Strona gwna
bip.gov.pl
Instrukcja O Biuletynie Redakcja
Biuletyn Informacji Publicznej > Urząd Miasta > Sprawy do załatwienia > URZĄD STANU CYWILNEGO > WYDAWANIE ZAŚWIADCZEŃ O ZDOLNOŚCI PRAWNEJ DO ZAWARCIA ZWIĄZKU MAŁŻEŃSKIEGO ZA GRANICĄ Dzi jest 15.06.2024

Data ostatniej aktualizacji 12.01.2016
Liczba odwiedzin 6527174
  WYDAWANIE ZAŚWIADCZEŃ O ZDOLNOŚCI PRAWNEJ DO ZAWARCIA ZWIĄZKU MAŁŻEŃSKIEGO ZA GRANICĄ

Uzyskanie zawiadczenia do zawarcia maestwa za granicWYMAGANE DOKUMENTY


  • wniosek o wydanie zawiadczenia,

  • dokument potwierdzajcy stan cywilny przyszego maonka,

  • wany dowd osobisty – do wgldu,

  • dowd zapaty opaty skarbowej,


SPOSB I TERMIN ZAATWIENIA SPRAWY


Waciwo urzdu stanu cywilnego:

Zawiadczenie o zdolnoci prawnej do zawarcia zwizku maeskiego za granic wydaje kierownik wybranego urzdu stanu cywilnego.

Osoby uprawnione:

Zawiadczenie o zdolnoci prawnej do zawarcia zwizku maeskiego za granic moe otrzyma obywatel polski lub cudzoziemiec niemajcy obywatelstwa adnego pastwa zamierzajcy zawrze maestwo za granic.

Ze wzgldu na to, e osoba, ktra ubiega si o wydanie zawiadczenia skada zapewnienie o braku przeszkd do zawarcia zwizku maeskiego konieczne jest jej stawiennictwo osobiste.


Wydanie zawiadczenia przez konsula:

Osoba zainteresowana musi osobicie uda si do konsula i przedoy w/w dokumenty oraz odpis aktu urodzenia, a jeeli pozostawa uprzednio w zwizku maeskim – odpis aktu maestwa z adnotacj o jego ustaniu, uniewanieniu albo stwierdzeniu jego nieistnienia albo odpis aktu maestwa z dokumentem potwierdzajcym jego ustanie lub uniewanienie albo potwierdzajcym stwierdzenie nieistnienia maestwa.

Termin wanoci zawiadczenia:

Zawiadczenie traci moc po upywie szeciu miesicy od dnia jego wydania. Wwczas w celu uzyskania nowego zawiadczenia naley powtrzy wszystkie czynnoci przed kierownikiem USC lub przed konsulem.


OPATY


Opacie skarbowej podlega:

· wydanie zawiadczenia – 38 z

Opat skarbow mona uici:

·przelewem na konto na konto bankowe Urzdu Miasta w Braniewie Nr konta PL 77 8313 0009 0036 900 6200 00090.PODSTAWA PRAWNA

Art. 83, art. 145.1. pkt.4 Prawo o aktach stanu cywilnego (Dz.U. z 2014 r. poz.1741 z pn. zm.)

Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opacie skarbowej (j.t. Dz. U. z 2012 r. poz. 1282 z pn. zm.).

Ustawa z dnia 13 lutego 1984 r. o funkcjach konsulw Rzeczypospolitej Polskiej (j.t. Dz. U. z 2002 r. Nr 215, poz. 1823


PLIKI DO POBRANIA

- wniosek o wydanie zawiadczenie o zdolnoci prawnej do zawarcia zwizku maeskiego za graniclp.zacznik:
1wniosek.jpg
osoba wytwarzajca informacj publiczn: Anna Werykdata wytworzenia informacji publicznej:
2015-03-11

drukuj
ostatnie zmiany dla strony „WYDAWANIE ZAŚWIADCZEŃ O ZDOLNOŚCI PRAWNEJ DO ZAWARCIA ZWIĄZKU MAŁŻEŃSKIEGO ZA GRANICĄ”

uytkownikdata aktualizacjiopis zmian
Anna Kroczyk11.03.2015, 10:48 CETwprowadzenie załącznika
Anna Kroczyk11.03.2015, 10:45 CETuaktualnienie informacji
06.08.2008, 09:17 CESTwprowadzenie informacji - Wydawanie zaświadczeń o zdolności prawnej do zawarcia związku małżeńskiego za granicą

peny rejestr zmian dla tej strony
do gry
IQ.pl
BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
© 2004 Urzd Miasta Braniewa
Wszelkie prawa zastrzeone.