Strona gwna
bip.gov.pl
Instrukcja O Biuletynie Redakcja
Biuletyn Informacji Publicznej > Jednostki Organizacyjne Miasta > Szkoła Podstawowa nr 3 > Zarządzenia Dyrektora Szkoły > Zarządzenia Dyrektora Szkoły w roku 2009/2010 Dzi jest 22.05.2024

Data ostatniej aktualizacji 12.01.2016
Liczba odwiedzin 6505889
  Zarządzenia Dyrektora Szkoły w roku 2009/2010

 

Zarzdzenie nr 1/08/09/10

Dyrektora Szkoy Podstawowej nr 3 im. Senatu RP w Braniewie
 z dnia 25.08.2009 r.

 

w sprawie posiedzenia Rady Pedagogicznej

 

Podstawa prawna : Ustawa o Systemie Owiaty z dnia 7 wrzenia 1991r. ( z pniejszymi zmianami ), Statut Szkoy, zarzdza si co nastpuje:

 

1

 

Dnia  31 sierpnia 2009 r.  o godz. 1000 w sali nr 25 odbdzie si posiedzenie Rady Pedagogicznej.

Porzdek posiedzenia:

 

1.      Sprawy organizacyjne

2.      Informacja dla nowych nauczycieli dotyczca ubezpieczenia (p. ksigowa)

3.      Gratulacje z okazji jubileuszy

4.      Podjcie uchway w sprawie wynikw egzaminw poprawkowych i promocji warunkowej uczniw

5.      Podjcie uchway w sprawie planu pracy szkoy w roku szkolnym 09/10

a)     kalendarz imprez

b)     konkursy

c)     rady klasyfikacyjne

d)     zebrania z rodzicami

6.      Podjcie uchway dot. zmian w Statucie Szkoy – zerwki w szkole, zmiany wynikajce z przepisw prawa.

7.      Podjcie uchway w sprawie zmian w programie wychowawczym i profilaktyki - informacja z pracy zespou wychowawczego.

8.      Sprawozdanie Dyrektora z narady kuratoryjnej- priorytety MEN i kontrola na rok szkolny 09/10

9.      Zmiany w prawie owiatowym.

10.  Analiza porwnawcza wynikw egzaminw zewntrznych – kontrola jakoci pracy szkoy we wszystkich jej sferach ((prezentacja).

11.  Sprawozdanie Dyrektora Szkoy z dziaalnoci w zakresie gospodarczym

12.  Uchwaa RP w sprawie opinii na temat nagrody Burmistrza Miasta Braniewa.

13.  Sprawy rne

 

 

2

 

Potwierdzenie zapoznania z zarzdzeniem naley potwierdzi wasnorcznym czytelnym podpisem.

Dyrektor Szkoy

Bernadeta Kryger

 

 

Zarzdzenie nr 2/09/09/10

Dyrektora Szkoy Podstawowej nr 3 im. Senatu RP w Braniewie
z dnia 10.09.2009 r.

 

w sprawie organizacji dnia 17 wrzenia – uroczyste posadzenie dbu przy szkole w ramach realizacji projektu edukacyjnego

 

Podstawa prawna : Ustawa o Systemie Owiaty z dnia 7 wrzenia 1991r., Art. 39 ust. 1 pkt.4 (z pniejszymi zmianami ),uchwaa nr 9/05/2009Rady Pedagogicznej Szkoy Podstawowej nr 3 im. Senatu RP w Braniewie, zarzdza si co nastpuje:

 

1

 

Scenariusz dnia17 wrzenia  2009 r.

 1. Do godz. 11 40 odbywaj si zajcia wedug planu lekcji poszczeglnych klas
 2. 12 00 – uroczysta Msza w. w Bazylice Mniejszej pw. w. Katarzyny – wychowawcy klas zadbaj o bezpieczne przeprowadzenie uczniw do i z  kocioa oraz peni bd opiek w czasie mszy.
 3. wietlica peni opiek nad dziemi, ktre nie bd uczestniczyy we mszy w.
 4. Uroczyste posadzenia dbu przy SP 3 w Braniewie dla uhonorowania kapitana Jzefa Miernika zamordowanego przez NKWD w Katyniu w 1940 r.

