Strona gwna
bip.gov.pl
Instrukcja O Biuletynie Redakcja
Biuletyn Informacji Publicznej > Jednostki Organizacyjne Miasta > Szkoła Podstawowa nr 3 > Ogłoszenia > Zapytanie ofertowe na zakup projektorów z akcji 1% Dzi jest 14.06.2024

Data ostatniej aktualizacji 12.01.2016
Liczba odwiedzin 6526124
  Zapytanie ofertowe na zakup projektorów z akcji 1%

Zapytanie ofertowe

 dotyczce zakupu w ramach zamwienia publicznego (bez zastosowania Ustawy Prawo Zamwie Publicznych,  art. 4 pkt. 8 z 29 stycznia 2004 r. (Dz. U. z 2010r. Nr 113 poz. 759)

1.     Zamawiajcy:

Szkoa Podstawowa nr 3 im. Senatu RP w Braniewie

NIP 582 10 30 950,    REGON 170284244

2.     Opis przedmiotu zamwienia:

a)     Przedmiotem zamwienia jest zakup wraz z dostaw do siedziby zamawiajcego, projektorw multimedialnych i ekranw podwieszanych - w ramach AKCJI 1%  -  realizacja umowy nr W-439/A/2012/06/21 ze Stowarzyszeniem Rodzicw na Rzecz Pomocy Szkoom „Przyjazna Szkoa”.

b)     Szczegowy opis przedmiotu zamwienia:

- 4 projektory multimedialne do dosy mocno nasonecznionych klas
 (z rozdzielczoci min 1024x768, z optyk DLP 3D READY, ywotno lampy do 6000 godzin, kontrast min 10000:1)

- 2 ekrany podwieszane, rcznie rozwijane o powierzchni wizyjnej min. 200x150
z czarnym obramowaniem, najlepiej z mechanizmem sprynowym i automatyczn blokad oraz z  dostosowaniem formatu obrazu.

c) Zamawiajcy nie dopuszcza skadania ofert czciowych.

3.     Termin wykonania zamwienia:

Do 25. 10. 2012.

4.     Opis sposobu przygotowania oferty:

Oferta powinna by:

- opatrzona piecztk firmy,

- posiada dat sporzdzenia,

- zawiera adres lub siedzib oferenta, numer telefonu, numer NIP

- podpisana czytelnie przez osob sporzdzajc,

- zawiera cen netto i brutto.

 

5.     Miejsce oraz termin skadania ofert:

a)     Oferta powinna by przesana za porednictwem poczty elektronicznej na adres: sp3braniewo@interia.pl  do dnia 04.10.2012 r. wraz z zeskanowanym  wypisem
 z rejestru przedsibiorcw lub zawiadczenie z ewidencji dziaalnoci gospodarczej, wystawione w dacie nie wczeniej ni sze miesicy przed dat zoenia oferty (plik *.jpg)

b)     Ocena oferty zostanie dokonana w dniu 05. 10. 2012, a wyniki i wybr najkorzystniejszej oferty zostanie ogoszony na bip.braniewo.pl

c)     Oferty zoone po terminie nie bd rozpatrywane.

d)     Oferent moe przed upywem terminu   skadania ofert zmieni lub wycofa swoj ofert.

e)     W toku badania i oceny ofert Zamawiajcy moe zada od oferentw wyjanienia treci zoonych ofert.

f)       Zapytanie ofertowe zamieszczono na stronie  

g)     bip.braniewo.pl/Jednostki Organizacyjne Miasta/Szkoa Podstawowa nr 3/Ogoszenia

6.     Ocena ofert:

Zamawiajcy dokona oceny wanych ofert na podstawie nastpujcych kryteriw:

a)     Zgodno z zestawieniem rzeczowym w punkcie 2b,

b)     Najkorzystniejsza cena.

c)     O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiajcy zawiadomi oferentw za porednictwem poczty elektronicznej i strony internetowej bip.braniewo.pl/Jednostki Organizacyjne Miasta/Szkoa Podstawowa nr 3/Ogoszenia

 

7.     Dodatkowych informacji udziela Bernadeta Kryger pod numerem telefonu
55-644-28-58 w godz. od 8.00 do 15.00 od poniedziaku do pitku lub mailowo: berkry@wp.pl

 

 


drukuj
ostatnie zmiany dla strony „Zapytanie ofertowe na zakup projektorów z akcji 1%”

uytkownikdata aktualizacjiopis zmian
Elżbieta Zawadka19.09.2012, 16:21 CESTzamieszczenie zapytania

peny rejestr zmian dla tej strony
do gry
IQ.pl
BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
© 2004 Urzd Miasta Braniewa
Wszelkie prawa zastrzeone.