Strona gwna
bip.gov.pl
Instrukcja O Biuletynie Redakcja
Biuletyn Informacji Publicznej > Urząd Miasta > Sprawy do załatwienia > URZĄD STANU CYWILNEGO > ZMIANA IMION I NAZWISK W TRYBIE ADMINISTRACYJNYM Dzi jest 15.06.2024

Data ostatniej aktualizacji 12.01.2016
Liczba odwiedzin 6528323
  ZMIANA IMION I NAZWISK W TRYBIE ADMINISTRACYJNYM

ZMIANA IMIENIA I NAZWISKA


WYMAGANE DOKUMENTY


  • Wniosek o zmian imienia lub nazwiska,

  • dowd zapaty opaty skarbowej

  • wany dowd osobisty– do wgldu

  • prawomocne postanowienie sdu opiekuczego o pozbawieniu praw rodzicielskich


Wnioskodawca we wniosku wskazuje kierownika urzdu stanu cywilnego, ktry sporzdzi akt urodzenia oraz akt maestwa, jeeli zmiana imienia lub nazwiska bdzie dotyczya tego aktu.

W przypadku zmiany imienia lub nazwiska maoletniego dziecka/dzieci wskazanie miejsca sporzdzenia aktu urodzenia maoletnich dzieci.


Wniosek musi zawiera owiadczenie wnioskodawcy, e w tej samej sprawie nie zoy wczeniej wniosku do innego kierownika urzdu stanu cywilnego lub nie zostaa wydana ju decyzja odmowna.


SPOSB I TERMIN ZAATWIENIA SPRAWY


Wydanie decyzji o zmianie imienia lub nazwiska

Po zoeniu kompletu dokumentw – bez zbdnej zwoki.


OPATY


Opacie skarbowej podlega:

· wydanie decyzji o zmianie imienia lub nazwiska – 37 z

Opat skarbow mona uici:

· przelewem na konto Urzdu Miasta w Braniewie Nr konta PL 77 8313 0009 0036 900 6200 00090.


INFORMACJE DODATKOWE


Osoby uprawnione:


Wniosek o zmian imienia lub nazwiska moe zoy tylko osoba zainteresowana.


Jeeli zmiana nazwiska albo zmiana imienia dotyczy osoby niepenoletniej wniosek skada jedno

z rodzicw; drugi rodzic musi wyrazi zgod osobicie przed kierownikiem urzdu stanu cywilnego,

chyba e nie yje lub nie posiada wadzy rodzicielskiej. Rodzic moe wyrazi zgod na zmian nazwiska albo imienia dziecka w formie pisemnej z podpisem notarialnie powiadczonym. W przypadku osoby zamieszkaej poza granicami RP moe wyrazi zgod za porednictwem konsula RP.


Do zmiany nazwiska osoby niepenoletniej, ktra ukoczya lat 13, potrzebna jest rwnie jej zgoda.

Zmiana nazwiska obojga rodzicw rozciga si na maoletnie dzieci i na dzieci, ktre zrodz si

z tego maestwa.


Podstawy zmiany imienia lub nazwiska:


Zmiany imienia lub nazwiska mona dokona wycznie z wanych powodw, w szczeglnoci gdy dotycz zmiany:

- imienia lub nazwiska omieszajcego albo nielicujcego z godnoci czowieka,

- na imi lub nazwisko uywane,

- na imi lub nazwisko, ktre zostao bezprawnie zmienione,

- na imi lub nazwisko noszone zgodnie z przepisami prawa pastwa, ktrego obywatelstwo rwnie si posiada.

Wniosek nie podlega uwzgldnieniu, gdy wnioskodawca ubiega si o zmian nazwiska na nazwisko historyczne wsawione w dziedzinie kultury, nauki, dziaalnoci politycznej, spoecznej albo wojskowej, chyba, e osoba ubiegajca si o zmian nazwiska posiada czonkw rodziny o tym nazwisku.

Czonkiem rodziny jest maonek i wstpny osoby ubiegajcej si o zmian imienia lub nazwiska.


PODSTAWA PRAWNA


Ustawa z dnia 17 padziernika 2008 r. o zmianie imienia i nazwiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 220, poz.1414 z pn. zm.).

Art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postpowania administracyjnego (j.t. Dz. U.z 2013 poz. 267 z pn. zm.).

Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opacie skarbowej (j.t. Dz. U. z 2012 r. poz. 1282 z pn. zm.).

osoba wytwarzajca informacj publiczn: Anna Werykdata wytworzenia informacji publicznej:
2015-03-11

drukuj
ostatnie zmiany dla strony „ZMIANA IMION I NAZWISK W TRYBIE ADMINISTRACYJNYM”

uytkownikdata aktualizacjiopis zmian
Anna Kroczyk11.03.2015, 10:44 CETuaktualnienie informacji
16.08.2011, 09:11 CESTuaktualnienie informacji
06.08.2008, 09:26 CESTwprowadzenie informacji - Zmiana, ustalenie pisowni imion i nazwisk w trybie administracyjnym

peny rejestr zmian dla tej strony
do gry
IQ.pl
BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
© 2004 Urzd Miasta Braniewa
Wszelkie prawa zastrzeone.