1)            Wprowadzenie pocztw sztandarowych i pocztu flagowego /p. Danuta Gergelewicz/

2)            Odpiewanie hymnu pastwowego /p. Krystyna Adamska/

3)            „Ballada katyska” w wykonaniu p. Tadeusza Seiberta

4)            Wystpienie dyrektora szkoy p. Bernadety Kryger

5)            Przedstawienie sylwetki kapitana Jzefa Miernika /uczennica kl. Vc – Marta Szturo/

6)            Uroczyste posadzenie dbu /p. Bronisawa Sieczka, siostra kpt. Jefa Miernika /W trakcie piosenka „zy w niebiosach” w wykonaniu p. Tadeusza Seiberta/

7)            Odsonicie tablicy upamitniajcej posadzenie dbu /Burmistrz Miasta Braniewa i Dyrektor SP 3

8)            Pobogosawienie tablicy pamitkowej /ks. praat Leszek Galica/

9)            Zoenie kwiatw pod tablic pamitkow /przedstawiciele rodziny kpt. Jzefa Miernika  W trakcie piosenka „Biay krzy” w wykonaniu p. Tomasza Seiberta

10)        Modlitwa za onierzy polskich pomordowanych na Wschodzie /ks. praat Leszek Galica/

11)        Wystpienie Burmistrza Miasta Braniewa

12)        Wystpienie p. Lucjana Sieczki, przedstawiciela rodziny kpt. Jzefa Miernika

13)        Wyprowadzenie pocztw sztandarowych /p. Danuta Gergelewicz/

14)        Kocowe wystpienie dyrektora szkoy p. Bernadety Kryger

2

Po uroczystoci wychowawcy klas dopilnuj bezpiecznego opuszczenia szkoy przez uczniw.

Dyrektor Szkoy

Bernadeta Kryger

 

Zarzdzenie nr 3/09/09/10

Dyrektora Szkoy Podstawowej nr 3 im. Senatu RP w Braniewie
 z dnia
15.09.2009 r.

 

w sprawie posiedzenia Rady Pedagogicznej

 

Podstawa prawna : Ustawa o Systemie Owiaty z dnia 7 wrzenia 1991r. ( z pniejszymi zmianami ), Statut Szkoy, zarzdza si co nastpuje:

 

1

 

Dnia  30 wrzenia  2009 r.  o godz. 1530 w sali nr 25 odbdzie si posiedzenie Rady Pedagogicznej.

Porzdek posiedzenia:

 

 1. Otwarcie obrad i zatwierdzenie porzdku posiedzenia.
 2. Podjcie uchway w sprawie ustalenia Szkolnego Zestawu Programw nauczania w roku szkolnym 2009/2010
 3. Instrukcja BHP
 4. Zapoznanie ze zmianami w planie nadzoru pedagogicznego Dyrektora Szkoy
 5. Sprawy rne
  a) procedury szkolne
  b) instrukcja bhp
  c) system mierzenia jakoci pracy szkoy
  d) organizacja Dnia Edukacji

 

2

 

Potwierdzenie zapoznania z zarzdzeniem naley potwierdzi wasnorcznym czytelnym podpisem.

Dyrektor Szkoy

Bernadeta Kryger

 

Zarzdzenie nr 4/10/2009

Dyrektora Szkoy Podstawowej nr 3 im. Senatu RP w Braniewie
 z dnia 17.10.2009 r.

