAPROSZENIE DO SKADANIA OFERT

(art.4 pkt 8 prawa zamwie publicznych)Gmina Miasta Braniewa planuje wykonanie: remontu pomieszcze Stray Miejskiej w budynku Urzdu Miasta Braniewa przy ulicy Kociuszki 111.

1.Zakres robt objty zamwieniem:

1. Roboty malarskie.

2. Roboty posadzkarskie.

2.Ofert naley sporzdzi na podstawie:

1. Zaczonego przedmiaru robt. Za. Nr 1

Do zoonej oferty naley doczy kalkulacj obejmujc cay zakres planowanych robt – wynikajcych z zaczonego przedmiaru robt.

Wymagany termin wykonania oferowanego zakresu robt – do 30.10.2012r.

3.Wszelkie informacje mona uzyska: Urzd Miasta Braniewa ul. Kociuszki 111; 14-500 Braniewo, tel. 644 0128 – Andrzej Karpiski

Wymagany okres gwarancji na wykonane roboty 36 miesicy od daty kocowego odbioru robt.

Ofert prosz zoy w zamknitej kopercie z napisem : Remont pomieszcze Stray Miejskiej w Urzdzie Miasta Braniewa do dnia 25.09.2012r do godziny 10.00 na adres Urzdu Miasta Braniewa ul. Kociuszki 111; 14-500 Braniewo.

Jedynym kryterium wyboru oferty bdzie cena.

O wyborze najkorzystniejszej oferty, oferenci zostan niezwocznie powiadomieni.

Wytworzy:06.09.2012r, podinsp. Ryszard Niski

 

Braniewo 03.10.2012r


Informacja dla oferentw


Burmistrz Miasta Braniewa zawiadamia, e w postpowaniu o udzielenie zamwienia publicznego na wykonanie remontu pomieszcze Stray Miejskiej wpyny 4 oferty.

Cena kadej z ofert przewysza kwot jak Zamawiajcy moe przeznaczy na sfinansowanie tego zamwienia.

W zwizku z tym postpowanie zostaje uniewanione.
Wytworzy:03.10.2012r

podinsp. Ryszard Niskilp.zacznik:
1załącznik nr 1 str 1.jpg
2załącznik nr 1 str 2.jpg

drukuj
ostatnie zmiany dla strony „Zaproszenie do składania ofert - remont pomieszczeń Straży Miejskiej w budynku Urzędu Miasta Braniewa”

uytkownikdata aktualizacjiopis zmian
03.10.2012, 23:04 CESTdodanie informacji dla oferentów
Anna Kroczyk06.09.2012, 13:14 CESTuzupełnienie tytułu
Anna Kroczyk06.09.2012, 13:13 CESTwprowadzenie informacji - zaproszenie do składania ofert

peny rejestr zmian dla tej strony
do gry
IQ.pl
BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
© 2004 Urzd Miasta Braniewa
Wszelkie prawa zastrzeone.