Strona g│ˇwna
bip.gov.pl
Instrukcja O Biuletynie Redakcja
Biuletyn Informacji Publicznej > Instrukcja Dzi jest 15.07.2024

Data ostatniej aktualizacji 12.01.2016
Liczba odwiedzin 6558056
  Instrukcja

 
 • Publikowane w Biuletynie Informacji Publicznej (BIP) informacje zgromadzone s▒ menu po lewej stronie. Menu to, nazwane przez ustawodawcŕ "menu podmiotowym", jest podzielone na dzia│y, na ktˇre sk│adaj▒ siŕ kolejne pozycje menu.

 • Pozycje menu prowadz▒ bezpoÂrednio do treÂci podstrony biuletynu lub te┐ do kolejnego podmenu zawieraj▒cego szereg podstron z informacjami. 

 • Aby wyÂwietliŠ treŠ informacji publicznej na podstronie - nale┐y klikn▒Š na wybranej pozycji menu lub, w przypadku wyst▒pienia wielu podstron, wybraŠ jedn▒ z wyÂwietlanej listy. 

 • TreŠ informacji publicznej publikowana jest jako:

  • tekst,

  • za│▒czniki w postaci plikˇw do pobrania,

  • zdjŕcie lub grafika. 

 • Pliki do pobrania zapisywane s▒ w postaci:

  • plikˇw edytora MS Word z rozszerzeniem .doc ,

  • plikˇw edytora Ms Word z rozszerzeniem .rtf ,

  • plikˇw arkusza kalkulacyjnego Ms Excel z rozszerzeniem .xls ,

  • plikˇw Acrobat Reader`a z rozszerzeniem .pdf ,

  • spakowanych archiwˇw z rozszerzeniem .zip . 

 • W prawej dolnej czŕÂci ka┐dej z podstron dodatkowo znajduje siŕ opcja "drukuj" - pozwalaj▒ca wydrukowaŠ treŠ podstrony na drukarce lokalnej.

 • Serwis wyposa┐ony jest wyszukiwarkŕ informacji pozwalaj▒c▒ w szybki sposˇb dotrzeŠ do ┐▒danych treÂci. Aby skorzystaŠ z wyszukiwarki nale┐y w gˇrnej czŕÂci strony w polu tekstowym wpisaŠ szukane s│owo lub wyra┐enie i klikn▒Š przycisk "Ok" po czym wyÂwietli siŕ lista podstron zawieraj▒cych wyszukiwane wyra┐enie. Aby odczytaŠ treŠ wyszukanej podstrony nale┐y klikn▒Š podlinkowany odnoÂnik.drukuj
ostatnie zmiany dla strony „Instrukcja”

u┐ytkownikdata aktualizacjiopis zmian
03.08.2011, 12:16 CESTaktualizacja informacji
Krzysztof Lendzion28.06.2004, 21:35 CESTdodano podstron─Ö

pe│ny rejestr zmian dla tej strony
do gˇry
IQ.pl
BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
© 2004 Urz▒d Miasta Braniewa
Wszelkie prawa zastrze┐one.