 

w sprawie bezpieczestwa i higieny
 w Szkole Podstawowej nr 3 im. Senatu RP w Braniewie

 

Na podstawie Rozporzdzenia MEN z dn. 25 sierpnia 2009 (Dz. U. 2009.139.1130) zmieniajcego rozporzdzenie MENiS z dn. 31 grudnia 2002 (Dz.U z 2003,nr 6, poz. 69) w sprawie bezpieczestwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkoach i placwkach, 4a zarzdza si, co nastpuje:

 

 

1

 

zobowizuj nauczycieli realizujcych podstaw programow ksztacenia oglnego okrelon w rozporzdzeniu MEN z dnia 23 grudnia 2008, do zapewnienia uczniom moliwoci pozostawienia czci podrcznikw i przyborw szkolnych w szkole.

 

2

 

Zarzdzenie wchodzi w ycie z dniem ogoszenia.

 

 

Dyrektor Szkoy

Bernadeta Kryger

 

Zarzdzenie nr 5/011/09/10

Dyrektora Szkoy Podstawowej nr 3 im. Senatu RP w Braniewie

z dnia 20 listopada 2009 r.

 

w sprawie posiedzenia Rady Pedagogicznej

 

Podstawa prawna : Ustawa o Systemie Owiaty z dnia 7 wrzenia 1991r. ( z pniejszymi zmianami ), Statut Szkoy, zarzdza si co nastpuje:

 

1

 

Dnia  26 listopada 2009 r.  o godz. 1535 w sali nr 25 odbdzie si posiedzenie Rady Pedagogicznej.

Porzdek posiedzenia:

 

1.      Sprawy organizacyjne

2.      Gratulacje z okazji jubileuszu.

3.      Zmiany w prawie owiatowym dotyczce nadzoru pedagogicznego.

4.      Zmiany w planie nadzoru pedagogicznego Dyrektora Szkoy uwzgldniajce nowe przepisy.

5.      Sprawy rne.

6.      Warsztaty dla nauczycieli – Jak nawiza udan wspprac z rodzicami? – szkolenie prowadz – p. Magorzata Sulkowska i Pawe Waszkiewicz.

 

 

2

 

Potwierdzenie zapoznania z zarzdzeniem naley potwierdzi wasnorcznym czytelnym podpisem.

Dyrektor Szkoy

Bernadeta Kryger

 

Zarzdzenie nr 6/01/09/10

Dyrektora Szkoy Podstawowej nr 3 im. Senatu RP w Braniewie

z dnia 11 stycznia 2009 r.

 

w sprawie posiedzenia Rady Pedagogicznej

 

Podstawa prawna : Ustawa o Systemie Owiaty z dnia 7 wrzenia 1991r. ( z pniejszymi zmianami ), Statut Szkoy, zarzdza si co nastpuje:

 

1

 

Dnia  18 stycznia 2010 r.  o godz. 1530 w sali nr 25 odbdzie si posiedzenie Rady Pedagogicznej.

Porzdek posiedzenia:

 

1.      Sprawy organizacyjne

2.      Podjcie uchway w sprawie zatwierdzenia wynikw klasyfikacyjnych za I semestr w roku szkolnym 2009/2010

3.      Opinia RP w sprawie planu finansowego szkoy na rok 2010.

4.      Sprawozdanie Dyrektora Szkoy z realizacji nadzoru pedagogicznego.

5.      Sprawozdanie pielgniarki szkolnej.

6.      Sprawy rne.

 

 

2

 

Potwierdzenie zapoznania z zarzdzeniem naley potwierdzi wasnorcznym czytelnym podpisem.

Dyrektor Szkoy

Bernadeta Kryger

 

 


drukuj
ostatnie zmiany dla strony „Zarządzenia Dyrektora Szkoły w roku 2009/2010”

uytkownikdata aktualizacjiopis zmian
Elżbieta Zawadka11.01.2010, 15:04 CETpoprawki
Elżbieta Zawadka11.01.2010, 14:55 CETdodanie zarządzenia
Elżbieta Zawadka10.12.2009, 13:40 CETzmiany w zarządzeniu
Elżbieta Zawadka03.11.2009, 15:31 CETpublikacja zarządzeń

peny rejestr zmian dla tej strony
do gry
IQ.pl
BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
© 2004 Urzd Miasta Braniewa
Wszelkie prawa zastrzeone.